2007-006


2007-03-09, 03:10 UT; Cape Canaveral, SLC-41; Atlas 5 model 401, AV-013

2007-006A
SSC 30772
Orbital Express 1A   USA
ASTRO   (Autonomous Space Transfer and Robotic Orbiter)
OE-1A   (Orbital Express 1A)
Technologická družice.
Družici pro organizaci DARPA (Defense Advanced Research Project Agency), Arlington, postavila firma Boeing Phantom Works, Seal Beach.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1065 kg má tvar osmibokého hranolu o průměru 175 cm a výšce 178 cm se dvěma čtvercovými panely sluneční baterie (celkové rozpětí je 560 cm) dodávajícími 1.56 kW. Na družici je prototyp aktivního stykovacího uzlu kombinovaného s rychloupínacím hydraulickým spojem pro přečerpávání tekutin FTS (Fluid Transfer System). Pro korekce dráhy je družice vybavena 16ti motorky každý o tahu 3.6 N.
Družice nese:
- zaměřovací optický systém ARCSS (Autonomous Rendezvous and Capture Sensor System);
- naváděcí videosystém AVGS (Advanced Video Guidance Sensor);
- robotické rameno s univerzálním úchopovým mechanismem.
Předpokládaná aktivní životnost je 1 rok. [1], [7]
Parametry dráhy:
2007-03-09.13 46.02° 94.67 min 499 - 506 km
2008-03-31.44 46.02° 94.55 min 490 - 504 km
2009-02-28.57 46.04° 94.50 min 491 - 498 km
2010-02-18.71 46.02° 94.45 min 488 - 496 km
2011-06-13.79 46.01° 94.22 min 476 - 486 km
2013-09-26.14 45.98° 90.82 min 309 - 320 km
2013-10-25.39 45.97° 87.70 min 155 - 166 km

Události:
2007-03-09 03:10 UT: Vzlet.
03:28 UT: Oddělení od horního stupně (společně s družicí NextSat). [1]
2007-04-01 Byly zahájeny zkoušky přečerpávání paliva na družici NextSat a zpět. [1]
2007-04-06 Zkouška přemístění baterie na družici NextSat a její zapojení do energetického systému. [1]
2007-04-16 Družice NextSat byla pomocí manipulátoru odpojena a po odhození spojovacího prstence opět připojena zpět. [1]
2007-05-07 Družice NextSat se oddělila a po vzdálení na 10 m se zpětně připojila. [1]
2007-05-11 04:28:52 UT: Družice NextSat se opět oddělila; zpětné připojení se pro poruchu řídicího počítače nezdařilo a NextSat se přesunula do bezpečné vzdálenosti. [1]
2007-07-22 Z družice byly vypuštěny zbytky pohonných látek a vypojen řídicí počítač. [1]
2013-10-25 Přirozený zánik v atmosféře po 2422 dnech letu (6.63 roku). [8]
2007-006B
SSC 30773
MidSTAR-1 (Midshipman Space Technology Applications Research Satellite) USA
 
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují posluchači U. S. Naval Academy, Annapolis; na přípravě experimentů se podíleli studenti Naval Postgradue School, Moterey, a střediska NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, a Ames Research Center, Moffett Field.
Nestabilizovaná družice o hmotnosti 120.6 kg má tvar pravidelného osmibokého hranolu o průměru 54 cm a výšce 80 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 27 W a dobíjejícími palubní NiCd baterie. Na družici se testují konstrukční prvky pro budoucí družice.
Družice nese:
- experimentální internetové komunikační zařízení ICSat (Internet Communications Satellite);
- počítač s procesorem CFTP (Configurable Fault Tolerant Processor) tolerujícím náhodné chyby;
- prototyp elektromechanicky řízení mechanické izolace MEMS (Microelectromechanical Sensoz);
- experiment Eclipse pro testování elektrochromických membrán;
- prototyp miniaturního čidla NCSU (Nano Chemical Sensoz Unit);
- polovodičový dozimetr MiDN (Micro Dosimeter Instrument) pro registraci ionizujícího záření.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [2], [7]
Parametry dráhy:
2007-03-09.19 46.02° 94.60 min 499 - 500 km
2009-11-25.19 46.03° 94.49 min 487 - 502 km
2011-04-05.93 46.05° 94.43 min 486 - 496 km
2013-09-27.04 46.07° 94.06 min 467 - 478 km

Události:
2007-03-09 03:10 UT: Vzlet.
03:32 UT: Oddělení od horního stupně. [2]
2007-006C
SSC 30774
Orbital Express 1B   USA
NexSat   (Next Generation Satellite)
OE-1B   (Orbital Express 1B)
Technologická družice.
Družici pro organizaci DARPA (Defense Advanced Research Project Agency), Arlington, postavila firma Boeing Phantom Works, Seal Beach.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 227 kg má tvar osmibokého hranolu o průměru 100 cm a výšce 102 cm s jedním panelem sluneční baterie. Družice je vybavena prototypem pasivního stykovacího uzlu kombinovaného s rychloupínacím hydraulickým spojem pro přečerpávání tekutin FTS (Fluid Transfer System). Pro uchycení manipulátorem je na povrchu opatřena kotvičkou. Stabilizaci a orientaci družice zajišťuje systém silových setrvačníků a magnetických cívek.
Družice nese pro testování:
- nádrže pro zkoušky přečerpávání paliva;
- prostor pro uložení baterie a její zapojení do energetického systému.
Předpokládaná minimální aktivní životnost je 3 měsíce. [3], [7]
Parametry dráhy:
2007-06-12.78 46.03° 94.50 min 490 - 498 km
2009-11-28.85 46.02° 95.11 min 517 - 531 km
2011-03-12.78 46.02° 95.06 min 515 - 528 km
2013-09-26.90 46.02° 94.64 min 496 - 506 km

Události:
2007-03-09 03:10 UT: Vzlet.
03:28 UT: Oddělení od horního stupně (společně s družicí ASTRO). [3]
2007-04-01 Byly zahájeny zkoušky přečerpávání paliva z družice ASTRO a zpět. [3]
2007-04-06 Zkouška přemístění baterie z družice ASTRO na družici NextSat a její zapojení do energetického systému. [3]
2007-04-16 Družice byla pomocí manipulátoru odpojena od družice ASTRO a po odhození spojovacího prstence opět připojena zpět. [1]
2007-05-07 Družice se oddělila od družice ASTRO a po vzdálení na 10 m se zpětně připojila. [1]
2007-05-11 04:28:52 UT: Družice se opět oddělila od družice ASTRO; zpětné připojení se pro poruchu řídicího počítače nezdařilo. Družice odletěla do bezpečné vzdálenosti. [3]
2007-07-21 Na družici byl vypojen řídicí počítač a mise byla ukončena. [3]
2007-006D
SSC 30775
STPSat-1   (Space Test Program Satellite) USA
 
Technologická družice.
Družici pro USAF, Triservice Spacecraft Div., Kirtland, postavila firma AeroAstro, Herndon; na přípravě experimentů se podílela Naval Research Laboratory, Washington.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 156 kg má tvar kvádru o rozměrech 60x64x97 cm se čtyřmi výklopnými panely sluneční baterie připevněnými ke spodní podstavě. Další články sluneční baterie jsou na plášti družice a celkový průměrný výkon je 200 W.
Družice nese:
- ultrafialový spektrometr SHIMMER (Spatial Heterodyne Imager for Mesospheric Radicals);
- analyzátor CITRIS (Computerized Ionospheric Tomography Receiver in Space) pro sledování šíření rádiových vln v ionosféře;
- dvě pikodružice MEPSI (Micro Electromechanical System-based PicoSat Inspector) testující konstrukci družic pro možnou inspekci umělých kosmických objektů. [4], [7]
Parametry dráhy:
2007-03-09.26 35.44° 95.83 min 554 - 563 km
2011-03-09.92 35.43° 95.74 min 552 - 557 km
2013-09-27.14 35.43° 95.35 min 534 - 537 km

Události:
2007-03-09 03:10 UT: Vzlet.
04:06 UT: Oddělení od horního stupně. [4]
2007-006E
SSC 30776
FalconSat-3   USA
 
Studentská technologická a vědecká družice.
Družici postavili a provozují posluchači USAF Academy, Colorado Springs.
Družice o hmotnosti 46 kg má tvar čtyřbokého hranolu o rozměrech 43x43x79 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dobíjející sedm NiCd baterií (každá s kapacitou 4 Ah). Z horní podstavy vychází tyč dlouhá 338 cm s protizávažím o hmotnosti 7.45 kg s jejíž pomocí se testuje stabilizace pomocí gravitačního gradientu.
Družice nese:
- spektrometr FLAPS (Flat Plasma Spectrometer) pro měření energie iontů a elektronů v plazmatu;
- aparaturu PLANE (Plasma Local Anomalous Noise Environment) pro studium lokálních poruch v plazmatu;
- experimentální iontové motory s tahem 40.8 µN/W;
- experiment sledující stabilizaci pomocí gravitačního gradientu;
- experimentální tlumič mechanických vibrací;
- tříosý magnetometr. [5], [7]
Parametry dráhy:
2007-03-09.26 35.44° 95.83 min 554 - 563 km
2011-04-03.99 35.43° 95.72 min 553 - 554 km
2013-09-27.15 35.43° 95.27 min 531 - 533 km

Události:
2007-03-09 03:10 UT: Vzlet.
04:16 UT: Oddělení od horního stupně. [5]
2007-006F
SSC 30777
CFESat   (Cibola Flight Experiemnt Satellite) USA
 
Technologická družice.
Družici postavila na základě typu MicroBus-100 britská firma Surrey Satellite Technology Ltd., Guildford, experimenty připravila a družici provozuje Los Alamos National Laboratory, Los Alamos.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 159 kg má tvar čtyřbokého hranolu o rozměrech 60.9x60.9x96.5 cm se dvěma protilehlými stěnami pokrytými články sluneční baterie a se čtyřmi výklopnými panely sluneční baterie; celkový výkon baterie je průměrně 110 W. Data z experimentů se zaznamenávají do palubní paměti s kapacitou 2x1 Gbyte a předávají se na Zemi v pásmu S rychlostí 38.4 kbit/s nebo 4 Mbit/s. Orientaci a stabilizaci družice zajišťuje systém silových setrvačníků a magnetických cívek.
Družice nese:
- rádiový systém pro zachycení signálů přírodního původu;
- počítač RCC (Reconfigurable Computer) pro analýzu zachycených rádiových signálů;
- prototyp nového typu sluneční baterie;
- prototyp nafukovatelné konstrukce antény;
- prototyp výsuvného nosníku;
- testovací sadu Li-ion baterií velikosti AA.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 4 roky. [6], [7]
Parametry dráhy:
2007-03-09.26 35.44° 95.83 min 554 - 563 km
2011-04-10.93 35.43° 95.75 min 553 - 557 km
2013-09-27.11 35.43° 95.31 min 532 - 535 km

Události:
2007-03-09 03:10 UT: Vzlet.
04:11 UT: Oddělení od horního stupně. [6]
2007-006G
SSC 30778
horní stupeň rakety   USA
Centaur  
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 2000 kg má průměr 305 cm a délku 11.7 m.
Parametry dráhy:
2007-03-09.26 35.68° 95.17 min 504 - 549 km
2013-09-26.28 35.69° 93.83 min 449 - 474 km
2014-12-22.23 35.67° 87.72 min 159 - 165 km

Události:
2007-03-09 03:10 UT: Vzlet.
03:28 UT: Oddělení družice ASTRO (společně s družicí NextSat). [1]
03:32 UT: Oddělení družice MidSTAR-1. [2]
04:06 UT: Oddělení družice STPSat-1. [4]
04:11 UT: Oddělení družice CFESat. [6]
04:16 UT: Oddělení družice FalconSat 3. [5]
2014-12-22 Přirozený zánik v atmosféře po 2845 dnech letu (7.79 roku).
2007-006H
SSC 31134
spojovací prstenec   USA
 
Parametry dráhy:
2007-04-18.78 46.03° 94.50 min 490 - 497 km
2012-09-27.47 46.04° 87.93 min 170 - 175 km

Události:
2007-03-09 03:10 UT: Vzlet. [1]
2007-04-16 Odhození spojovacího prstence. [1]
2012-09-27 Přirozený zánik v atmosféře po 2029 dnech letu (5.56 roku).
Zdroje informací:
  1. 2007-006A – Orbital Express 1A / A. Vítek – 2011-07-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/006A.HTM.
  2. 2007-006B – MidSTAR-1 / A. Vítek – 2011-05-08 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/006B.HTM.
  3. 2007-006C – Orbital Express 1B / A. Vítek – 2011-05-08 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/006C.HTM.
  4. 2007-006D – STPSat-1 / A. Vítek – 2011-03-13 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/006D.HTM.
  5. 2007-006E – FalconSat 3 / A. Vítek – 2011-05-08 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/006E.HTM.
  6. 2007-006F – CFESat / A. Vítek – 2011-05-08 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/006F.HTM.
  7. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2007, číslo 5, s. 71.
  8. Satellite Catalog - https://beta.space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-12-29       © Jan Sedláček