2008-021


2008-04-28, 03:53:51 UT; Satish Dhawan Space Center, rampa 2; PSLV, C9

2008-021A
SSC 32783
CartoSat-2A   (Cartographic Satellite) Indie
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a pro indické ministerstvo obrany provozuje Indian Space Research Organisation (ISRO), Bengalur; družice vychází z typu IRS-2.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 690 kg má tvar šestibokého hranolu s připojenými dvěma pevnými panely sluneční baterie dodávajících 900 W a dobíjejících dvě palubní NiCd baterie, každá s kapacitou 18 Ah. Z podstavy přikloněné k Zemi vychází objektiv dalekohledu, jehož průměr je 70 cm. Pořízená data se ukládají do polovodičové paměti s kapacitou 64 Gbit, na Zemi se předávají rychlostí 105 Mbit/s v pásmu X. Stabilizaci zajišťuje systém silových setrvačníků a magnetické cívky, k orientaci se využívá inerciální plošina a čidlo hvězd. Pro korekce dráhy a řízení polohy je na družici systém malých motorků na hydrazin.
Družice nese dvouzrcadlový optický dalekohled s kamerou PAN (Panchromatic Camera) pro pořizování panchromatických snímků pro kartografické účely s rozlišením 80 cm.
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků. [1], [11], [12], [17]
Parametry dráhy:
2008-04-28.27 97.92° 97.53 min 619 - 661 km
2011-01-01.08 97.88° 97.38 min 622 - 645 km
2013-08-11.47 97.98° 97.39 min 624 - 643 km

Události:
2008-04-28 03:53:51 UT: Vzlet.
04:08:32 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [1]
2008-04-30 Družice pořídila první snímky zemského povrchu. [11]
2008-021B
SSC 32784
NTS   (Nanosatellite Tracking Ships) Kanada
CAN-X6   (Canadian Advanced Nanospace experiment)
NLS-5   (Nanosatellite Launch Service)
Technologická družice.
Družici postavila a provozuje firma COM DEV Ltd, Cambridge (Kanada), ve spolupráci s Institute for Aerospace Studies při University of Toronto.
Družice o startovní hmotnosti 16 kg (na dráze 6.5 kg) má tvar krychle s délkou hrany 20 cm se všemi stěnami částečně pokrytými články sluneční baterie. Vysílače družice pracují v pásmech VHF a S. Družice má pasivní řízení polohy pomocí permanentních magnetů, orientace v prostoru se odvozuje z dat senzoru Slunce.
Družice nese prototyp zařízení pro automatické sledování námořních plavidel AIS (Automatic Identification System).
Předpokládaná aktivní životnost je 6 měsíců. [2], [13]
Parametry dráhy:
2008-04-28.41 98.01° 97.23 min 615 - 637 km
2010-09-28.35 97.89° 97.21 min 615 - 636 km
2013-08-11.76 97.75° 97.09 min 607 - 631 km

Události:
2008-04-28 03:53:51 UT: Vzlet.
Oddělení družice od horního stupně rakety. [1]
2009-04-27 Podle oznámení výrobce COM DEV Ltd. družice po jednom roce stále pracuje. [13]
2008-021C
SSC 32785
CUTE-1.7+APD II   (Cubical Titech Engineering Satellite + Avalanche Photodiode) Japonsko
CUTE-1.7 2   (Cubical Titech Engineering Satellite)
NLS-4(2)   (Nanosatellite Launch Service) CO-65   (CubSat Oscar)
Technologická studentská družice.
Družici postavili a provozují studenti Tokyo Institute of Technology, Tokio.
Družice typu Cubesat o startovní hmotnosti asi 3 kg (různí autoři uvádějí 2 až 5 kg) má tvar kvádru o rozměrech 22x18x11.5 cm se stěnami částečně pokrytými 33 články sluneční baterie dodávající průměrně 4 W a dobíjející 4 Li-ion baterie každá s kapacitou 1.13 Ah. Orientaci v prostoru zajišťují magnetické cívky, tříosý magnetometr, tříosý gyroskop, senzor Slunce a kamera CMOS využívaná jako detektor Země. Data jsou vysílána v pásmu VHF rychlostí 9.6 kbit/s, maják pracuje na frekvenci 437,275 MHz.
Družice nese:
- kameru typu CMOS (Complementary Metal Oxide on Sapphire) se širokoúhlým objektivem pro snímkování Země (velikost obraz je 1.3 Mpx);
- digitální retranslátor (Digipeater);
- detektor rentgenového a gama záření s detekčním prvkem APD (Avalanche Photodiode).
Předpokládaná aktivní životnost je 6 měsíců. [3], [14], [15]
Parametry dráhy:
2008-04-28.41 98.00° 97.25 min 618 - 636 km
2011-01-01.30 97.87° 97.18 min 613 - 634 km
2013-08-12.13 97.75° 97.03 min 605 - 627 km

Události:
2008-leden Družice byla dodána do Indie. [15]
2008-04-28 03:53:51 UT: Vzlet.
04:11:35 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [3]
2008-05-06 Na družici byl aktivován modul APD. [14]
2012-březen Družice stále pracuje, data jsou přenášena v radioamatérském pásmu. [14]
2008-021D
SSC 32786
IMS-1   (Indian Mini Satellite) Indie
TWSat   (Third World Satellite)
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje Indická kosmická agentura (ISRO), Bengalúr.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 83 kg má tvar kvádru o rozměrech 60.4x98x11.2 cm se dvěma pevnými panely sluneční baterie (81x72 cm) dodávajícími 220 W a dobíjející Li-ion baterii s kapacitou 10.5 Ah. Získaná data jsou ukládána do palubní paměti s kapacitou 16 Gbit a jsou vysílána na povel ze Země v pásmu S rychlostí 8 Mbit/s. Družice ověřuje inovovaný tepelný subsystém, miniaturní multispektrální kameru a systém SPS (Satellite Positioning System). Orientaci a stabilizaci družice zajišťují gyroskopy, magnetometry, detektory Slunce a hvězd, miniaturní silové setrvačníky a magnetické cívky. Pro korekce dráhy je vybavena motorem o tahu 1 N na hydrazin.
Družice nese:
- čtyřpásmovou multispektrální kameru Mx (Multispectral Payload) pro snímkování s rozlišením 37 m;
- hyperspektrální kameru HySI (Hyper Spectral Imager) pro snímkování s rozlišením 500 m.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [4], [16], [17]
Parametry dráhy:
2008-04-28.41 98.01° 97.24 min 618 - 635 km
2011-01-01.06 97.88° 97.29 min 620 - 638 km
2013-08-12.20 97.75° 97.24 min 617 - 636 km

Události:
2008-04-28 03:53:51 UT: Vzlet.
Oddělení družice od horního stupně rakety. [4]
2009-04-30 Kamera Mx pořídila první snímky zemského povrchu. [16]
2009-05-01 Kamera HySI pořídila první snímky zemského povrchu. [16]
2008-021E
SSC 32787
Compass-1   Německo
NLS-4(5)   (Nanosatellite Launch Service)
Technologická studentská družice.
Družici postavili a provozují studenti Fachhochschule Aachen.
Tříose stabilizovaná družice (s přesností ±8º) typu CubeSat o hmotnosti 1 kg má tvar krychle s délkou hrany 10 cm se všemi stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 2 W a dobíjející Li-ion baterii o kapacitě 2.4 Ah. Data se na Zemi předávají vysílačem pracujícím v pásmu VHF rychlostí 1.2 kbit/s, nebo až 4.8 kbit/s. Orientační a stabilizační systém obsahuje šest slunečních čidel, tříosý magnetometr a tři magnetické cívky.
Družice nese:
- kameru CMOS prop snímkování zemského povrchu;
- navigační přijímač DLR Phoenix pro příjem dat systému GPS;
- transpondér pro radioamatérské depeše na frekvenci 437.275 MHz.
Předpokládaná aktivní životnost je 6 měsíců. [5], [18]
Parametry dráhy:
2008-04-28.47 97.93° 97.54 min 618 - 664 km
2011-01-01.20 97.87° 97.16 min 612 - 634 km
2013-08-12.11 97.75° 96.92 min 600 - 622 km

Události:
2008-04-28 03:53:51 UT: Vzlet.
04:12:35 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [5]
~04:24 UT: Byly zachyceny první signály z družice. [18]
2008-srpen Družice na několik dní přešla do bezpečnostního režimu (od konce srpna pracoval normálně). [20]
2012-03-03 Družice ukončila misi a aparatura byla vypnuta. [19], [20]
2008-021F
SSC 32788
AAUSat-II   (Aarhus University Satellite) Dánsko
AAUSat CubeSat 2   (Aarhus University Satellite CubeSat)
NLS-4(4)   (Nanosatellite Launch Service)
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Aalborg Universitet, Aalborg.
Tříose stabilizovaná družice typu CubeSat o hmotnosti 0.75 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x11.3 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie dobíjejících Li-ion baterii s kapacitou 1.22 Ah. Orientační systém obsahuje šest úhloměrných gyroskopů, šest slunečních čidel,tři silové setrvačníky a tři magnetické cívky.
Družice nese:
- krystalový detektor rentgenového záření (dodalo DNSC - Danish National Space Center);
- radiomaják na frekvenci 437.425 MHz sloužící k nepřetržitému přenosu telemetrie. [6], [23]
Parametry dráhy:
2008-04-28.54 97.98° 97.20 min 613 - 636 km
2011-01-01.18 97.87° 97.15 min 611 - 633 km
2013-08-13.11 97.75° 96.89 min 599 - 621 km

Události:
2008-04-28 03:53:51 UT: Vzlet.
04:12:15 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [6]
05:34 UT: V Kalifornii byly zachyceny první signály z družice. [21]
2013-06-23 Družice je ve výborném stavu a bylo rozhodnuto v misi pokračovat. [22]
2008-021G
SSC 32789
Delfi-C3   Nizozemsko
DO-64   (Delfi OSCAR 64)
NLS-4(3)   (Nanosatellite Launch Service)
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Technische Universiteit, Delft.
Nestabilizovaná družice typu CubeSat o hmotnosti 6.5 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x34 cm se čtyřmi panely sluneční baterie připojenými po dvou ke každé podstavě; každý panel má rozměry 32.6x7.7 cm a je vyklopen od stěny družice v úhlu 35°. Sluneční baterie, která je předmětem výzkumu, dodává průměrně 3 W a napájí přímo aparaturu družice (družice pracuje jen při osvětlení Sluncem). Orientace družice se odvozuje od osvitu panelů sluneční baterie; družice na dráze volně rotuje kolem všech tří os.
Družice nese:
- prototyp slunečního čidla s bezdrátovým přenosem signálu AWSS (Autonomous Wireless Sun Sensor Experiment);
- prototyp rádiového převáděče ATrx (Advanced Transceiver) pro retranslaci radioamatérského vysílání. [7], [24]
Parametry dráhy:
2008-04-28.61 98.00° 97.20 min 612 - 637 km
2011-01-01.18 97.86° 97.09 min 609 - 630 km
2013-08-13.17 97.76° 96.71 min 590 - 611 km

Události:
2008-04-28 03:53:51 UT: Vzlet.
04:11:55 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety.
06:45 UT: V Kalifornii byly zachyceny první signály z družice. [7]
2009-01-29 Přestal pracovat převáděč ATrx. [25]
2008-021H
SSC 32790
CanX-2   (Canadian Advanced Nanospace eXperiment) Kanada
NLS-4(1)   (Nanosatellite Launch Service)
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti University of Toronto, Institute for Aerospace Studies, Toronto.
Družice, stabilizovaná v prostoru s přesností ±1', typu CubeSat 3U o hmotnosti 3.5 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x34 cm se stěnami částečně pokrytými 22 články sluneční baterie dodávajícími 2 až 7 W a dobíjejícími palubní baterii s kapacitou 3.6 Ah. Získaná data se ukládají do polovodičové paměti s kapacitou 16 Mbyte a vysílají se na Zemi v pásmu S rychlostí 32 až 256 kbit/s. Orientační systém obsahuje sluneční čidla, trojosý magnetometr, tři magnetické cívky a silový setrvačník.
Družice nese:
- kamery CMOS (Complementary Metal Oxides on Saphire) pro snímkování Země;
- aparaturu pro experiment ASME (Advanced Surface Material degradation Experiment);
- spektrometr Argus 1000 pro zjišťování množství skleníkových plynů v atmosféře;
- prototyp plynové trysky NANOPS (Nano-Propulsion System);
- přijímač signálů GPS pro experiment GOE (GPS Occultation Experiment). [8], [26]
Parametry dráhy:
2008-04-28.88 98.00° 97.18 min 614 - 634 km
2011-01-01.18 97.87° 97.18 min 613 - 635 km
2013-08-13.14 97.74° 97.04 min 605 - 628 km

Události:
2008-04-28 03:53:51 UT: Vzlet.
04:11:15 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [8]
2008-021J
SSC 32791
SEEDS II   (Space Engineering EDucation Satellite) Japonsko
CO-66   (Cubesat OSCAR 66)
NLS-4(6)   (Nanosatellite Launch Service)
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Nihon University, College of Science and Technology, Tokio.
Družice typu CubeSat o hmotnosti  kg má tvar krychle o délce hrany 10 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 1.6 W a dobíjejícími čtyři Li-ion palubní baterie. Družice není na dráze stabilizovaná a volně se otáčí kolem všech tří os; orientaci v prostoru zjišťují úhloměrné gyroskopy a magnetometr.
Družice nese:
- odporový teploměr pro měření vnitřní teploty;
- transpondér SSTV (Slowscan Television) pro pomaluběžnou TV;
- transpondér pro radioamatérské pásmo Digitalker;
- mikrofilm s 800 fotografiemi a texty. [9], [27], [28], [29]
Parametry dráhy:
2008-04-28.74 98.00° 97.22 min 615 - 636 km
2011-01-01.19 97.87° 97.18 min 612 - 635 km
2013-08-13.20 97.75° 96.98 min 602 - 626 km

Události:
2008-04-28 03:53:51 UT: Vzlet.
04:12:55 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [9], [28]
11:30 UT: Sledovací stanice Nihon Universita přijala první signály z družice. [28]
2008-021K
SSC 32792
Rubin 8   Německo
Rubin 8 - AIS   (Rubin 8 - Automatic Identification System)
Technologický experiment uložený na horním stupni rakety.
Experiment připravila a provozuje firma OHB-System AG, Bremen.
Experiment o hmotnosti asi 9 kg ([30] uvádí 7 kg) je uložen v nízkém kvádru s horní podstavou pokrytou články sluneční baterie a je připevněn ke kuželovému adaptéru pro připojení družice Cartosat-2A ke čtvrtému stupni rakety PS4, s nímž zůstává spojen. Celková hmotnost tělesa je asi 1600 kg, délka 290 cm a maximální průměr 280 cm.
Experiment nese zařízení ověřující funkci prototypu přijímače systému AIS (Automatic Identification System) pro sledování pohybu námořních plavidel. [10], [30]
Parametry dráhy:
2008-04-29.69 97.92° 97.54 min 620 - 662 km
2011-01-01.57 97.79° 97.52 min 619 - 660 km
2013-08-13.26 97.68° 97.45 min 615 - 658 km

Události:
2008-04-28 03:53:51 UT: Vzlet.
04:07:55 UT: Navedení na pracovní dráhu.
05:50 UT: Řídicí středisko přijalo první signály. [10]
2008-021L
SSC 32797
fragment rakety   Indie
 
Fragment čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2008-05-07.19 97.99° 97.20 min 614 - 635 km
2012-10-20 97.3°   92.4   min 300 - 482 km

Události:
2008-04-28 03:53:51 UT: Vzlet. [1]
2012-10-21 Přirozený zánik v atmosféře po 1637 dnech letu (4.48 roku).
Zdroje informací:
 1. 2008-021A – CartoSat-2A / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2008/021A.HTM.
 2. 2008-021B – Can X-6 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2008/021B.HTM.
 3. 2008-021C – CUTE-1.7 2 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2008/021C.HTM.
 4. 2008-021D – IMS-1 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2008/021D.HTM.
 5. 2008-021E – Compass-1 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2008/021E.HTM.
 6. 2008-021F – AAUSat-2 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2008/021F.HTM.
 7. 2008-021G – Delfi-C3 / A. Vítek – 2011-07-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2008/021G.HTM.
 8. 2008-021H – Can-X2 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2008/021H.HTM.
 9. 2008-021J – Seeds-2 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2008/021J.HTM.
 10. 2008-021K – Rubin 8 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2008/021K.HTM.
 11. CartoSat-2A - [2013-08-11] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/cartosat-2a.
 12. CARTOSAT-2A - 2008-04-28 - http://www.isro.org/satellites/cartosat2A.aspx.
 13. F. Newland a kol.: Nanosatellite Tracking of Ships - Review of the First Year of Operations; 7th Responsive Space Conference, Los Angeles, april 2009 (tisk AIAA-RS7-2009-6005).
 14. CUTE-1.7 + APD-2 - [2013-08-11] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/cute-17-apd2.
 15. Design of Tokyo Tech Nano-Satellite Cute-1.7 + APD II and Its Operation / Hiroki Ashida - 2008-10-03 - http://lss.mes.titech.ac.jp/ssp/cute1.7/paper/iac2008.pdf.
 16. IMS-1 - [2013-08-11] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/i/ims-1.
 17. PSLV Successfully Launches Ten Satellites - 2008-09 - http://www.isro.org/newsletters/scripts/newslettersin.aspx?page4AS88.
 18. Flight Results of the COMPASS-1 Mission - 2009-03-08 - http://www.raumfahrt.fh-aachen.de/compass-1/download/COMPASS-1%20Flight%20Results.pdf.
 19. COMPASS-1 Mission Ended! - [2013-08-11] - http://dl0fha.tumblr.com/post/25987314960/compass-1-mission-ended .
 20. COMPASS-1 - [2013-08-11] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/compass-1.
 21. AAUSAT II - 2008-04-28 - http://www.space.aau.dk/aausatii/eng/index.php?n=Main.Old-news.
 22. THE MISSION CONTINUES :-) - 2013-06-25 - http://www.space.aau.dk/aausatii/index.php?n=Site.Step2.
 23. AAUSat-2 - [2013-08-12] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/a/aausat-2.
 24. Structure & Mechanisms - [2013-08-12] - http://www.delfispace.nl/index.php/delfi-c3/structural-mechanical-a-thermal-control-subsytems .
 25. Mission Status Page: News - 2009-01-29 - http://www.delfic3.tudelft.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=121.
 26. CanX-2 - [2013-08-12] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/canx-2.
 27. CO-66 (Cubesat Oscar 66) SEEDS - [2013-08-12] - http://www.pe0sat.vgnet.nl/satellite/cube-nano-picosats/co-66/.
 28. Report of the launch of SEEDS II from Nihon University - 2008-04-28 - http://cubesat.aero.cst.nihon-u.ac.jp/english/Pressrelease/SEEDS2_launch_report_eng.pdf.
 29. 宇宙へ飛び出せみんなのメッセージ! [Uchu e tobidase min'na no messēji!] - 2008-duben - http://cubesat.aero.cst.nihon-u.ac.jp/japanese/microfirm_j.html.
 30. Rubin 8 - AIS - 2013-03-09 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/rubin-8-ais.htm.
Poslední aktualizace: 2013-08-13       © Jan Sedláček