2005-002


2005-01-20, 03:00 UT; Pleseck, PU-132/1; Kosmos-3M

2005-002A
SSC 28521
Kosmos 2414   (Космос 2414) Rusko
 
Vojenská navigační družice.
Družici pro ruské ministerstvo obrany postavila firma NPO prikladnoj mechaniki im. Rešetnjova, Železnogorsk na základě typu Parus-B.
Stabilizovaná družice o hmotnosti 820 kg má tvar válce o délce 212 cm a průměru 204 cm s tyčí se závažím pro stabilizaci gravitačním gradientem.
Družice nese navigační aparaturu vysílající v pásmech 150 a 400 MHz.
Očekávaná aktivní životnost je 24 měsíců (zřejmě v provozu nahrazuje družici Kosmos 2239 - 1993-020A, 22590). [1],[2]
Parametry dráhy:
2005-01-20.40 82.95° 103.80 min 909 - 966 km
2009-01-01.64 82.95° 103.80 min 908 - 968 km
2014-01-01.49 82.95° 103.79 min 908 - 967 km
2015-01-01.01 82.95° 103.78 min 907 - 967 km

Události:
2005-01-20 03:00 UT: Vzlet.
04:02 UT: Navedení na základní dráhu. [2]
04:37 UT: Vojenské řídicí středisko převzalo řízení družice. [4]
~08:21 UT: Oddělení družice Universitetskij. [2]
2005-002B
SSC 28522
horní stupeň rakety   Rusko
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 1434 kg je dlouhé 422  a jeho průměr je od 240 do maxima 320 cm. [1]
Parametry dráhy:
2005-01-20.40 82.95° 103.68 min 910 - 956 km
2009-01-01.10 82.94° 103.66 min 897 - 966 km
2014-01-01.78 82.95° 103.65 min 898 - 963 km
2015-01-01.98 82.95° 103.64 min 898 - 963 km

Události:
2005-01-20 03:00 UT: Vzlet.
04:02 UT: Navedení na základní dráhu. [2]
2005-002C
SSC 28523
Tatiana   (Татьяна) Rusko
Universitětskij   (Университетский)
MGU-250   (Московский Государственный Универзитет - 250-тилетие)
Studentská technologická družice.
Služební modul družice postavila firma FGUP PO Poljot, Omsk, vědecké vybavení připravili studenti Moskevské státní university M. B. Lomonosova.
Družice o vzletové hmotnosti 29 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu se čtvercovou základnou s bočními stěnami opatřenými články sluneční baterie dodávajících průměrně 7 W.
Družice nese:
- ultrafialový fotometr pro studium záření noční oblohy;
- sadu detektorů kosmického záření;
- magnetometr pro měření magnetických polí kolem Země;
- aparaturu sledující odolnost elektronických prvků proti radiaci.
Očekávaná aktivní životnost je až 3 roky. [1],[3]
Parametry dráhy:
2005-01-20.55 82.95° 103.83 min 913 - 966 km
2009-01-01.84 82.95° 103.82 min 911 - 968 km
2014-01-02.20 82.95° 103.81 min 911 - 966 km
2015-01-01.43 82.95° 103.80 min 910 - 966 km

Události:
2005-01-20 03:00 UT: Vzlet.
04:02 UT: Navedení na základní dráhu.
~08:21 UT: Oddělení družice od mateřské družice Kosmos 2414. [3]
2007-03-07 S družicí bylo ztraceno spojení, jež se nepodařilo obnovit. [3]
Někteří ruští experti se domnívali, že družice byla poškozena při zkoušce americké protidružicové zbraně. [5]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2005-002A – Kosmos 2414 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/002A.HTM.
  3. 2005-002C – Universitetskij / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/002C.HTM.
  4. Launch of Cosmos-2414 Parus navigation satellite - 2005-01-20 - http://russianforces.org/blog/2005/01/launch_of_cosmos2414_parus_nav.shtml.
  5. Satellite failure revieves space weapons flap - 2007-04-04 - http://www.nbcnews.com/id/17952518/#.UyQe0vl5OT8.
Poslední aktualizace: 2012-01-05       © Jan Sedláček