2006-036


2006-09-09, 15:14:55.066 UT; Cape Canaveral, LC-39B; Atlantis, OV-104

2006-036A
SSC 29391
STS 115   (Space Transportation System) USA
ISS-12A   (International Space Station) technické označení
Atlantis F-27  
Shuttle Mission 116  
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o vzletové hmotnosti 122 397 kg výr. č. OV-104 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvojicí dveří, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) čísel 2044, 2048 a 2047 každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Hlavním nákladem umístěným v nákladním prostoru je příhradová konstrukce ITS-P3 a ITS-P4 (Integrated Truss Structure - Port 4) s panely slunečních baterií (15 821 kg), jejichž montáž je hlavním úkolem letu. Raketoplán dále nese distribuční rozvodnou jednotku SPDU (Shuttle Power Distribution Unit) a dva kontejnery s panely sluneční baterie (4A a 2A).
Posádka:
Brent Ward Jett NASA, USA 4. let
Christopher John Ferguson NASA, USA 1. let
Joseph Richards Tanner NASA, USA 4. let
Daniel Christopher Burbank NASA, USA 2. let
Heidemarie Martha Stefanyshyn-Piperová NASA, USA 1. let
Steven Glenwood MacLean CSA, Kanada 2. let

Parametry dráhy:
2006-09-09.66 51.63° 89.64 min 229 - 285 km
2006-09-10.38 51.64° 91.06 min 313 - 340 km
2006-09-11.24 51.63° 91.38 min 335 - 350 km

Události:
2006-09-09 15:14:55 UT: Vzlet.
15:53:11 UT: Zahájení manévru pro přechod na základní dráhu; motory OMS pracovaly 147 s.
16:54 UT: Otevření dveří nákladového prostoru. [1],[2],[3]
2006-09-10 07:07:07 UT: Korekční manévr NC-2; motory OMS pracovaly 36 s.
10:05 UT: Zahájena prohlídka dlaždic tepelné ochrany a náběžných hran křídel.
17:20 UT: Zahájení přípravy k setkání s ISS. [1],[2],[3]
2006-09-11 08:08 UT: Manévrem Ti bylo zahájeno závěrečné přibližování k ISS; motor OMS pracoval 14 s.
09:38 UT: Zahájen oblet stanice a snímkování povrchu raketoplánu kosmonauty z ISS.
10:46 UT: Raketoplán se připojil k tunelu PMA-2 ISS.
11:55 UT: Otevření průlezů do ISS a přestup posádky. [1],[2],[3]
2006-09-17 Přestup posádky ze stanice do raketoplánu.
10:27 UT: Uzavřeny průlezy mezi stanicí a raketoplánem.
12:50 UT: Odpojení raketoplánu od stanice.
13:13 UT: Zahájení obletu stanice ve vzdálenosti 200 až 400 metrů. [1],[2],[3]
2006-09-18 Kontrola tepelné ochrany náběžné hrany křídel a přídě raketoplánu.
Úklid vnitřních prostor raketoplánu. [1],[2],[3]
2006-09-19 Kontrola tepelné ochrany náběžné hrany křídel a přídě raketoplánu.
Úklid vnitřních prostor raketoplánu.
Vzhledem k nejisté předpovědi počasí byl let prodloužen o jeden den. [1],[2],[3]
2006-09-20 Dodatečná kontrola destiček tepelné ochrany a náběžné hrany křídel. [1],[2],[3]
2006-09-21 09:14:28 UT: Zahájení brzdicího manévru; motory pracovaly 280 s a snížily rychlost o 92.7 m/s.
10:21:30 UT: Raketoplán dosedl na dráhu 33 letiště Kennedyho kosmického střediska na Floridě.
10:22:16 UT: Raketoplán se zastavil; trvání letu 11.79 dne. [1],[2],[3]
Zdroje informací:
  1. A. Vítek: STS-115/ISS-12A. Znovu stavíme ISS!; Letectví a kosmonautika, ročník 2006, číslo 12, s. 42 až 46 a ročník 2007, číslo 1, s. 32 až 36.
  2. 2006-036A – STS-115 / A. Vítek – 2007-03-25 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/036A.HTM.
  3. STS-115 - 2008-04-02 - http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts115/main/index.html.
Poslední aktualizace: 2014-01-08       © Jan Sedláček