2005-038


2005-09-26, 03:37:00.531 UT; Cape Canaveral, SLC-17A; Delta 7925-9.5, 313

2005-038A
SSC 28874
USA 183   USA
Navstar 57   (Navigation Signal Timing and Ranging)
GPS 2R-14   (Global Positioning System)
SVN-53   (Space Vehicle Number)
Vojenská navigační družice.
Družici pro US Air Force postavila firma Lockheed Martin Missile & Space, Valley Forge, na základě typu AS-4000; elektroniku vyrobila firma ITT Industries, Space Systems Div., Clifton.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 2062 kg (prázdná hmotnost 1075 kg) má tvar hranolu o rozměrech 152x193x191 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 11.6 m. Sluneční baterie dodává 1.13 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjí dvě palubní NiH2 baterie. Navigační signály jsou vysílány v pásmu L prostřednictvím elektronicky řízené antény, telemetrie a povelový systém pracují v pásmu S. Pro dosažení pracovní dráhy je opatřena motorem Star-37FM.
Družice nese cesiové a rubidiové hodiny, navigační systém odolný vnějšímu rušení.
Předpokládaná aktivní životnost je 10 roků. [1],[2]
Parametry dráhy:
2005-09-26.26 39.42° 357.50 min 281 - 20334 km
2005-09-30.60 55.06° 714.48 min 20007 - 20185 km
2009-01-01.53 54.99° 717.96 min 20072 - 20292 km
2014-01-01.44 55.42° 718.00 min 19939 - 20427 km
2015-01-01.21 55.63° 717.99 min 19913 - 20452 km

Události:
2005-09-26 03:37:00 UT: Vzlet.
04:01 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2]
2005-12-15 ~23:30 UT: Na družici bylo spuštěno vysílání civilního signálu L2. [3]
2005-038B
SSC 28875
druhý stupeň rakety   USA
Centaur  
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o prázdné hmotnosti 919 kg má délku 588 cm a maximální průměr 244 cm. [1]
Parametry dráhy:
2005-09-26.54 35.22° 99.23 min 192 - 1251 km
2006-01-29.92 35.16° 88.32 min 148 -   234 km

Události:
2005-09-26 03:37:00 UT: Vzlet. [2]
2006-01-30 Přirozený zánik v atmosféře po 126 dnech letu. [4]
2005-038C
SSC 28876
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Stupeň vyrobila firma McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach.
Stupeň o prázdné hmotnosti 205 kg je vybaven motorem Star-48B s tahem 67.16 kN. Válcovité těleso má průměr 150 cm a délku 229 cm. [1]
Parametry dráhy:
2005-09-26.26 39.45° 356.58 min 274 - 20284 km
2009-01-01.59 39.47° 345.86 min 247 - 19640 km
2014-01-02.18 39.55° 345.86 min 260 - 18328 km
2015-01-02.14 39.57° 318.62 min 262 - 17887 km

Události:
2005-09-26 03:37:00 UT: Vzlet.
04:01 UT: Oddělení družice. [2]
2005-038D
SSC 29534
fragment rakety   USA
 
Fragment katalogizovaný začátkem listopadu 2006.
Parametry dráhy:
2006-11-10.09 39.50° 355.58 min 259 - 20236 km
2009-01-07.53 39.35° 353.43 min 242 - 20119 km
2014-01-01.74 39.52° 344.40 min 254 - 19541 km
2015-01-04.49 39.45° 342.98 min 270 - 19375 km

Události:
2005-09-26 03:37:00 UT: Vzlet. [2]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2005-038A – USA 182 / A. Vítek – 2010-07-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/038A.HTM.
  3. NOTIC ADVISORY TO NAVSTAR USERS (NANU) 2005154 - 2005-12-16 - http://celestrak.com/GPS/NANU/2005/nanu.2005154.txt.
  4. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2015-01-05       © Jan Sedláček