2006-005


2006-02-21, 21:28 UT; Kagoshima Space Center; M-V, 8

2006-005A
SSC 28939
Akari   (あかり) Japonsko
Astro F  
IRIS   (Infrared Imaging Surveyor)
Astronomická družice.
Družici postavila a provozuje JAXA Institute of Space and Astronautical Science (ISAS)}, Sagamihara.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 952 kg má služební modul ve tvaru nízkého osmibokého hranolu o průměru asi 200 cm s připojeným rozkládacím panelem sluneční baterie dlouhým 550 cm a válcovou část s teleskopem; celková délka družice je 367 cm. Teleskop s detektory je chlazen héliem (zásoba 170 litrů) na 5.8 K. Stabilizační a orientační systém obsahuje sluneční čidla, detektor horizontu Země a silové setrvačníky. Pro navedení na pracovní dráhu je družice vybavena vlastním pohonným systémem.
Družice nese zrcadlový dalekohled s průměrem zrcadla 71 cm s připojeným infračerveným spektrometrem FIS (Far-Infrared Surveyor a infračervenou kamerou IRC (Infrared Camera System).
Předpokládaná aktivní životnost je 1.5 roku (omezena spotřebou hélia). [1],[2],[6]
Parametry dráhy:
2006-02-22.00 98.20° 94.82 min 299 - 721 km
2006-02-28.93 98.20° 96.55 min 470 - 716 km
2006-03-03.65 98.17° 99.02 min 700 - 724 km
2009-01-01.59 98.24° 98.80 min 696 - 707 km
2014-01-01.17 98.21° 95.54 min 434 - 656 km

Události:
2006-02-21 21:28 UT: Vzlet.
23:46 UT: Družice potvrdila úplné vyklopení sluneční baterie. [2]
2006-02-22 03:44 UT: Podařilo se zajistit úplnou orientaci na Slunce. [2]
2006-04-13 07:55 UT: Odhozen kryt dalekohledu; zahájení oživování aparatury. [5]
2011-05-23 ~20:30 UT: Došlo k poruše na energetickém systému; družice je napájena jen přímo ze sluneční baterie. [2]
2011-červen Družice ukončila vědecká měření. [2]
2011-11-24 08:23 UT: Družice byla vypojena. [2]
2006-005B
SSC 28940
SSP-1   (Solar sail Sub payload) Japonsko
ソーラーセイル   (Sōrāseiru Sabupeirō-do)
  Space-Track objekt označuje jako fragment rakety.[7]
Technologická družice.
Družici postavila a provozuje JAXA Institute of Space and Astronautical Science (ISAS)}, Sagamihara.
Družici představuje prototyp sluneční plachty o průměru asi 10.5 m z mylarové fólie (pohliníkovaný PET); funkci rozkládacího mechanismu při rozvíjení plachty sledují dvě kamery pevně uchycené na horním stupni rakety. K rozvinutí plachty a k napnutí plachty je využívána rotace.
Družice nenese žádnou aparaturu. Experiment navazuje na pokus z roku 2004 při suborbitálním letu. [1],[3],[6]
Parametry dráhy:
2006-02-22.13 98.20° 94.73 min 302 - 709 km
2006-06-05.01 98.15° 88.50 min 187 - 214 km

Události:
2006-02-21 21:28 UT: Vzlet.
21:53 UT: Zahájeno rozvinovaní plachty; rozvinula se jen částečně. [3]
2006-06-05 Přirozený zánik v atmosféře po 104 dnech letu. [7]
2006-005C
SSC 28941
CUTE-1.7 1   (Cubical Titech Engineering Satellite) Japonsko
CO-56   (CUTE Oscar 56)
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Tokyo Institute of Technology, Tokio JAXA Institute of Space and Astronautical Science (ISAS)}, Sagamihara.
Tříose stabilizovaná družice typu 2U CubeSat o hmotnosti 3.63 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x20 cm s pláštěm částečně pokrytým články sluneční baterie dodávajícími průměrně 5 W a dobíjející palubní Li-ion baterii. Orientační a stabilizační systém obsahuje tři magnetické cívky, tříosý systém gyroskopů, trojosý magnetometr, sluneční čidlo a čidlo Země. Telemetrický vysílač pracuje v pásmu UHF. Na konci aktivní životnosti se zvnitřku družice odvíjí lanko asi 100 m dlouhé, které slouží k testování elektrodynamického pohonu pro zrychlení sestupu z dráhy.
Družice nese:
- blok APD (Avalanche Photodiode) pro detekci nízkoenergetických iontů;
- elektronického asistenta PDA (Personal Data Assistant) pro ověření použití komerční elektroniky jako řídicí počítač družice;
- kameru pro snímkování Země, velikost obrazu 1.3 Mpx;
- radioamatérský převáděč umožňující i kurýrní služby.
Předpokládaná aktivní životnost do 2 měsíců. [1],[4],[6]
Parametry dráhy:
2006-02-22.07 98.19° 94.70 min 301 - 707 km
2009-01-01.09 98.12 91.80 min 276 - 451 km
2009-10-23.71 98.10 88.17 min 176 - 192 km

Události:
2006-02-21 21:28 UT: Vzlet.
21:45 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [4]
2009-10-24 ~20:58 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 1340 dnech letu (3.67 roku). [4]
([7] uvádí zánik dne 2009-10-25.)
2006-005D
SSC 28942
horní stupeň rakety   Japonsko
 
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 1000 kg má délku 360 cm a maximální průměr 220 cm. [1]
Parametry dráhy:
2006-02-22.26 98.19° 94.73 min 303 - 709 km
2009-01-01.09 98.12 93.01 min 287 - 556 km
2011-02-02.26 98.07 87.55 min 148 - 158 km

Události:
2006-02-21 21:28 UT: Vzlet. [2],[6]
21:45 UT: Oddělení družice CUTE-1.7 1. [4]
2011-02-02 Přirozený zánik v atmosféře po 1807 dnech letu (4.95 roku). [7]
2006-005E
SSC 29054
fragment družice Akari   Japonsko
 
Kryt apertury teleskopu družice Akari (Astro F). [1]
Parametry dráhy:
2006-04-17.59 98.20° 98.93 min 699 - 715 km
2009-01-01.96 98.20 98.90 min 699 - 713 km
2014-01-02.17 98.24 98.74 min 691 - 706 km

Události:
2006-02-21 21:28 UT: Vzlet. [2],[6]
2006-04-13 07:55 UT: Kryt odhozen v rámci přípravy družice Akari na pozorování. [5]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2006-005A – Akari / A. Vítek – 2011-12-01 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/005A.HTM.
  3. 2006-005B – SSP-1 / A. Vítek – 2007-03-25 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/005B.HTM.
  4. 2006-005C – CUTE-1.7 1 / A. Vítek – 2009-10-31 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/005C.HTM.
  5. Akari: Removal of the Cover of the Telescope and Operation Schedule - 2006-04-13 - http://www.jaxa.jp/press/2006/04/20060413_akari_e.html.
  6. Japanese infrared space observatory goes into orbit / S. Clark - 2006-02-21 - http://spaceflightnow.com/m5/astrof/.
  7. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-01-29       © Jan Sedláček