2004-045


2004-11-06, 05:39:00.384 UT; Cape Canaveral, SLC-17B; Delta 7925-9.5, D308

2004-045A
SSC 28474
USA 180   USA
Navstar 56   (Navigation Signal Timing And Ranging)
GPS 2R-13 (Global Positioning System)
SVN-61   (Space Vehicle Number)
Vojenská navigační družice.
Družici pro US Air Force postavila firma Lockheed Martin Missile & Space, Valley Forge, na základě platformy AS-4000; elektroniku vyrobila firma ITT Industries, Space Systems Div., Clifton.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 2032 kg (prázdná hmotnost 1075 kg) má tvar hranolu o rozměrech 152x193x191 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 11.6 m. Sluneční baterie dodává 1.13 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjí dvě palubní NiH2 baterie. Navigační signály jsou vysílány v pásmu L prostřednictvím elektronicky řízené antény, telemetrie a povelový systém pracují v pásmu S. Pro dosažení pracovní dráhy je opatřena motorem Star-37FM.
Družice nese cesiové a rubidiové hodiny, navigační systém odolný vnějšímu rušení.
Předpokládaná aktivní životnost je 10 roků; v provozu nahrazuje družici GPS 2A-11 (USA 91, 1993-032A, 22657). [1],[2]
Parametry dráhy:
2004-11-06.34 39.11° 356.36 min 173 - 20371 km
2004-11-11.26 54.84° 715.10 min 19810 - 20412 km
2004-12-06.92 54.85° 717.95 min 19933 - 20430 km
2009-01-01.68 53.98° 717.94 min 19951 - 20411 km
2014-01-01.52 53.81° 718.03 min 19836 - 20531 km

Události:
2004-11-06 05:39:00 UT: Vzlet.
06:04:35 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2]
2004-11-22 Zahájeno testování navigační aparatury. [2]
2004-11-30 Družice byla zařazena do operačního provozu. [2]
2004-045B
SSC 28475
druhý stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg má délku 588 cm a průměr 244 cm. [1]
Parametry dráhy:
2004-11-06.63 33.14° 99.58 min 173 - 1304 km
2005-01-01.07 33.09° 88.21 min 138 -   234 km

Události:
2004-11-06 05:39:00 UT: Vzlet. [2]
2005-01-01 Přirozený zánik v atmosféře po 56 dnech letu. [3]
2004-045C
SSC 28476
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Stupeň vyrobila firma McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach.
Stupeň o prázdné hmotnosti 205 kg je vybaven motorem Star-48B s tahem 67.16 kN. Válcovité těleso má průměr 150 cm a délku 229 cm.[1]
Parametry dráhy:
2004-11-06.84 39.00° 356.19 min 179 - 20355 km
2009-01-01.23 38.96° 238.26 min 200 - 12506 km
2014-01-01.07 38.90° 163.47 min 199 -   6852 km

Události:
2004-11-06 05:39:00 UT: Vzlet.
06:04:35 UT: Oddělení družice. [2]
2004-045D
SSC 35428
fragment rakety   USA
 
Fragment zaregistrovaný v červnu 2009.
Parametry dráhy:
2009-06-22.75 39.03° 291.01 min 192 - 16145 km
2013-12-07.07 39.07° 222.20 min 177 - 11371 km

Události:
2004-11-06 05:39:00 UT: Vzlet. [2]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2004-045A – USA 180 / A. Vítek – 2011-01-01 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/045A.HTM.
  3. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-03-28       © Jan Sedláček