2004-041


2004-10-14, 21:23:00 UT; Bajkonur, PU-200/39; Proton-M/Briz-M, 535-08/88510

2004-041A
SSC 28446
AMC-15   (Americom 15)
Americom 15  
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost SES Americom, Inc., Princeton, postavila firma Lockheed Martin Commercial Space Systems, Newtown, na základě typu A2100AX.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 4021 kg (prázdná 2050 kg) má tvar kvádru s připojenými dvěma panely sluneční baterie. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastním pohonným systémem s motorem LEROS-1C.
Družice nese 24 transpondérů pro pásmo Ku a 12 transpondérů pro pásmo Ka.
Plánovaná poloha na dráze je nad 105° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 15 roků. [1],[2]
Parametry dráhy:
2004-10-15.97 18.55° 770.98 min 7184 - 35763 km
2004-10-27.20 0.05° 1435.91 min 35773 - 35793 km nad 105.1° z.d.
2009-01-02.27 0.02° 1436.09 min 35776 - 35797 km nad 105.1° z.d.
2014-01-01.42 0.02° 1436.10 min 35779 - 35795 km nad 105.1° z.d.

Události:
2004-10-14 21:23:00 UT: Vzlet. [2],[3]
2004-10-15 04:18 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2],[3]
2004-041B
SSC 28447
blok Briz-M   Rusko
 
Čtvrtý stupeň nosné rakety; těleso válcovitého tvaru má hmotnost 1220 kg, délku 262 cm a maximální průměr asi 240 cm. [1]
Parametry dráhy:
2004-10-16.51 18.56° 770.12 min 7132 - 35774 km
2009-01-02.24 16.10° 770.15 min 7024 - 35883 km
2014-01-02.47 18.20° 770.15 min 7024 - 35884 km

Události:
2004-10-14 21:23:00 UT: Vzlet. [2],[3]
2004-10-15 04:18 UT: Oddělení družice. [2],[3]
2004-041C
SSC 28477
odhazovací nádrž   Rusko
DTB   (дополнительный топливный бак)
Toroidální těleso s nádržemi paliva a okysličovadla, které se po vyčerpání paliva odhazuje. Těleso o hmotnosti 1290 kg je 210 cm dlouhé, vnější průměr je 410 cm a vnitřní průměr je 80 cm. Uvnitř tělesa je centrální těleso bloku Briz-M s motorem. [1]
Parametry dráhy:
2004-10-16.85 48.97° 643.39 min 893 - 35726 km
2009-01-01.16 48.57° 643.38 min 1164 - 35453 km
2014-01-02.90 48.21° 643.38 min 1545 - 35073 km

Události:
2004-10-14 21:23:00 UT: Vzlet. [2],[3]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2004-041A – Americom 15 / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/041A.HTM.
  3. ILS Proton Launches AMC-15 Satellite; 9th Mission in 9 Months - 2004-10-15 - http://www.ilslaunch.com/node/425.
Poslední aktualizace: 2014-03-31       © Jan Sedláček