2010-003


2010-02-03, 03:45:29.171 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-U, Ju15000-117

2010-003A
SSC 36361
Progress M-04M (Прогресс М-04М)   Rusko
ISS-36P   (International Space Station 36 Progress)
Nákladní kosmická loď pro dopravu materiálu na ISS.
Nákladní loď pro Roskosmos vyrobila OAO RKK Energija, Koroljov.
Nákladní loď Progress 7K-TGM o hmotnosti 7288 kg, výr. číslo 404, má celkovou délku 700 cm a maximální průměr 272 cm. Je tvořena třemi částmi:
- nákladní úsek (GO; gruzovoj otsek);
- sekce pohonných hmot (OKD; otsek komponentov dozapravky);
- přístrojový úsek (PAO; priborno-agregatnyj otsek).
Sekce GO má délku 315 cm s vnitřním hermetizovaným prostorem 6.6 m3 pro uložení kusového nákladu. Sekce je opatřena aktivním stykovacím uzlem. Na vnějším plášti sekce je anténa naváděcího systému Kurs.
Sekce OKD má délku 100 cm a uvnitř nehermetizovaného prostoru jsou umístěny dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem a několik dalších zásobníků se stlačeným dusíkem, vzduchem a nádrž s vodou.
Sekce PAO má tvar válce o délce 310 cm a je rozdělena na dvě části. V hermetizované části jsou navigační a telekomunikační systémy a řídicí počítač, v nehermetizované části je hlavní motor o tahu 3.1 kN, čtyři menší motory pro manévrování a 10 trysek systému orientace. Dalších 10 manévrovacích motorků je umístěna v přechodové části mezi PAO a OKD.
Nákladní loď veze kusový náklad o hmotnosti 1153 kg (z toho 496 kg pro americký segment), 871 kg paliva a okysličovadla, 49 kg vzduchu a kyslíku a 363 kg vody.
Pro korekce dráhy stanice má k dispozici přibližně 250 kg paliva.
Parametry dráhy:
2010-02-03.18 51.64° 88.53 min 187 - 217 km
2010-02-04.40 51.64° 89.32 min 222 - 260 km
2010-02-05.59 51.64° 91.39 min 335 - 350 km
2010-05-10.73 51.65° 91.42 min 337 - 351 km
2010-06-10.36 51.65° 91.55 min 348 - 353 km
2011-01-22.34 51.65° 89.41 min 189 - 301 km

Události:
2010-02-01 Nosná raketa s nákladní lodí byla vyvezena na startovní rampu. [4]
2010-02-03 03:45:29 UT: Vzlet.
03:54:16 UT: Navedení na základní dráhu.
03:54:18 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1]
2010-02-05 04:25:58 UT: Připojení v automatickém režimu k modulu Zvezda. [1]
2010-02-20 21:15 UT: Korekce dráhy ISS; motory pracovaly 1557 s a zvýšily dráhu o 6.2 km. [1]
2010-03-24 09:30 UT: Korekce dráhy ISS; motory zvýšily dráhu o 1.7 km. [1]
2010-05-10 11:15:31 UT: Odpojení lodi od modulu Zvezda.
~14:06 UT: Úhybný manévr. [1]
do 2010-06-30 Účast v experimentech Radar-Progress a Plazma-Progress. [1]
2010-07-01 13:53:30 UT: Zapálení brzdicího motoru na 150 s, změna rychlosti 86.87 m/s.
~14:40 UT: Řízený zánik v atmosféře nad jižním Tichým oceánem; neshořené zbytky dopadly do oblasti kolem 38.27° j.š., 124.13° z.d. [1]
2010-003B
SSC 36362
horní stupeň rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
2010-02-05 51.6° 87.2 min 134 - 138 km

Události:
2010-02-03 03:45:29 UT: Vzlet.
03:54:16 UT: Navedení na základní dráhu.
03:54:18 UT: Oddělení kosmické lodi. [1]
2010-02-05 Přirozený zánik v atmosféře po 2 dnech letu. [5]
Zdroje informací:
  1. 2010-003A – / A. Vítek – 2011-03-12 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/003A.HTM.
  2. Progress M-M / A. Zak - 2013-04-26 - http://www.russianspaceweb.com/progress_m_0m.html.
  3. Progress M-04M cargo transport spacecraft launch - 2010 - http://www.tsenki.com/en/launch_services/help_information/launch/2010/?EID=92158.
  4. Baikonur launch site, branch office of SKP Korolev RSC Energija - 2010-02-01 - http://www.energia.ru/en/iss/iss22/progress_m-04m/photo_02-01.html.
  5. SL-04 R/B - Satellite Information - [2013-06-04] - http://heavens-above.com/SatInfo.aspx?satid=36362&lat=0&lng=0&loc=Unspecified&alt=0&tz=UCT.
Poslední aktualizace: 2013-06-05       © Jan Sedláček