2008-007


2008-02-23, 08:55:00 UT; Tanegashima Space Center, Yoshinobu 2; H-2A 2024, F-14

2008-007A
SSC 32500
Kizuna   (きずな) Japonsko
WINDS   (Wideband Internetworking engineering test and Demonstration Satellite)
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro japonské ministerstvo vnitra a spojů postavila firma Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.; družici provozuje JAXA.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 4850 kg (prázdná hmotnost 2450 kg) má nepravidelný tvar o přibližných rozměrech 200x300x800 cm (včetně antén) s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 21.5 m dodávající 5.2 kW. Družice je opatřena dvěma anténami o průměru 240 cm. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastním pohonným systémem.
Družice nese aparaturu pro vysokorychlostní přenos Internetu (až 1.2 Gbit/s).
Plánovaná poloha na dráze je nad 143° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je minimálně 5 roků.
Parametry dráhy:
2008-02-23.61 28.50° 632.88 min 273 - 35806 km
2008-02-24.26 15.89° 715.77 min 4455 - 35800 km
2008-03-01.99 0.10° 1421.78 min 35188 - 35823 km
2008-03-16.13 0.06° 1436.08 min 35775 - 35797 km nad 142.6° v.d.
2013-08-03.42 0.07° 1436.11 min 35775 - 35798 km nad 143.0° v.d.

Události:
2008-02-15 Naplánovaný start byl odložen pro závadu na druhém stupni rakety.
2008-02-23 08:55:00 UT: Vzlet.
09:18 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1]
2008-03-01 Družice dosáhla předběžnou stacionární dráhu.
~03:47 UT: Vyklopení parabolických antén. [1]
2008-03-13 Družice byla zakotvena v pracovní poloze nad 143° v.d. [1]
2008-05-12 JAXA a Národní institut informačních a komunikačních technologií vyzkoušely přenos dat rychlostí 1.2 Gbit/s. [3]
2008-07-09 Družice byla uvedena do zkušebního provozu. [3]
2008-007B
SSC 32501
horní stupeň rakety   Japonsko
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcovité těleso má délku 10.6 m a průměr 400 cm.
Parametry dráhy:
2008-02-23.61 28.52° 612.08 min 247 - 34757 km
2013-08-03.21 28.20° 575.61 min 247 - 32839 km

Události:
2008-02-15 Naplánovaný start byl odložen pro závadu na druhém stupni rakety.
2008-02-23 08:55:00 UT: Vzlet.
09:18 UT: Oddělení družice. [1]
Zdroje informací:
  1. 2008-007A – Kizuna / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2008/007A.HTM.
  2. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2008, číslo 4, s. 21.
  3. Wideband Internetworking Engineering Test and Demonstration satellite “KIZUNA” (WINDS): Topics - [2013-08-04] - http://www.jaxa.jp/projects/sat/winds/topics_e.html.
  4. Outline of "KIZUNA (WINDS)" - 2008-12-09 - http://www.space.mict.go.th/activity/doc/aprsaf15_06.pdf.
Poslední aktualizace: 2013-08-04       © Jan Sedláček