2006-003


2006-02-15, 23:34:59.098 UT; Sea Launch, Odyssey; Zenit-3SL, 19

2006-003A
SSC 28935
EchoStar 10   USA
Echostar X  
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro EchoStar Communications Corp., Littleton, postavila firma Lockheed Martin Commercial Space Systems, Newtown, na základě platformy A2100AX..
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 4333 kg (prázdná 2165 kg) má tvar kvádru s připojenými dvěma panely sluneční baterie dodávajícími asi 10 kW a čtyřmi výklopnými parabolickými anténami. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastním pohonným systémem s motorem LEROS-1C.
Družice nese 32 transpondérů pro pásmo Ku
Plánovaná poloha na dráze je nad 110° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 15 roků. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2006-02-16.38 0.06° 658.55 min 1707 - 35684 km
2006-02-17.29 0.02° 766.55 min 4124 - 35675 km
2006-02-20.00 0.04° 945.77 min 15408 - 35668 km
2006-02-21.97 0.04° 1196.97 min 26258 - 35672 km
2006-03-01.31 0.04° 1436.12 min 35783 - 35790 km nad 110.2° z.d.
2009-01-03.17 0.01° 1436.08 min 35779 - 35794 km nad 110.2° z.d.
2014-01-01.32 0.02° 1436.08 min 35780 - 35793 km nad 110.2° z.d.

Události:
2006-01-26 Start plánovaný na 2006-02-07 odložen o jeden den. [1]
2006-01-31 Plošina Odyssey vyplula z domovského přístavu Long Beach na místo startu. [4]
2006-02-08 Krátce před plánovaným vzletem start zrušen pro poruchu na startovací plošině; další pokus stanoven na 2006-02-12. [1]
2006-02-11 Pro přetrvávající technické potíže start plánovaný na 2006-02-12 odložen. [1]
2006-02-15 23:34:59 UT: Vzlet. [2]
2006-02-16 00:38 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [2]
2006-003B
SSC 28936
horní stupeň rakety   USA
blok DM-SL  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 2140 kg má průměr 370 cm a délku 622 cm. [1]
Parametry dráhy:
2006-02-17.29 0.06° 656.03 min 1654 - 35609 km
2009-01-02.05 0.67° 656.05 min 1616 - 35649 km
2014-01-01.63 0.76° 656.04 min 1637 - 35637 km

Události:
2006-02-15 23:34:59 UT: Vzlet. [2]
2006-02-16 00:38 UT: Oddělení družice na přechodové dráze. [2]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2006-003A – EchoStar 10 / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/003A.HTM.
  3. Lockheed Martin Built EchoStar X Satellite Launched Successfully - 2006-02-16 - http://www.spacedaily.com/reports/Lockheed_Martin_Built_EchoStar_X_Satellite_Launched_Successfully.html.
  4. Sea Launch Departs Home Port For EchoStar X Mission - 2006-01-31 - http://www.spacedaily.com/reports/Sea_Launch_Departs_Home_Port_For_EchoStar_X_Mission.html.
Poslední aktualizace: 2014-01-30       © Jan Sedláček