2009-043


2009-08-17, 10:35:00.231 UT; Cape Canaveral, SLC-17A; Delta 7925-9.5, 343

2009-043A
SSC 35752
USA 206   USA
Navstar 64   (Navigation Signal Timing and Ranging)
SVN-50   (Space Vehicle Number)
GPS 2R-21   (Global Positioning System)
GPS 2R-M8   (Global Positioning System)
Vojenská navigační družice.
Družici pro US Air Force postavila firma Lockheed Martin Missile & Space, Valley Forge, na základě typu AS-4000, elektroniku vyrobila firma ITT Industries, Space Systems Div., Clifton.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 2059 kg má tvar hranolu o rozměrech 152x193x191 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 11.6 m. Sluneční baterie dodává 1.13 kW (na konci aktivní životnosti) pro dobíjení palubních NiH2 baterií. Navigační signály jsou vysílány v pásmu L, telemetrie a povelový systém pracují v pásmu S. Pro dosažení pracovní dráhy je opatřena motorem Star-37FM.
Družice nese cesiové a rubidiové hodiny, navigační systém odolný vnějšímu rušení a detektory pro kontrolu zákazu zkoušek nukleárních zbraní.
Předpokládaná aktivní životnost je 10 roků (v provozu nahrazuje družici USA 126 {1996-041A, 23953}).
Parametry dráhy:
2009-08-17.48 40.01° 356.35 min 201 - 20342 km
2009-08-20.57 55.12° 718.07 min 20160 - 20209 km
2013-07-08.57 54.35° 717.97 min 20101 - 20262 km

Události:
2009-08-17 10:35:00 UT: Vzlet.
11:43 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [1]
2009-043B
SSC 35753
druhý stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; těleso válcovitého tvaru má prázdnou hmotnost 919 kg, délku 588 cm a maximální průměr 244 cm.
Parametry dráhy:
2009-08-17.48 37.93° 99.02 min 192 - 1231 km
2009-11-26.37 34.24° 87.60 min 129 - 182 km

Události:
2009-08-17 10:35:00 UT: Vzlet. [1]
2009-11-26 Přirozený zánik v atmosféře 101 den po startu.
2009-043C
SSC 35754
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Třetí stupeň nosné rakety; stupeň vyrobila firma McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach. Stupeň je vybaven motorem Star-48B. Prázdná hmotnost tělesa na dráze je 205 kg, délka 229 cm a maximální průměr 150 cm.
Parametry dráhy:
2009-08-17.48 40.01° 356.42 min 200 - 20346 km
2013-07-09.65 40.01° 291.67 min 216 - 16165 km

Události:
2009-08-17 10:35:00 UT: Vzlet. [1]
Zdroje informací:
  1. 2009-043A – USA 206 / A. Vítek – 2011-05-08 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/043A.HTM.
Poslední aktualizace: 2013-07-11       © Jan Sedláček