2009-019


2009-04-20, 01:15 UT; Satish Dhawan Space Centre, rampa 2; PSLV, C-12

2009-019A
SSC 34807
RISat-2   (Radar Imaging Satellite) Indie
 
Vojenská družice pro dálkový průzkum.
Družici zakoupilo indické ministerstvo obrany od izraelské firmy Isreal Aircraft Industries Ltd., Haifa, která ji vyrobila na základě typu TecSAR; družici provozuje Indická kosmická agentura (ISRO), Bengalur.
Družice o hmotnosti kolem 300 kg má tvar kvádru o rozměrech asi 120x70x230 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie a rozkládací anténou radaru o průměru 450 cm.
Družice zřejmě nese radiolokátor se syntetickou aperturou SAR pro sledování zemského povrchu s rozlišením až 3 metry. [1], [3]
Parametry dráhy:
2009-04-20.39 41.10° 94.75 min 454 - 559 km
2010-09-30.51 41.22° 94.50 min 445 - 545 km
2011-07-04.89 41.22° 94.28 min 439 - 529 km
2013-06-21.42 41.22° 93.28 min 431 - 438 km

Události:
2009-04-20 01:15 UT: Vzlet.
01:33 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1]
2009-019B
SSC 34808
Anusat   (Anna University Satellite) Indie
 
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Technické univerzity Anna, Chennai, za podpory ISRO.
Rotací stabilizovaná družice o hmotnosti 38 kg má tvar krychle o délce hrany 60 cm se čtyřmi stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávající průměrně 33 W dobíjející palubní Li-ion baterie o kapacitě 6 Ah. Z horní stěny vycházejí prutové antény o délce 50 cm. Orientace družice je zajištěna pomocí magnetických cívek a tříosého magnetometru.
Družice nese zařízení pro amatérské radiokomunikace kurýrního typu; vysílání probíhá v pásmu VHF / UHF rychlostí 1.2 kbit/s. [2], [3], [5], [6]
Parametry dráhy:
2009-04-20.23 41.21° 94.06 min 402 - 544 km
2010-09-11.19 41.21° 93.93 min 397 - 537 km
2011-07-16.89 41.21° 93.38 min 386 - 494 km
2012-03-01 41.2°   91.5   min 333 - 362 km

Události:
2009-04-20 01:15 UT: Vzlet.
01:34 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2]
2012-04-18 Přirozený zánik v atmosféře po 1094 dnech letu (3 roky). [4]
2009-019C
SSC 34809
horní stupeň rakety   Indie
 
Čtvrtý stupeň nosné rakety; těleso o hmotnosti 920 kg má válcovitý tvar o délce 265 cm a maximálním průměru 133 cm.
Parametry dráhy:
2009-04-20.22 41.10° 94.73 min 455 - 557 km
2013-06-23.53 41.09° 93.81 min 423 - 498 km
2015-05-27.08 41.06° 87.83 min 162 - 172 km

Události:
2009-04-20 01:15 UT: Vzlet.
01:33 UT: Oddělení družice RISat-2. [1]
01:34 UT: Oddělení družice Anusat. [2]
2015-05-27 Přirozený zánik v atmosféře po 2228 dnech letu (6.10 roku).
Zdroje informací:
  1. 2009-019A – RISat-2 / A. Vítek – 2011-07-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/019A.HTM.
  2. 2009-019B – Anusat / A. Vítek – 2011-07-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/019B.HTM.
  3. (lek): Tělesa vypuštěna a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2009, číslo 6, s. 42.
  4. ANUSAT - Satellite Information - [2013-06-24] - http://heavens-above.com/SatInfo.aspx?satid=34808&lat=0&lng=0&loc=Unspecified&alt=0&tz=UCT.
  5. Anusat - 2009-04-20 - http://www.annauniv.edu/anusat/.
  6. University small satellite program - ANUSAT - [2013-06-24] - http://www.dlr.de/Portaldata/49/Resources/dokumente/archiv4/IAA-B4-0501.pdf.
Poslední aktualizace: 2015-05-29       © Jan Sedláček