2009-002


2009-01-23, 03:54:00 UT; Tanegashima Space Center, Yoshinobu; H-2A 202, F-15

2009-002A
SSC 33492
GOSAT   (Greenhouse Gases Observing Satellite) Japonsko
Ibuki   (いぶき)
Klimatologická družice.
Družici pro Japonskou kosmickou agenturu (JAXA) postavila firma Mitsubishi Electric Corp. (MELCO).
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1750 kg má nepravidelný tvar o rozměrech 200x180x370 cm s připojenými dvěma třídílnými panely sluneční baterie s rozpětím 13.7 m a dodávajícími 3.4 kW (na konci aktivní životnosti) pro dobíjení palubních NiCd baterií s celkovou kapacitou 35 Ah. Data jsou ukládána do polovodičové paměti s kapacitou 48 Gbyte a na Zem jsou vysílána rychlostí 120 Mbit/s v pásmu X. Orientaci a stabilizaci zabezpečují 4 silové setrvačníky, magnetické cívky a motorky o tahu 12 N (4 kusy) a 1 N (8 kusů), které slouží i pro korekce dráhy.
Družice nese:
- soubor TANSO (Thermal and Near Infrared for Carbon Observation) pro studium skleníkových plynů v atmosféře;
- osm kamer s osvětlením pro kontrola povrchu družice;
- detektory TEDA (Technical Data Acquisition Equipment) pro sledování kosmického záření;
- přijímač signálů GPS pro přesné stanovení pozice na dráze.
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků. [1], [9]
Parametry dráhy:
2009-01-23.21 98.02° 98.15 min 669 - 672 km
2013-06-08.09 98.09° 98.12 min 668 - 669 km

Události:
2009-01-23 03:54:00 UT: Vzlet.
04:09:11 UT: Navedení na základní dráhu.
04:10:01 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [1]
2009-01-24 Zahájeny provozní zkoušky družice. [1]
2009-02-07 Družice první záběry Země. [1]
2009-10-30 Družice byla uvedena do běžného provozu. [10]
2009-002B
SSC 33493
PRISM   (Pico-satellite for Remote-sensing and Innovative Space Mission) Japonsko
Hitomi   (ひとみ)
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavili a provozují studenti University of Tokyo.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 8.5 kg má tvar kvádru o rozměrech 19x19x40 cm (ve složeném stavu) s bočními stěnami a čtyřmi výklopnými panely pokrytými články sluneční baterie dodávající průměrně 3.5 W a dobíjející palubní Li-ion baterii. Získaná data (snímky zemského povrchu s rozlišením kolem 14 m) jsou ukládána do palubní paměti a na Zem jsou vysílána rychlostí 9.6 kbit/s v pásmu UHF. Orientaci a stabilizaci družice zabezpečují magnetometr, úhloměrné gyroskopy, magnetické cívky a navigační zařízení na základě GPS.
Družice nese:
- kamera NAC (Narrow Angle Camera) a
- kamera WAC (Wide Angle Camera).
Obě pořizují barevné snímky v rozměru 1280x1024 px (na snímcích bylo dosaženo rozlišení asi 30 m). [2], [11], [12]
Parametry dráhy:
2009-01-23.21 98.05° 97.70 min 635 - 662 km
2013-06-08.12 98.22° 96.90 min 598 - 623 km

Události:
2009-01-23 03:54:00 UT: Vzlet.
04:09:11 UT: Navedení na základní dráhu.
04:43:21 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [2]
2012-01-23 Družice oslavila třetí výročí vypuštění a stále pracuje. [12]
2009-002C
SSC 33494
Sprite-Sat   (Sprite Satellite) Japonsko
Rising  
Studentská vědecká družice.
Družici postavili a provozují studenti Tohoku University, Sendai.
Družice o hmotnosti 45.3 kg má přibližný tvar krychle o rozměrech 49x49x49.4 cm s pěti stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 23.5 W a dobíjející NiMH baterie s kapacitou 3.3 Ah. Z horní strany družice je vysunuta tyč se závažím o hmotnosti 3.68 kg a délce asi 85 cm pro stabilizaci gravitačním gradientem, tyč rovněž plní funkci VLF antény; orientaci družice kontrolují tříosé magnetometry a magnetické cívky. Získané data se na Zemi předávají v pásmu UHF rychlostí 1200 bit/s.
Družice nese:
- aparatura pro sledování přechodných optických jevů v atmosféře a
- detektor záblesků gama v atmosféře Země TGC (Terrestrial Gamma-ray Counter). [3], [13]
Parametry dráhy:
2009-01-23.21 98.03° 98.04 min 663 - 667 km
2013-06-08.16 98.14° 97.98 min 660 - 664 km

Události:
2009-01-23 03:54:00 UT: Vzlet.
04:09:11 UT: Navedení na základní dráhu.
04:22:31 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [3]
2009-002D
SSC 33495
Kagayaki   (かがやき) Japonsko
SorunSat  
TSP-1   (Tokai Satellite Project One)
Technologická družice.
Družici postavila ve spolupráci s Tokai University firma Sorun Corp., Tokio, která ji také provozuje.
Družice o hmotnosti 28 kg má přibližný tvar krychle o rozměrech 31x31x35 cm se čtyřmi výklopnými panely slunečních baterií dodávajících asi 15 W. Z horní strany družice se vysunuta tyč se závažím pro stabilizaci gravitačním gradientem, tyč se může vysunout až do délky 25 m. Data z družice se vysílají rychlostí 9.6 kbit/s, povelový systém pracuje v pásmu VHF.
Družice nese:
- tříosý magnetometr pro sledování magnetického pole Země;
- detektor dopadů mikročástic MOIS (Micrometeoroid/Orbital Debris Impact Sensor);
- prototyp palubního řídicího systému E-MAX (Embedded Telemetry Monitor and Command Execute Systém);
- kamera pro snímkování polárních září;
- prototyp zařízení pro zkrácení životnosti družice. [4], [14]
Parametry dráhy:
2009-01-23.35 98.00° 97.94 min 654 - 667 km
2013-06-09.48 98.14° 97.90 min 652 - 664 km

Události:
2009-01-23 03:54:00 UT: Vzlet.
04:09:11 UT: Navedení na základní dráhu.
04:30:51 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [4]
2009-002E
SSC 33496
SOHLA-1   (Space Oriented Higashiosaka Leading Association) Japonsko
Maiso 1   (まいど)
Technologická družice.
Družici postavilo (podle dohody s Japonskou kosmickou agenturou JAXA z roku 2004) a také provozuje konsorcium Astro Technology SOHLA, Osaka; vývoj probíhal ve spolupráci s Osaka Prefecture University, Osaka Universita, University Ryukoku a University of Tokyo.
Rotací (3 ot/min) stabilizovaná družice o hmotnosti 50 kg má tvar osmibokého hranolu o průměru a výšce 50 cm se čtyřmi širšími stěnami pokrytými články sluneční baterie. Data z družice se vysílají a komunikace s družicí probíhá v pásmu S.
Družice nese:
- zobrazovací kameru pro sledování oblačnosti;
- sluneční senzor FSS (Fundai Sun Sensor);
- přijímač GPS signálů;
- vysílač pro radioamatérské pásmo (HTRX).
Plánovaná aktivní životnost je 3 měsíce. [5], [15], [16]
Parametry dráhy:
2009-01-23.75 98.03° 98.01 min 661 - 666 km
2013-06-09.86 98.13° 97.94 min 656 - 664 km

Události:
2009-01-23 03:54:00 UT: Vzlet.
04:09:11 UT: Navedení na základní dráhu.
04:26:41 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [5]
2009-01-27 Dokončeno testování a družice byla uvedena do běžného provozu. [15]
2009-05 Po skončení plánované doby provozu ihned navázala prodloužená mise. [15]
2009-07-22 Družice pozorovala sluneční zatmění v Tichomoří. [15]
2009-10-10 Povelem ze Země byla družice vypnuta. [15]
2009-002F
SSC 33497
SDS-1   (Small Demonstration Satellite) Japonsko
 
Technologická družice.
Družici postavila a provozuje Japonská kosmická agentura (JAXA), Tokyo.
Rotací (3 ot/min) stabilizovaná družice o hmotnosti 100 kg má tvar kvádru o rozměrech 70x70x60 cm se čtyřmi stěnami částečně pokrytými články sluneční baterie a s dvěma výklopnými panely sluneční baterie. Celkový výkon článků baterie je 140 W.
Družice nese:
- prototyp komunikačního systému Space Wire - SWIM (SpaceWire demonstration Module);
- prototyp vícemódového integrovaného převaděče MTP (Multi-mode integrated Transponder);
- prototyp mikroprocesoru pro družicové aplikace AMI (Advanced Micro processing In-orbit experiment equipment); - dozimetr DOS (Small Dosimeter). [6], [17]
Parametry dráhy:
2009-01-23.48 98.04° 98.13 min 668 - 671 km
2013-06-08.95 98.12° 98.05 min 664 - 666 km

Události:
2009-01-23 03:54:00 UT: Vzlet.
04:09:11 UT: Navedení na základní dráhu.
04:18:21 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [6]
2009-01-27 Družice byla uvedena do standardního provozu. [18]
2009-002G
SSC 33498
STARS-1   (Space Tethered Autonomous Robotic Satellite) Japonsko
Kukai   (空海)
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Kagawa University, Takamatsu.
Gravitačním gradientem stabilizovanou družici o celkové hmotnosti 8 kg tvoří dva samostatné nanosatelity spojené lankem dlouhým 10 m. Obě družice mají tvar hranolu, první, pojmenovaná Ku, (hmotnost 4.2 kg) má rozměry 16x16x25.3 cm, druhá, pojmenovaná Kai, (hmotnost 3.8 kg) 16x16x15.8 cm. Stěny obou těles jsou pokryty články sluneční baterie, první družice má navíc dva výklopné panely a druhá čtyři výklopné panely s dalšími fotovoltaickými články. Družice jsou vybaveny mechanismem, který umožní po skončení experimentu s odvíjením lanka opětovné pevné spojení. Po spojení je stabilizace řízena pomocí magnetometrů, gyroskopů a magnetických cívek.
Menší těleso nese rameno umožňující řídit napětí spojovacího lanka a kameru pro sledování průběhu odvíjení a navíjení lanka. Na obou částech družice jsou telemetrické vysílače pracující v pásmu UHF. [7], [19]
Parametry dráhy:
2009-01-23.82 98.03° 97.88 min 647 - 667 km
2013-06-09.85 98.15° 97.70 min 640 - 657 km

Události:
2009-01-23 03:54:00 UT: Vzlet.
04:09:11 UT: Navedení na základní dráhu.
04:39:11 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [7]
2009-02-02 Zahájeny pokusy s odvíjením lanka; přerušeno pro špatné spojení s pozemní stanicí. [19]
2009-04 Další pokusy zastaveny pro potíže se stabilizací větší družice. [19]
2009-002H
SSC 33499
KKS-1   (Kouku Kousen Satellite) Japonsko
Kiseki   (キセキ)
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 3 kg má tvar krychle o délce strany 15 cm; stěny tělesa jsou částečně pokryty články sluneční baterie. Orientaci a stabilizaci zajišťuje silový setrvačník. Komunikace s družicí a přenos dat probíhá v pásmu UHF.
Družice nese: - minikameru pro pořizování snímků Země, velikost snímků 320x240 px;
- prototyp pohonné jednotky s laserovým zážehem pohonné látky. [8]
Parametry dráhy:
2009-01-23.55 98.03° 97.92 min 651 - 667 km
2013-06-09.37 98.15° 97.80 min 646 - 660 km

Události:
2009-01-23 03:54:00 UT: Vzlet.
04:09:11 UT: Navedení na základní dráhu.
04:35:01 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [8]
2009-01-30 Zachyceno první vysílání radioamatérského majáku. [20]
2009-002J
SSC 33500
horní stupeň rakety   Japonsko
 
Druhý stupeň nosné rakety; těleso o hmotnosti je 10.6 m dlouhé s průměrem asi 400 cm.
Parametry dráhy:
2009-01-23.75 98.05° 97.25 min 613 - 641 km
2013-06-09.15 98.23° 97.09 min 582 - 657 km

Události:
2009-01-23 03:54:00 UT: Vzlet.
04:09:11 UT: Navedení na základní dráhu.
04:10 až 04:43 UT: Oddělování družic. [1] až [8]
2009-002K
SSC 33501
fragment rakety   Japonsko
 
Parametry dráhy:
2009-01-23.75 98.04° 97.18 min 606 - 642 km
2010-10-24 97.9°   90.4   min 277 - 307 km

Události:
2009-01-23 03:54:00 UT: Vzlet. [1]
2010-10-25 Přirozený zánik v atmosféře po 640 dnech letu (1.75 roku).
2009-002L
SSC 34604
fragment rakety   Japonsko
 
Parametry dráhy:
2009-03-17.25 98.02° 98.12 min 665 - 671 km
2013-06-09.12 98.08° 96.45 min 586 - 591 km
2014-04-25.02 98.06° 88.99 min 208 - 241 km

Události:
2009-01-23 03:54:00 UT: Vzlet. [1]
2014-04-25 Přirozený zánik v atmosféře po 1918 dnech letu (5.25 roku). [21]
2009-002M
SSC 35950
fragment rakety   Japonsko
 
Parametry dráhy:
2009-10-16.28 98.06° 97.20 min 584 - 665 km
2010-05-02 97.9°   90.7   min 291 - 329 km

Události:
2009-01-23 03:54:00 UT: Vzlet. [1]
2010-05-03 Přirozený zánik v atmosféře po 465 dnech letu (1.27 roku).
2009-002N
SSC 36310
fragment rakety   Japonsko
 
Parametry dráhy:
2011-04-03 97.9°   91.4   min 327 - 362 km

Události:
2009-01-23 03:54:00 UT: Vzlet. [1]
2011-04-04 Přirozený zánik v atmosféře po 801 dni letu (2.19 roku).
2009-002P
SSC 36311
fragment rakety   Japonsko
 
Parametry dráhy:
2011-05-31 98.0°   90.2   min 263 - 301 km

Události:
2009-01-23 03:54:00 UT: Vzlet. [1]
2011-06-01 Přirozený zánik v atmosféře po 859 dnech letu (2.35 roku).
2009-002Q
SSC 36312
fragment rakety   Japonsko
 
Parametry dráhy:
2010-03-17 98.0°   91.3   min 328 - 351 km

Události:
2009-01-23 03:54:00 UT: Vzlet. [1]
2010-03-18 Přirozený zánik v atmosféře po 419 dnech letu (1.15 roku).
2009-002R
SSC 36313
fragment rakety   Japonsko
 
Parametry dráhy:
2010-03-03 97.9°   88.8   min 183 - 248 km

Události:
2009-01-23 03:54:00 UT: Vzlet. [1]
2010-03-03 Přirozený zánik v atmosféře po 404 dnech letu (1.11 roku).
2009-002S
SSC 36314
fragment rakety   Japonsko
 
Parametry dráhy:
2010-05-11 98.0°   91.4   min 324 - 364 km

Události:
2009-01-23 03:54:00 UT: Vzlet. [1]
2010-05-12 Přirozený zánik v atmosféře po 474 dnech letu (1.30 roku).
2009-002T
SSC 36315
fragment rakety   Japonsko
 
Parametry dráhy:
2011-03-01 97.9°   90.9   min 288 - 345 km

Události:
2009-01-23 03:54:00 UT: Vzlet. [1]
2010-03-01 Přirozený zánik v atmosféře po 402 dnech letu (1.10 roku).
2009-002U
SSC 36316
fragment rakety   Japonsko
 
Parametry dráhy:
2010-04-15 98.0°   92.7   min 377 - 437 km

Události:
2009-01-23 03:54:00 UT: Vzlet. [1]
2010-04-17 Přirozený zánik v atmosféře po 449 dnech letu (1.23 roku).
Zdroje informací:
 1. 2009-002A – Ibuki / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/002A.HTM.
 2. 2009-002B – Hitomi / A. Vítek – 2011-03-12 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/002B.HTM.
 3. 2009-002C – SpriteSat / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/002C.HTM.
 4. 2009-002D – Kagayaki / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/002D.HTM.
 5. 2009-002E – Maido 1 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/002E.HTM.
 6. 2009-002F – SDS-1 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/002F.HTM.
 7. 2009-002G – STARS-1 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/002G.HTM.
 8. 2009-002H – KKS-1 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/002H.HTM.
 9. Greenhouse gases Observing SATellite "IBUKI" (GOSAT) - 2012-12-06 - http://www.jaxa.jp/projects/sat/gosat/index_e.html.
 10. Public Release of Observation Data (Radiance Spectrum and Images) from "IBUKI" Greenhouse gases Observing SATellite (GOSAT) - 2009-10-30 - http://www.gosat.nies.go.jp/eng/related/2009/200910.htm.
 11. Successful Launch of University of Tokyo’s Nano-satellite “PRISM” and Its First Voice from Kiruna Ground Station - 2009-01-23 - http://spacemaster.eu/attach/Current/2009_03_20_PRISM_press_release.pdf.
 12. PRISM - [2013-06-07] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/p/prism.
 13. SpriteSat - [2013-06-07] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s/spritesat.
 14. The small satellite "KAGAYAKI" (SORUNSAT-1) - 2008 - http://arc.aiaa.org/doi/pdf/10.2514/6.2008-3380.
 15. ON-ORBIT DEMONSTRATION OFA SUN SENSOR ON THE MICRO-SATELLITE MAISO-1 /H. Okubo - 2011 - http://www.iium.edu.my/ejournal/index.php/iiumej/article/download/142/248.
 16. Development and operation of micro-satellite SOHLA-1 (Maido-1) /H. Okubo H. Azuma - 2009 - http://www.iafastro.net/iac/archive/browse/IAC-09/B4/3/4494/.
 17. 小型実証衛星1型(SDS-1) [Kogata jissho eisei 1-gata (SDS - 1)] - 2010-09-22 - http://www.jaxa.jp/press/2010/09/20100922_sac_sds1.pdf.
 18. Small Demonstration Satellite-1 (SDS-1 End of Critical Operation - 2009-01-27 - http://www.jaxa.jp/press/2009/01/20090127_sds-1_e.html.
 19. STARS - [2013-06-09] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s/stars.
 20. Sounds from Amateur Radio Satellites 2006 - 2010 - [2013-06-09] - http://www.dd1us.de/spacesounds 2e.html.
 21. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-04-30       © Jan Sedláček