2009-041


2009-07-29, 18:46:30 UT; Bajkonur, PU109/95; Dnepr 1, 5107681113

2009-041A
SSC 35681
Deimos 1   Španělsko
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro španělskou Deimos Imaging S. L., Valladolid, postavila britská firma Surrey Satellite Technology Ltd., Guildford, na základě typu SSTL Microsat-100i.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 91 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 63x66x64#nbsp;cm se čtyřmi bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dobíjející Li-ion baterie s kapacitou 15 Ah; ve stěně přivrácené k Zemi je šest objektivů zobrazovacího systému. Získaná obrazová data se vysílají na Zem dvěma vysílači v pásmu X rychlostí 20 nebo 80 Mbit/s, pro uložení dat je k dispozici palubní paměť s kapacitou 8 GByte. Orientaci a stabilizaci družice zajišťuje systém silových setrvačníků.
Družice nese multispektrální kameru SLIM6-22 (Surrey Linear Imager Multispectral 6 channels) pro pořizování snímků s rozlišením 22 m.
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků. [1], [7]
Parametry dráhy:
2009-07-29.96 98.13° 97.85 min 634 - 677 km
2010-02-01.62 98.11° 98.03 min 651 - 678 km
2013-07-09.85 98.00° 97.96 min 660 - 662 km

Události:
2009-07-29 18:46:30 UT: Vzlet.
~19:01 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [1]
Po oddělení od rakety navázaly stanice v Guildfordu a ve Španělsku spojení s družicí. [13]
2010-03 Družice dosáhla optimální oběžnou dráhu. [7]
2012-07-29 Družice oslavila třetí výročí práce na oběžná dráze a pokračuje v činnosti; během tří let pořidila 13 700 snímků zemského povrchu a podílela se na řadě mezinárodních projektů. [8]
2013-02-01 Družice sledovala průběh povodní řeky Ebro v provincii Aragon. [9]
2009-041B
SSC 35682
DubaiSat 1   Spojené arabské emiráty
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro Emirates Institution for Advanced Science and Technology (EIAST) postavil jihokorejský Korean Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Daejeon.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 190 kg (užitečné zatížení 50 kg) má tvar pravidelného šestibokého hranolu o průměru 120 cm a výšce 135 cm s připojenými třemi výklopnými panely sluneční baterie, které dodávají 330 W (na konci aktivní životnosti) pro dobíjení palubní NiCd baterie s kapacitou 14.4 Ah. Získaná data se vysílají na Zem v pásmu X rychlostí 30 Mbit/s, povelový systém pracuje v pásmu S. Orientační a stabilizační systém obsahuje detektory Slunce a hvězd, magnetometry, úhloměrné gyroskopy, magnetické cívky a čtyři silové setrvačníky.
Družice nese:
- kameru DMAC (DubaiSat-1 Medium Aperture Camera) pro pořizování snímků s rozlišením 2.5 m (panchromatický režim) a 5 m (multispektrální režim);
- dozimetr SRM (Space Radiation Monitor) pro měření radiace.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 5 roků. [2], [10], [11]
Parametry dráhy:
2009-07-29.90 98.13° 98.22 min 666 - 681 km
2013-07-09.91 97.99° 98.15 min 661 - 680 km

Události:
2009-07-29 18:46:30 UT: Vzlet.
~19:01 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [2]
2009-08-09 Družice pořídila první snímky Spojených arabských emirátů. [12]
2009-041C
SSC 35683
UK-DMC-2   (United Kingdom Disaster Monitoring Constellation) Velká Británie
DMC 2   (Disaster Monitoring Constellation)
Blue Peter 1  
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro DMC International Imaging Ltd. (DMCii), Guilford, postavila firma Surrey Satellite Technology Ltd., Guilford, na zákaldě typu SSTL Microsat-100i 22; provoz družice řídí firma DMCii ve spolupráci s British National Space Centre, Londýn (od 2010-04-01 UK Space Agency).
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 96.5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 63x66x64#nbsp;cm s bočními stěnami a jedním výklopným panelem pokrytými články sluneční baterie s celkovým výkonem 65 W, které dobíjejí Li-ion baterii s kapacitou 15 Ah; ve stěně přivrácené k Zemi je šest objektivů zobrazovacího systému. Získaná obrazová data se vysílají na Zem dvěma vysílači v pásmu X rychlostí 20 nebo 80 Mbit/s, pro uložení dat je k dispozici palubní paměť s kapacitou 12 GByte. Orientaci a stabilizaci družice zajišťuje systém silových setrvačníků. Pro malé korekce dráhy má družice plynové trysky a zásobu 2.3 kg plynu (odpovídá změně rychlosti asi 20 m/s).
Družice nese:
- multispektrální kameru SLIM6 (Surrey Linear Imager Multispectral 6 channels) pro monitorování zemského povrchu s rozlišením 22 m;
- experiment pro studium vlastností ionosféry sledováním signálů družic GPS.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 5 roků. [3], [14]
Parametry dráhy:
2009-07-29.90 98.12° 97.74 min 624 - 677 km
2010-08-04.05 98.10° 98.03 min 663 - 666 km
2013-07-10.23 98.00° 97.96 min 660 - 662 km

Události:
2009-07-29 18:46:30 UT: Vzlet.
~19:01 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [2]
Po oddělení od rakety navázaly stanice v Guildfordu a ve Španělsku spojení s družicí. [13]
2009-08-11 Byly získány první snímky v plném rozlišení. [15]
2009-041D
SSC 35684
AprizeSat 4   USA, Argentina
 
Telekomunikační družice kurýrního typu.
Družici pro americkou společnost Aprize Satellite Inc., Fairfax, postavila firma SpaceQuest Ltd., Fairfax; provozovatelem družice je argentická firma Latin Trade Satellite S. A., Buenos Aires.
Družice o hmotnosti 12 kg má tvar krychle o délce hrany 25 cm se všemi stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávající 15 W a dobíjející šest NiCd baterií. Data jsou zaznamenávána do palubní polovodičové paměti s kapacitou 12 Gbyte.
Družice nese:
- retranslační zařízení pracující v pásmu UHF;
- systém pro přenos dat do centrálního úložiště pracující v pásmu S.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 10 roků. [4], [16]
Parametry dráhy:
2009-07-29.89 98.13° 97.53 min 604 - 677 km
2013-07-09.81 98.06° 97.48 min 603 - 673 km

Události:
2009-07-29 18:46:30 UT: Vzlet.
~19:01 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [4]
2009-041E
SSC 35685
Nanosat 1B   Španělsko
 
Telekomunikační družice kurýrního typu.
Družici postavila a provozuje španělská kosmická agentura Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).
Družice o hmotnosti 23.9 kg má tvar pravidelného čtrnáctistěnu o průměru 44 cm a výšce 47 cm se všemi stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávající průměrně 23 W a dobíjející palubní Li-ion baterie o celkové kapacitě 11.6 Ah. Ze spodní strany se vysunuje anténa komunikačního systému pro pásmo UHF. Komunikace s družicí probíhá v pásmu S.
Družice nese tři experimenty:
- LDT (Las Dos Torres) - detektor protonů;
- RadFET (Radiation-sensitive Field Effect Transistor) - senzory pro měření kumulovaných dávek záření;
- VectorSol - sluneční detektor (vyvinuto na Universidad de Sevilla a Universidad Politécnica de Cataluña); data jsou využívána k určení orientace družice v prostoru.
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků. [5], [17], [18]
Parametry dráhy:
2009-07-29.89 98.11° 97.34 min 587 - 675 km
2013-07-09.83 98.08° 97.24 min 582 - 670 km

Události:
2009-07-29 18:46:30 UT: Vzlet.
~19:01 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [5]
2009-041F
SSC 35686
AprizeSat 3   USA, Argentina
 
Telekomunikační družice kurýrního typu.
Družici pro americkou společnost Aprize Satellite Inc., Fairfax, postavila firma SpaceQuest Ltd., Fairfax; provozovatelem družice je argentická firma Latin Trade Satellite S. A., Buenos Aires.
Družice o hmotnosti 12 kg má tvar krychle o délce hrany 25 cm se všemi stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávající 15 W a dobíjející šest NiCd baterií. Data jsou zaznamenávána do palubní polovodičové paměti s kapacitou 12 Gbyte.
Družice nese:
- retranslační zařízení pracující v pásmu UHF;
- systém pro přenos dat do centrálního úložiště pracující v pásmu S.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 10 roků. [6], [16]
Parametry dráhy:
2009-07-29.89 98.13° 97.13 min 564 - 678 km
2013-07-09.84 98.11° 97.02 min 562 - 670 km

Události:
2009-07-29 18:46:30 UT: Vzlet.
~19:01 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [6]
2009-041G
SSC 35687
ochranný kryt   Rusko
 
Parametry dráhy:
2009-07-29.83 98.12° 96.85 min 541 - 674 km

Události:
2009-07-29 18:46:30 UT: Vzlet. [1]
2012-11-20 Přirozený zánik v atmosféře po 1210 dnech letu (3.31 roku).
2009-041H
SSC 35688
horní stupeň rakety   Rusko
 
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 1910 kg je asi 100 cm dlouhé a má průměr asi 300 cm.
Parametry dráhy:
2009-07-29.83 98.13° 104.77 min 665 - 1302 km
2013-07-09.83 98.12° 104.80 min 668 - 1301 km

Události:
2009-07-29 18:46:30 UT: Vzlet. [1]
2009-041J
SSC 35689
fragment rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
2009-07-29.90 98.12° 97.93 min 643 - 677 km
2013-07-09.77 98.02° 97.81 min 636 - 672 km

Události:
2009-07-29 18:46:30 UT: Vzlet. [1]
Zdroje informací:
 1. 2009-041A – Deimos 1 / A. Vítek – 2010-03-08 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/041A.HTM.
 2. 2009-041B – DubaiSat 1 / A. Vítek – 2009-11-02 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/041B.HTM.
 3. 2009-041C – UK-DMC-2 / A. Vítek – 2010-08-14 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/041C.HTM.
 4. 2009-041D – AprizeSat 4 / A. Vítek – 2011-08-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/041D.HTM.
 5. 2009-041E – Nanosat 1B / A. Vítek – 2009-11-02 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/041E.HTM.
 6. 2009-041F – AprizeSat 3 / A. Vítek – 2011-08-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/041F.HTM.
 7. Deimos-1 Earth Observation System: A brief overview - 2011-07-21 - http://www.tropforest.info/wp-content/uploads/DEIMOS-1.pdf.
 8. Deimos-1, the first Spanish Earth-observation satellite, celebrates its third anniversary - 2012-07-29 - http://www.deimos-imaging.com/news-1/deimos-1-primer-satelite-espanol-de-observacion-de-la-tierra-cumple-su-tercer-aniversario.
 9. Deimos-1 satellite monitors the floods of the Ebro River when passing through Aragon region (Spain) - 2013-02-01 - http://www.deimos-imaging.com/news-1/el-satelite-deimos-1-realiza-el-seguimiento-de-la-inundaciones-del-ebro-a-su-paso-por-aragon.
 10. DUBAISAT-1: MISSION OVERVIEW, DEVELOPMENT STATUS AND FUTURE APPLICATIONS - 2009 - http://www.eiast.ae/download/0500196.pdf.
 11. DubaiSat-1 Space Segment - 2009 - http://www.eiast.ae/default.aspx?options={a93e7034-0baa-4e2b-be21-721a4b6feb8e}&view=Article&layout=Article&itemId=113&id=81.
 12. DubaiSat-1 sends first series of images from space - 2009-08-10 - http://www.dubaichronicle.com/tag/dubaisat-1/.
 13. SSTL succesfully launch two further satellites - 2009-07-30 - http://www.sstl.co.uk/News-and-Events/2009-News-Archive?story=1432.
 14. DMC-2G - [2013-07-09] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/d/dmc-2g.
 15. UK-DMC2 satellite delivers first images just one week after launch - 2009-08-11 - http://www.sstl.co.uk/News-and-Events?story=1436.
 16. AprizeSat-3 and -4 - [2013-07-09] - .
 17. El NanoSat 1B ya está en órbita - 2009-07-29 - http://www.inta.es/noticias/documentos/NANOSAT_EN_ORBITA.pdf.
 18. NanoSat-1B - [2013-07-09] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/n/nanosat-1b.
Poslední aktualizace: 2013-07-10       © Jan Sedláček