2010-018


2010-04-28, 17:15:08.987 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-U

2010-018A
SSC 36521
Progress M-05M   (Прогресс М-05М) Rusko
ISS-37P   (International Space Station-37 Progress)
Nákladní kosmická loď pro dopravu materiálu na ISS.
Nákladní loď pro Roskosmos vyrobila OAO RKK Energija, Koroljov.
Nákladní loď Progress 7K-TGM o hmotnosti 7290 kg, výr. číslo 405, má celkovou délku 7 m a maximální průměr 2.72 m. Je tvořena třemi částmi:
- nákladní úsek (GO; gruzovoj otsek);
- sekce pohonných hmot (OKD; otsek komponentov dozapravky);
- přístrojový úsek (PAO; priborno-agregatnyj otsek).
Sekce GO má délku 315 cm s vnitřním hermetizovaným prostorem 6.6 m3 pro uložení kusového nákladu. Sekce je opatřena aktivním stykovacím uzlem. Na vnějším plášti sekce je anténa naváděcího systému Kurs.
Sekce OKD má délku 100 cm a uvnitř nehermetizovaného prostoru jsou umístěny dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem a několik dalších zásobníků se stlačeným dusíkem, vzduchem a nádrž s vodou.
Sekce PAO má tvar válce o délce 310 cm a je rozdělena na dvě části. V hermetizované části jsou navigační a telekomunikační systémy a řídicí počítač, v nehermetizované části je hlavní motor o tahu 3.1 kN, čtyři menší motory pro manévrování a 10 trysek systému orientace. Dalších 10 manévrovacích motorků je umístěna v přechodové části mezi PAO a OKD.
Nákladní loď veze kusový náklad o hmotnosti 1318 kg (z toho 420 kg pro americký segment), 870 kg paliva a okysličovadla, 53 kg kyslíku a 100 kg vody.
Pro korekce dráhy stanice má k dispozici přibližně 250 kg paliva.
Parametry dráhy:
2010-04-28.97 51.64° 89.61 min 248 - 263 km
2010-05-01.02 51.64° 89.66 min 252 - 264 km
2010-10-25.86 51.65° 91.87 min 358 - 375 km
2010-10-31.85 51.64° 91.76 min 348 - 374 km

Události:
2010-03-10 Nákladní loď byla dopravena na kosmodrom Bajkonur.
2010-04-26 Nosná raketa s nákladní lodí byla přesunuta na startovní rampu.
2010-04-28 17:15:08 UT: Vzlet.
17:23:58 UT: Oddělení od horního stupně rakety.[1]
2010-05-01 ~18:10 UT: Ve vzdálenosti asi 1 km bylo přerušeno automatické přibližování pro indikovanou závadu na systému orientace.
18:12 UT: Kosmonauti dostali souhlas s ručním řízením přiblížení a spojení se stanicí. 18:35:21 UT (plán 18:35:30 UT): Připojení k modulu Pirs komplexu ISS. [1]
2010-05-26 Pomocí motorů lodi provedena korekce letové dráhy ISS.[1]
2010-10-25 14:25:01 UT: Odpojení od modulu Pirs.
14:28:01 UT: První úhybný manévr; motor lodi DPO pracoval 15 s.
18:17:00 UT: Druhý úhybný manévr; motor lodi SKD pracoval 16.3 s.[1]
2010-10-31 17:17:00 UT: Snížena dráha letu (motor SKD pracoval 7.3 s); na lodi probíhají experiemnty Otraženije-4 a Radar-Progress.[1]
2010-11-15 08:50:00 UT: Zahájení brzdicího manévru; motor SKD pracoval 187.3 s, rychlost snížena o 89.8 m/s.
09:37 UT: Zánik v atmosféře nad jižním Tichým oceánem (střed dopadové oblasti: 48.05° j.š. a 139.17° z.d.[2]
2010-018B
SSC 36522
horní stupeň rakety   Rusko
 
Třetí stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2010-04-28.74 51.64° 88.70 min 187 - 234 km
2010-05-01.00 51.6  ° 87.2   min 136 - 140 km

Události:
2010-04-28 17:15:08 UT: Vzlet.
17:23:58 UT: Oddělení nákladní lodi.[1]
2010-05-01 Přirozený zánik v atmosféře po 4 dnech letu. [4]
Zdroje informací:
  1. 2010-018A – Progress M-05M / A. Vítek – 2011-02-11 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/018A.HTM.
  2. Progress M-M / A. Zak - 2013-04-26 - http://www.russianspaceweb.com/progress_m_0m.html.
  3. Progress M-05M replenishes ISS – NTA back to full working order / Ch. Bergin - 2010-05-01 - http://www.nasaspaceflight.com/2010/05/progress-m-05m-replenishes-iss-nta-full-working-order/.
  4. SL-04 R/B - Satellite Information - [2013-05-28] - http://heavens-above.com/SatInfo.aspx?satid=36522&lat=0&lng=0&loc=Unspecified&alt=0&tz=UCT.
Poslední aktualizace: 2013-05-29       © Jan Sedláček