2010-039


2010-08-14, 11:07 UT; Cape Canaveral, SLC-41; Atlas 5 531, AV-019

2010-039A
SSC 36868
USA 214   USA
AEHF-1   (Advanced Extremely High Freguency)
AEHF SV-1
Vojenská stacionární telekomunikační družice.
Družici pro americké ministerstvo obrany postavila firma Lockheed Martin Space Systems Co., Sunnyvale, na základě platformy A2100M. Řízení družice zajišťuje 3rd Space Operations Squadron (3 SOPS) ze Schriever AFB.
Družice o vzletové hmotnosti 6168 kg má tvar kvádru s připojenými dvěma pětidílnými panely sluneční baterie o celkovém rozpětí 27 m dodávající minimálně 14 kW. Pro navedení na stacionární dráhu je družice vybavena vlastním motorem LEROS-1B o tahu 645 N a dvěma xenonovými iontovými motory, které slouží i pro korekce dráhy.
Družice nese komunikační systém pracující v pásmech EHF (Extreme High Frequency) a SHF (Super High Frequency) odolný proti rušení i proti radiačním pulsům způsobených jadernými explozemi. Vysílání probíhá prostřednictvím systému parabolických a fázovaných antén, které umožňují komunikovat se 194 oblastmi na zemském povrchu. Družice může komunikovat i s družicemi Milstar.
Plánovaná poloha na dráze je po dobu zkoušek nad 90° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je minimálně 14 roků.
Parametry dráhy:
2010-08-27.63 22.12° 927.60 min 284 - 49973 km parametry podle pozorování
2010-09-01.14 21.62° 934.38 min 593 - 49970 km parametry podle pozorování
2010-09-29.90 15.15° 1027.05 min 4707 - 49977 km parametry podle pozorování
2011-05-22.99 6.67° 1592.18 min 25892 - 51686 km parametry podle pozorování
2011-10-22.14 4.36° 1446.36 min 35872 - 36103 km parametry podle pozorování
2013-05-08.32 3.19° 1436.12 min 35767 - 35806 km

Události:
2010-08-14 11:07 UT: Vzlet.
11:21 UT: Navedení na přechodovou dráhu.
11:58 UT: Oddělení od druhého stupně rakety.
USAF oznámilo, že se vyskytl problém s kapalinovým motorem. [1]
2010-08-15 Neúspěšný pokus o zvýšení dráhy kapalinovým motorem. [1]
2010-09 Postupné zvyšování perigea. [1]
2010-10 Manévrování s využitím iontových motorů. [1]
2011-10-24 Družice dosáhla plánované polohy na stacionární dráze. [1]
2011-10-26 Vyklopení antén komunikačního systému. [1]
2011-10-28 Byly zahájeny technické zkoušky systémů družice. [1]
2011-11-03 Byly zahájeny testy spojové aparatury.
2010-039B
SSC 36869
horní stupeň rakety   USA
 
Stupeň Centaur.
Parametry dráhy:
2012-03-21.66 19.67° 905.81 min 183 - 49082 km

Události:
2010-08-14 11:07 UT: Vzlet.
11:21 UT: Navedení na přechodovou dráhu.
11:58 UT: Oddělení družice. [1]
Zdroje informací:
  1. 2010-039A – USA 214 / A. Vítek – 2012-01-04 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/039A.HTM.
  2. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2010, číslo 10, s. 22.
  3. Advanced Extremely High Frequency (AEHF) Satellite System, United States of America - [2013-05-13] - http://www.airforce-technology.com/projects/advanced-extremely-high-frequency-aehf/.
  4. ADVANCED EXTREMELY HIGH FREQUENCY SYSTEM - 2011-06-20 - http://www.afspc.af.mil/library/factsheets/factsheet.asp?id=7758.
Poslední aktualizace: 2016-10-21       © Jan Sedláček
TOPlist