2006-001


2006-01-19, 19:00:00 UT; Cape Canaveral, SLC-41; Atlas 5 551/Star 48, AV-010

2006-001A
SSC 28928
New Horizons   USA
New Frontiers Mission 1  
PKB   (Pluto Kuiper Belt Mission)
Meziplanetární sonda pro průzkum Pluta a objektů Kuiperova pásu.
Sondu postavila a provozuje Applied Physics Laboratory, Johns Hopkins University, Laurel; vědecké vybavení vyvinul Southwest Research Institute (SwRI), Boulder.
Sonda o vzletové hmotnosti 478 kg má tvar nepravidelného šestibokého hranolu s rozměry základny 210x180 cm a výškou 70 cm. Elektrickou energii dodává radioizotopový termoelektrický generátor RTG (Radioisotope Thermoelectric Generator) s příkonem po startu 240 W s ročním poklesem 3.5 W; RTG obsahuje 11 kg oxidu plutoničitého. Získaná dat se ukládají do paměti s kapacitou 2x64 Gbit a na Zemi se vysílají v pásmu X (prostřednictvím směrové antény o průměru 210 cm), od Pluta rychlostí 800 bit/s (data získaná při průletu kolem Pluta se budou vysílat na Zemi asi 9 měsíců). Pro stabilizaci a korekce dráhy je sonda vybavena pohonným systémem skládajícího se ze dvou nezávislých okruhů po osmi motorech - vždy 6 motorů s tahem po 0.8 N a dva motory po 4.4 N. Během přeletu je sonda stabilizovaná rotací asi 5 ot/min, při zkoumání cílových objektů je tříose stabilizovaná podle systému sledovačů hvězd a inerciální plošiny IMU.
Sonda nese vědecké vybavení o hmotnosti 30 kg:
- vysokorozlišující ultrafialový spektrometr Alice ke studiu struktury a složení atmosféry Pluta;
- kamerový systém Ralph obsahující tři panchromatické a čtyři barevné kamery;
- infračervený spektrometr LEISA (Linear Etalon Imaging Spectral Array);
- kameru LORRI (Long Range Reconnaisance Imager) pro snímkování objektů s rozlišením 50 m ze vzdálenosti 10 000 km;
- analyzátor nabitých částic SWAP (Solar Wind at Pluto) pro studium interakcí částic z atmosféry Pluta se slunečním větrem;
- analyzátor energetických částic PEPSSI (Pluto Energetic Particle Spectrometer Science Investigation);
- detektor kosmických prachových částic SDC (Student Dust Counter), který je funkční během celého letu;
- experiment REX (Radio Science Experiment) pro sledování změn v šíření rádiových vln procházejících atmosférou Pluta.
Výzkum Pluta a soustavy jeho měsíců bude zahájen tři měsíce před největším přiblížením 14. července 2015. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2006-03-17 0.87° 0.98 AU - hyperbolická dráha; e=1.03
2007-03-01 2.3°   2.2   - hyperbolická dráha; e=1.40

Události:
2006-01-19 19:00:00 UT: Vzlet.
19:41:41 UT: Navedení na únikovou dráhu.
19:44:55 UT: Oddělení sondy od horního stupně rakety. [3]
2006-01-21 Sonda opustila sféru gravitačního vlivu Země. [3]
2006-01-28 Korekce dráhy TCM-1A; motory pracovaly 5nbsp;min a snížily rychlost o 5.0 m/s. [2],[3]
2006-01-30 Korekce dráhy TCM-1B; motory pracovaly 12nbsp;min a snížily rychlost o 13.3 m/s. [2],[3]
2006-03-09 Korekce dráhy TCM-3 (korekce TCM-2 zrušena jako nepotřebná); motory pracovaly 76nbsp;s a změnily rychlost o 1.16 m/s. [3]
2006-06-12 Sonda pořídila ze vzdálenosti 1,34 miliónu km snímek planetky 2002 JF56. [3]
2006-09-04 Sonda v rámci testování aparatury pořídila ze vzdálenosti 291 miliónů km snímky Jupitera kamerami LORRI. [3]
2007-02-28 Gravitační manévr u Jupitera; v 05:43:40 UT průlet pericentrem; celková změna rychlosti +4 km/s. [3]
2007-09-27 Uskutečněna korekce dráhy; motory pracovaly 5 minut. [3]
2007-11-16 Sonda byla převedena do režimu hibernace. [3]
2008-09-02 Sonda byla oživena pro pravidelné testy; aktualizováno programové vybavení řídicího počítače. [3]
2008-12-17 Sonda byla po dokončení testů opět převedena do režimu hibernace. [3]
2009-07-07 Sonda byla oživena pro pravidelné testy; aktualizováno programové vybavení řídicího počítače. [3]
2009-08-27 Sonda byla po ukončení testů opět převedena do režimu hibernace. [3]
2009-11-09 Sonda byla oživena. [3]
2009-11-17 Provedena změna orientace sondy pro lepší nasměrování směrové antény na Zemi. [3]
2009-11-18 Sonda byla opět převedena do režimu hibernace. [3]
2010-01-04 Sonda byla oživena k provedení údržby systémů sondy. [3]
2010-01-09 Do přístroje SWAP bylo nahráno nové programové vybavení a bylo rovněž vyzkoušeno. [3]
2010-01-15 Sonda byla převedena do režimu hibernace. [3]
2010-05-25 Pro chybu v povelové sekvenci se nezdařilo sondu oživit. [3]
2010-05-26 Sonda byla oživena a bylo aktualizováno programové vybavení řídicího počítače. [3]
2010-06-30 19:00 UT: Korekce letové dráhy TCM-4; motory pracovaly 35.6 s a změnily rychlost o 0.5 m/s. [3]
2010-07-30 Sonda byla převedena do režimu hibernace. [4]
2012-01-03 Sonda byla oživena a bylo aktualizováno programové vybavení počítačů. [4]
2012-01-27 Po provedených kontrolách systémů a vědeckého vybavení byla sonda převedena do hibernace. [4]
2013-01-04 Sonda byla opět oživena a bylo aktualizováno programové vybavení počítačů. Během následujících tří týdnů bude prověřeno vědecké vybavení a systémy sondy. [4]
2013-07-10 Sonda pomocí kamery LORRI pořídila ze vzdálenosti 850 miliónů km snímky Pluta; na snímku je zřetelný i největší měsíc Charon. [4]
2013-10-25 Sonda je vzdálena 5 AU od cíle - trpasličí planety Pluto; od startu urazila 4.4 miliardy km. [4]
2014-01-05 Sonda byla oživena; během následujících čtrnácti dnů bude aktualizováno programové vybavení, vyzkoušeno zaměření antén na Zemi a bude aktualizována hvězdná mapa pro navigační účely. Kromě toho bude provedena rutinní údržba systémů sondy. [4]
2014-01-17 Sonda byla převedena do režimu hibernace. [4]
2014-06-16 Bylo zahájeno postupné oživování sondy z hibernace.
2014-08-08 Sonda pomocí LORRI pořídila snímky Pluta ze vzdálenosti asi 422 miliónů km.
2014-08-26 02:04 UT: Sonda překročila dráhu Neptuna; byl pořízen snímek Neptuna ze vzdálenosti 3.96 miliardy km.
2014-08-29 Sonda byla uvedena do hibernace.
2014-12-06 Bylo zahájeno oživování sondy z hibernace; podle telemetrie je stav sondy dobrý.
2015-01-15 Po aktualizaci navigačních dat byla spuštěna sekvence výzkumu Pluta a jeho měsíců.
2015-01-25 Sonda zahájila snímkování Pluta z velké vzdálenosti (220 miliónů km).
2015-03-11 Sonda provedla korekční manévr TCM-15B2; motor sondy pracoval 93 s, změna rychlosti 1.14 m/s.
2015-04-12 Byl zahájen vědecký průzkum systému Pluta a jeho měsíců - Phase 2. Druhá příletová fáze potrvá do 23. června a bude zahrnovat zejména snímkování Pluta a hledání jeho případných neznámých měsíců, které by mohly ohrozit sondu při průletu.
2015-06-14 Sonda uskutečnila drobný korekční manévr (změna rychlosti 0.52 m/s).
2015-07-01 Sonda provedla poslední korekční manévr před průletem kolem Pluta (změna rychlosti 0.27 m/s).
2015-07-04 17:54 UT: Sonda pro přetížení hlavního počítače (chybné načasování sekvence příkazů) přešla do bezpečnostního režimu; současně bylo ztraceno spojení.
19:15 UT: Podařilo se obnovit příjem telemetrických dat.
2015-07-07 Byla obnovena normální činnost sondy a do paměti byl nahrán nový soubor příkazů pro těsný průlet kolem Pluta.
2015-07-14 ~12:50 UT: Sonda proletěla v minimální vzdálenosti od Pluta (asi 12 500 km); chyba v zamíření byla asi 160 km.
Postupné předávání dat z průletu bude trvat asi do října 2016.
2015-08-29 NASA vybral cíl pro možný další výzkum - objekt 2014 MU69; o definitivním cíli bude rozhodnuto v dubnu 2016.
2015-11-04 Sonda byla čtvrtým manévrem (předchozí tři proběhly 22., 25. a 28. října) zamířena k dalšímu objektu výzkumu - tělesu 2014 MU69 (přílet kolem 1. ledna 2019).
2017-02-01 Sonda uskutečnila korekční manévr; motor sondy pracoval 44 s, změna rychlosti 0.44 m/s.
2006-001B
SSC 28929
druhý stupeň rakety   USA
Centaur  
Druhý stupeň nosné rakety; těleso válcového tvaru o hmotnosti asi 2000 kg má délku 11.7 m a maximální průměr 305 cm. [1]
Parametry dráhy:
2006-březen 0.87° 0.98 - 2.8 AU heliocentrická dráha

Události:
2006-01-19 19:00:00 UT: Vzlet.
19:41:41 UT: Navedení na únikovou dráhu.
19:44:55 UT: Oddělení sondy. [3]
2006-001C
SSC 28930
třetí stupeň rakety   USA
Star 48-B  
Třetí stupeň nosné rakety; urychlovací stupeň s motorem Star 48B o hmotnosti 126 kg (s palivem 2137 kg). Těleso má tvar válce má délku 203 cm a maximální průměr 125 cm.
Po průletu v blízkosti Jupitera byl stupeň urychlen na únikovou dráhu ze Sluneční soustavy. [1]
Parametry dráhy:
hyperbolická dráha; směřuje mimo Sluneční soustavu

Události:
2006-01-19 19:00:00 UT: Vzlet.
19:41:41 UT: Navedení na únikovou dráhu. [3]

závaží   USA
 
Dvě závaží, která zpomalují rotaci sondy po oddělení od horního stupně nosné rakety (sonda rotuje rychlostí 19.2 ot/min.). Po snížení rychlosti na určenou hodnotu se závaží oddělují.
Závaží nebyla katalogizována. [1]
Parametry dráhy:
hyperbolická dráha; směřují mimo Sluneční soustavu

Události:
2006-01-19 19:00:00 UT: Vzlet.
19:41:41 UT: Navedení na únikovou dráhu.
19:44:55 UT: Oddělení sondy od horního stupně rakety. [3]
2006-01-22 Snížení rotace družice na 5 ot/min.; oddělení závaží. [1]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2066, číslo 3, s. 75.
  3. 2006-001A – New Horizons / A. Vítek – 2011-10-15 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/001A.HTM.
  4. Headlines Archive - [2014-01-31] - http://pluto.jhuapl.edu/news_center/headlineArchive.php.
Poslední aktualizace: 2017-02-02       © Jan Sedláček
TOPlist