2014-001


2014-01-05, 10:48 UT; Satish Dhawan Space Center, LP-2; GSLV-D5

2014-001A
SSC 39498
GSAT-14   (Geostacionary Satellite) Indie
 
Stacionární telekomunikační družice.
Družici postavila Indické kosmická agentura (ISRO) na základě platformy I-2K; provoz zajišťuje INSAT (Indian National Satellite System).
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 1982 kg (suchá hmotnost 851 kg) má tvar kvádru o rozměrech 200x200x360 cm s připojenými dvěma dvoudílnými panely sluneční baterie a dvěma parabolickými anténami - jedna o průměru 200 cm, druhá o průměru 220 cm. Sluneční baterie dodávají na začátku činnosti 2.6 kW a dobíjejí palubní Li-ion baterie. Pro dosažení pracovní polohy je družice vybavena pohonným systémem na asymetrický monomethylhydrazin a směs oxidů dusíku s motorem LAM o tahu 440 N.
Družice nese 6 transpondérů pro pásmo C a 6 transpondérů pro pásmo Ku určených k pokrytí kontinentální Indie a přilehlých ostrovů a 2 transpondéry pro pásmo Ka, které jsou určeny pro studijní účely. Družice zkouší nový systém tepelné ochrany a sluneční čidlo.
Plánovaná poloha na dráze je nad 74° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 12 roků. [1],[2]
Parametry dráhy:
2014-01-05 19.30° 180 - 35975 km plánovaná přechodová dráha
2014-01-06.89 19.41° 630.15 min 183 - 35755 km
2014-01-07.26 0.67° 1352.92 min 32544 - 35741 km
2014-01-21.65 0.24° 1436.10 min 35762 - 35812 km nad 73.9° v.d.

Události:
2013-12-28 Nosná raketa byla převezena na startovní rampu. [3]
2014-01-05 10:48 UT: Vzlet. [4],[5]
11:05 UT: Oddělení družice od horního stupně. [4]
2014-01-06 Družice uskutečnila první manévr při přechodu na stacionární dráhu; motor pracoval 3134 s. [6]
2014-01-07 Družice uskutečnila druhý manévr při přechodu na stacionární dráhu; motor pracoval 2629 s. [6]
2014-01-09 Družice uskutečnila třetí manévr, jímž dosáhla předběžnou stacionární dráhu; motor LAM pracoval 172 s.
03:48 UT: Byla vyklopena východní anténa.
06:00 UT: Byla vyklopena západní anténa. [6]
2014-01-18 Družice byla zakotvena v plánované poloze nad 74° v.d. [6]
2014-001B
SSC 39499
horní stupeň rakety   Indie
Indigenous Cryogenic Upper Stage  
Třetí stupeň nosné rakety vyrobený v ISRO podle ruského vzoru v rámci projektu CUSP (Cryogenic Upper Stage Project). Raketový motor spaluje kapalný kyslík a kapalný vodík a jeho tah je 73.55 kN. Stupeň má tvar válce o délce 870 cm a jeho průměr je 280 cm.
Parametry dráhy:
2014-01-06.55 19.47° 627.48 min 185 - 35616 km
2014-06-07.79 19.11° 103.67 min 90 -   1774 km

Události:
2014-01-05 10:48 UT: Vzlet.
11:07 UT: Oddělení družice. [4]
2014-06-08 Přirozený zánik v atmosféře po 154 dnech letu. [7]
Zdroje informací:
  1. GSLV-D5; Indian Cryogenic Engine and Stage. GSAT14 – 2013-srpen - http://www.isro.org/gslv-d5/pdf/brochure.pdf.
  2. GSLV - GSAT-14 Launch Updates - 2013-08-14 - http://www.spaceflight101.com/gslv-gsat-14-launch-updates.html.
  3. GSLV-D5/GSAT-14 Mission - 2013-12-28 - http://www.isro.org/gslv-d5/d5-updates.aspx.
  4. Mission Status Center - 2014-01-05 - http://spaceflightnow.com/gslv/d5/status.html.
  5. ISRO declares GSLV-D5 cryogenic rocket launch a success - 2014-01-05 - http://www.ndtv.com/article/india/gslv-rocket-successfully-launched-india-enters-commercial-launcher-market-467194.
  6. GSLV-D5/GSAT-14 Mission - 2014-01-18 - http://www.isro.org/gslv-d5/d5-post-updates.aspx.
  7. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-06-11       © Jan Sedláček