2008-009


2008-03-11, 06:28:13.948 UT; Cape Canaveral, LC-39A; Endeavour, OV-105

2008-009A
SSC 32699
STS 123   (Space Transportation System) USA
Endeavour F-21  
Shuttle Mission 122  
ISS-1J/A   (International Space Station - Japan)
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o vzletové hmotnosti 122 364 kg výr. č. OV-105 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvojicí dveří, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) č. 2047, 2044 a 2054 každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Hlavním nákladem umístěným v nákladním prostoru je logistický přetlakový modul Kibo ELM (Experiment Logistics Module) o hmotnosti 8484 kg; dále je zde umístěn experiment MISSE, náhradní spínač DCSU, úchopový manipulační systém Dextre, montážní deska pro experiment MISSE, kanystr s experimentem RIGEX a stykovací modul ODS (Orbiter Docking System) pro připojení k ISS.
Posádka:
Dominic Lee Pudwill Gorie NASA, USA 4. let
Gregory Harold Johnson NASA, USA 1. let
Robert Louis Behnken NASA, USA 1. let
Michael James Foreman NASA, USA 1. let
Takao Doi JAXA, Japonsko 2. let
Richard Michael Linnehan NASA, USA 4. let
Garrett Erin Reisman NASA, USA 1. let jen ze Země na ISS
Léopold Eyharts ESA, Francie jen z ISS na Zem

Parametry dráhy:
2008-03-11.40 51.64° 89.15 min 177 - 288 km
2013-03-12.21 51.63° 89.27 min 190 - 287 km
2013-03-13.14 51.64° 91.33 min 339 - 341 km
2013-03-26.02 51.64° 91.40 min 341 - 346 km

Události:
2008-02-18 Sestava raketoplánu byla převezena na startovní rampu. [2]
2008-03-11 06:28:13 UT: Vzlet.
07:07:04 UT: Navedení na základní dráhu.
Otevření dveří nákladového prostoru. [1]
2008-03-12 ~00:50 - 06:20 UT: Kontrola stavu dlaždic tepelné ochrany a náběžných hran křídel.
Příprava systémů k přibližovacímu a spojovacímu manévru.
~22:10 UT: Manévrem NH byl zahájen přibližovací manévr k ISS. [1]
2008-03-13 02:30 UT: Zahájeno snímkování tepelné ochrany raketoplánu posádkou ISS.
03:49:58 UT: Připojení k tunelu PMA-2 komplexu ISS.
05:37 UT: Otevření průlezů mezi oběma tělesy a přestup posádky do ISS. [1]
2008-03-24 po 21:13 UT: Přestup posádky z ISS do raketoplánu.
21:28 UT: Uzavření průlezů mezi ISS a raketoplánem.
21:58 UT: Zahájena kontrola hermetičnosti uzavřených poklopů. [1]
2008-03-25 00:25:10 UT: Odpojení raketoplánu od tunelu PMA-2 (zpoždění 29 minut proti plánu).
01:35 UT: Úhybný manévr pro odlet do bezpečné vzdálenosti.
Příprava raketoplánu k návratu na Zem. [1]
2008-03-26 18:08 UT: Zahájena kontrola systémů raketoplánu.
21:30 UT: Přistání na 248. oběhu bylo zrušeno (posunuto o jeden oběh).
23:33:14 UT: Spuštění brzdicího motoru, který pracoval 165 s a snížil rychlost o 90.4 m/s. [1], [2]
2008-03-27 00:07:23 UT: Ve výšce 121.9 km vstup do atmosféry.
00:39:08 UT: Raketoplán dosedl na dráhu 15 letiště Kennedyho kosmického střediska na Floridě.
00:40:41 UT: Raketoplán se zastavil; doba trvání letu 15.76 dne. [1]
Zdroje informací:
  1. 2008-009A – STS 123 / A. Vítek – 2009-08-16 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2008/009A.HTM.
  2. A. Vítek: STS-122/ISS-1J/A: Naděje ze Země vycházejícího slunce; Letectví a kosmonautika, ročník 2008, číslo 5, s. 74 - 77.
Poslední aktualizace: 2013-08-03       © Jan Sedláček