2006-013


2006-04-24, 16:03:25 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-U, 100

2006-013A
SSC 29057
Progress-M 56   (Прогресс-М 56) Rusko
ISS-21P   (International Space Station 21 Progress)
Nákladní kosmická loď.
Kosmickou loď pro Roskosmos vyrobila RKK Energija v ZAO Zavod eksperimentalnovo mašinostrojenija, Koroljov.
Kosmická nákladní loď (typové číslo 11F615A55), výr. č. 356, o celkové hmotnosti 7290 kg má délku 700  a maximální průměr 272 cm; skládá se z nákladního úseku (GO), nehermetizovaného úseku (OKD) a servisní sekce (PAO).
GO (gruzovoj otsek), má délku 315 cm a průměr 220 cm, je opatřen stykovacím uzlem a vnitřní hermetizovaný prostor o objemu 6.6 m3 slouží k dopravě kusového nákladu na stanici a odpadu (maximálně 1600 kg) při odletu od stanice. Úsek je opatřen spojkami pro propojení potrubí na přečerpávání složek paliva, vody a plynů; na vnější straně jsou antény navigačního systému Kurs.
Úsek OKD (otsek komponentov dozapravki) má délku 100 cm, průměr 210 cm a obsahuje dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové nádoby s dusíkem a vzduchem a nádrž s vodou.
PAO (priborno-agregatnyj otsek) tvoří válec o délce 315 cm a maximálním průměru 272 cm obsahuje navigační a telekomunikační systém, manévrovací motory orientace (DPO) každý s tahem 129 N a v zadní části hlavní motor (SKD) o tahu 3.1 kN. K PAO jsou připojeny dva panely sluneční baterie.
Loď nese kusový náklad o hmotnosti 761 kg pro zabezpečení provozu stanice a materiál pro experimenty (z toho 253.3 kg pro americký segment), 870 kg paliva a okysličovadla, 248 kg potravin, 420 kg vody, 22.5 kg kyslíku a 24 kg stlačeného vzduchu. Pro korekce dráhy ISS je k dispozici asi 250 kg paliva. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2006-04-24.72 51.62° 88.55 min 189 - 216 km
2006-04-24.92 51.63° 90.28 min 248 - 329 km
2006-04-26.66 51.64° 91.38 min 336 - 348 km
2006-09-18.78 51.64° 91.37 min 334 - 349 km

Události:
2006-04-24 16:03:25 UT: Vzlet.
16:12:14 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2],[3]
2006-04-26 17:41:31 UT: Připojení ke stykovacímu uzlu modulu Zvezda. [2],[3]
2006-05-04 11:29:34 UT: Motory lodi provedly korekci letové dráhy komplexu ISS; pracovaly 391.1 s a zvýšily průměrnou výšku dráhy o 3 km. [3]
2006-06-09 18:47 UT: Motory lodi provedly korekci letové dráhy komplexu ISS; pracovaly 170 s a zvýšily průměrnou výšku dráhy o 1.2 km. [3]
2006-07-26 04:58 UT: Motory lodi provedly korekci letové dráhy komplexu ISS; pracovaly 184.5 s a zvýšily průměrnou výšku dráhy o 1.3 km. [3]
2006-08-23 16:04 UT: Motory lodi provedly korekci letové dráhy komplexu ISS; pracovaly 543 s a zvýšily průměrnou výšku dráhy o 4 km. [3]
2006-09-19 00:28 UT: Odpojení od stykovacího uzlu modulu Zvezda.
03:28 UT: Zahájení brzdicího manévru.
~04:14 UT: Řízený zánik v atmosféře nad západními oblastmi Tichého oceánu; doba letu 147.51 dne. [2],[3]
2006-013B
SSC 29058
horní stupeň rakety   Rusko
blok I  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2400 kg má maximální průměr 266 cm a délku 810 cm. [1]
Parametry dráhy:
2006-04-24.85 51.62° 88.50 min 188 - 213 km
2006-04-26.92 51.61° 87.12 min 119 - 144 km

Události:
2006-04-24 16:03:25 UT: Vzlet.
16:12:14 UT: Oddělení nákladní lodi. [2],[3]
2006-04-26 Přirozený zánik v atmosféře po 2 dnech letu. [4]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2006-013A – Progress-M 56 / A. Vítek – 2009-04-10 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/013A.HTM.
  3. Прогресс-М 56 - 2006-09-19 - http://www.mcc.rsa.ru/www_old/progres_m56.htm#.
  4. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-01-23       © Jan Sedláček