2008-005


2008-02-07, 19:45:29.952 UT; Cape Canaveral, LC-39A; Atlantis, OV-104

2008-005A
SSC 32486
STS 122   (Space Transportation System) USA
Atlantis F-29  
Shuttle Mission 121  
ISS-1E   (International Space Station - ESA)
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o vzletové hmotnosti 121 264 kg výr. č. OV-104 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvojicí dveří, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) č. 2059, 2052 a 2057 každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Hlavním nákladem umístěným v nákladním prostoru je evropský laboratorní modul Columbus o hmotnosti 12 077 kg; dále je zde umístěna schránka ECSH (EVA Cargo Stowage H) s vybavením pro výstupy, externí observatoř pro sledování Slunce SOLAR, rozvodný systém SPDU (Station Power Distribution Unit) a stykovací modul ODS (Orbiter Docking System) pro připojení k ISS.
Posádka:
Stephen Nathaniel Frick NASA, USA 2. let
Alan Goodwin Poindexter NASA, USA 1. let
Leland Devon Melvin NASA, USA 1. let
Rex Joseph Walheim NASA, USA 2. let
Hans Wilhelm Schlegel ESA, Německo 2. let
Stanley Glen Love NASA, USA 1. let
Léopold Eyharts ESA, Francie 1. let jen ze Země na ISS
Daniel Michio Tani NASA, USA jen z ISS na Zem

Parametry dráhy:
2008-02-07.90 51.64° 89.00 min 216 - 234 km
2013-02-08.21 51.66° 89.24 min 229 - 244 km
2013-02-09.02 51.64° 89.34 min 229 - 254 km

Události:
2007-12-13 Po sérii odkladů NASA způsobené poruchou čidla ECO v nádrži vodíku byl start odložen na 2008-01-10. [2], [3]
2008-02-07 19:45:29 UT: Vzlet.
20:23:28 UT: Navedení na základní dráhu.
~21:30 UT: Otevření dveří nákladového prostoru. [1]
2008-02-08 12:45:80 UT: Korekční manévr NCV2; motor pracoval 12.7 s.
14:10 - 20:05 UT: Kontrola stavu dlaždic tepelné ochrany a náběžných hran křídel.
Příprava systémů k přibližovacímu a spojovacímu manévru. [1]
2008-02-08 12:16:02 UT: Korekčním manévrem NH byl zahájen setkávací manévr s ISS.
16:27 - 16:29 UT: Snímkování tepelné ochrany raketoplánu posádkou ISS.
17:17:29 UT: Připojení k tunelu PMA-2 komplexu ISS.
18:40 UT: Otevření průlezů mezi oběma tělesy a přestup posádky do ISS [1]
2008-02-17 po 17:05 UT: Přestup posádky z ISS do raketoplánu.
18:03 UT: Uzavření průlezů mezi ISS a raketoplánem.
Kontrola hermetičnosti uzavřených poklopů. [1]
2008-02-18 09:24:47 UT: Odpojení raketoplánu od tunelu PMA-2.
10:42 UT: Úhybný manévr pro odlet do bezpečné vzdálenosti.
13:15 - 17:30 UT: Kontrola stavu náběžných hran křídel a přídě raketoplánu. [1]
2008-02-19 ~10:10 UT: Zahájena kontrola systémů raketoplánu.
~11:30 UT: Zkušební zážeh motorů RCS.
Úklid vitřních prostor raketoplánu; příprava na sestup. [1]
2008-02-20 09:32 UT: Řídicí počítače zahájily sekvenci návratu.
10:36 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru.
12:59:52 UT: Spuštění brzdicího motoru, který pracoval 164 s a snížil rychlost o 95.9 m/s. [1]
13:35:59 UT: Ve výšce 121.7 km vstup do atmosféry.
14:07:10 UT: Raketoplán dosedl na dráhu 15 letiště Kennedyho kosmického střediska na Floridě.
14:08:08 UT: Raketoplán se zastavil; doba trvání letu 12.76 dne.
Zdroje informací:
  1. 2008-005A – STS 122 / A. Vítek – 2009-08-16 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2008/005A.HTM.
  2. A. Vítek: STS-122/ISS-1E: Columbus konečně na dráze; Letectví a kosmonautika, ročník 2008, číslo 4, s. 54 -57.
  3. NASA Targets Space Shuttle Atlantis Launch on Jan. 10 - 2007-12-13 - http://www.nasa.gov/home/hqnews/2007/dec/HQ_M07184_STS122_jan10_launch.html.
  4. STS-122 Atlantis / M. Václavík - 2007-11-21 - http://www.hvezdarna-vsetin.cz/view.php?cisloclanku=2007110009.
Poslední aktualizace: 2013-08-03       © Jan Sedláček