2010-062


2010-11-20, 01:25:00 UT; Kodiak Launch Complex, LP-1; Minotaur 4/HASP, (3)

2010-062A
SSC 37222
USA 217   USA
STPSat-2   (Space Test Program Satellite 2)
STP-S26   (Space Test Program - Satellite Mission 26)
Vojenská technologická družice, první z řady Space Test Program Standard Interface Vehicle.
Družici pro US Air Force postavily firmy Ball Aerospace Systems Div., Boulder, a Cotech AeroAstro, Inc., Ashburn, na základě typu Astro 200AS. Let je poprvé řízen z nového Multi-Mission Space Operations Center (MMSOC).
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 180 kg má přibližný tvar krychle s připojenými třemi panely sluneční baterie. Stabilizaci a orientaci zajišťuje systém silových setrvačníků.
Družice nese dva senzory SPEX (Space Phenomenology Experiment), které připravila US Air Force Research Laboratory, pro vyhodnocení vlivu kosmického prostředí a prototyp retranslačního zařízení ODTML (Ocean Data Telemtry Microsat Link), vyvinutého v Office of Naval Research, pro obousměrnou komunikaci s automatickými pozemními stanicemi. Data jsou zapisována do polovodičové paměti s kapacitou 5.6 Gbyte.
Plánovaná aktivní životnost je 1 rok. [1], [2], [3]
Parametry dráhy:
2010-11-20 71.97° 97.47 min 622 - 653 km parametry odhadované
2013-04-04.90 71.97° 97.51 min 627 - 652 km

Události:
2009-04 Start naplánován na únor 2010. [2]
2009-10 Start přesunut na květen 2010. [2]
2010-11-20 01:25:00 UT: Vzlet.
01:39:39 UT: Navedení na výchozí dráhu.
01:41:39 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1]
2012-04 MMSOC oznámilo, že mise je prodloužena do února 2013. [2]
2010-062B
SSC 37223
USA 218   USA
RAX   (Radio Aurora Explorer)
Vědecká technologická družice.
Družici ve spolupráci s SRI International, Menlo Park, postavili studenti University of Michigan, Ann Arbor, kteří ji také provozují. Finančně se na vývoji podílel National Science Foundation.
Družice typu CubeSat 3U o hmotnosti 2.8 kg má tvar pravidelného hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie (každá strana má výkon 16.6 W), které dobíjí palubní Li-ion baterii s kapacitou 4.4 Ah. Telemetrický vysílač pracuje v pásmu UHF. Stabilizace družice je řízena gyroskopy, magnetickými cívkami a detektorem Slunce.
Družice nese přijímač signálů z pozemního radiolokátoru PFISR (Poker Flats Incoherent Scatter Radar) pro studium nehomogenit atmosféry; pozemní radar je umístěn v Poker Flat na Aljašce.
Plánovaná aktivní životnost je 1 rok. [4], [5]
Parametry dráhy:
2010-12-02.57 71.97° 97.48 min 623 - 654 km
2011-06-01.37 71.97° 97.47 min 622 - 652 km

Události:
2010-11-20 01:25:00 UT: Vzlet.
01:39:39 UT: Navedení na výchozí dráhu.
01:42:39 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [4]
2011-05-10 Řídicí tým oznámil, že mise byla ukončena pro předčasnou degradaci slunečních článků a nedostatek energie. [6]
2010-062C
SSC 37224
USA 219   USA
O/OREOS   (Organism / Organics Exposure to Orbital Stresses)
Vědecká družice.
Družici postavili studenti Stanford University, Stanford, řízení družice zajišťuje NASA Ames Research Center, Moffett Field.
Družice typu CubeSat 3U o hmotnosti 5.5 kg má tvar pravidelného hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Družice se na dráze otáčí kolem své podélné osy rychlostí 1 až 2 otáček za minutu.
Družice nese v tlakové nádobě dva experimenty: SEVO (Space Environment Viability of Organics) čtyři různé typy organických molekul a SESLO (Space Environment Survivability of Living Organisms) s mikroorganismy, na nichž se bude sledovat vliv kosmického záření na jejich růst a množení. Na družici je radioamatérský vysílač pracující na 437.305 MHz.
Předpokládaná aktivní životnost je 6 měsíců. [7], [8], [9]
Parametry dráhy:
2010-11-22.61 71.97° 97.51 min 625 - 654 km
2011-06-02.29 71.97° 97.49 min 624 - 653 km

Události:
2010-11-20 01:25:00 UT: Vzlet.
01:39:39 UT: Navedení na výchozí dráhu.
01:43:39 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
~04:30 UT: Zachyceny první signály z družice. [7]
2010-062D
SSC 37225
USA 220   USA
FASTSat-HSV01   (Fast Affordable Science and Technology Satellite - Huntsville)
Technologická družice.
Družici postavila firma Dynetics, Hunstville ve spolupráci s vědeckými středisky NASA.
Družice o hmotnosti 140 kg má tvar pravidelného hranolu s většinou povrchu pokrytým články sluneční baterie. Na horní podstavě je pouzdro s družicí NanoSail-D002.
Družice nese zařízení Threat Detection System a Miniature Star Tracker, které testuje pro US Air Force Research Laboratory, a tři aparatury vyvinuté v NASA Goddard Flight Center pro výzkum atmosféry a ionosféry.
Předpokládaná aktivní životnost je 3 měsíce. [10], [11], [12]
Parametry dráhy:
2010-12-03.45 71.97° 97.53 min 626 - 654 km
2011-04-22.90 71.96° 97.53 min 628 - 652 km

Události:
2010-11-20 01:25:00 UT: Vzlet.
01:39:39 UT: Navedení na výchozí dráhu.
01:46:39 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [10]
2010-12-06 Neúspěšný pokus o uvolnění sluneční plachetnice. [10]
2011-01-18 Samovolné uvolnění sluneční plachetnice - družice NanoSail-D002 (2010-062L). [10]
2011-04-13 Dokončena primární vědecká mise. [13]
2012-11 Po téměř dvou letech provozu byla mise ukončena. [14]
2010-062E
SSC 37226
USA 221   USA
FalconSat 5  
FS-5   (FalconSat-5)
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti US Air Force Akademy, Colorado Springs.
Družice o hmotnosti 180 kg má tvar hranolu o rozměrech 70x64x54 cm se čtyřmi stěnami pokrytými články sluneční baterie.
Družice nese:
- SPCS (Space Plasma Characterization Source) pro sledování čpavku;
- WISPERS (Wafer-Integrated Spectrometer);
- iMESA (Integrated Miniaturized Electrostatic Analyzer) a
- RUSS (Receiver UHF/VHF Signal Strenght).
Podrobnosti o průběhu mise jsou utajovány. [15], [16], [17]
Parametry dráhy:
2010-12-03.45 71.97° 97.53 min 626 - 654 km
2011-04-22.90 71.96° 97.53 min 628 - 652 km

Události:
2010-11-20 01:25:00 UT: Vzlet.
01:39:39 UT: Navedení na výchozí dráhu.
01:51:39 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [15]
2010-062F
SSC 37227
USA 222   USA
FAST-1   (Formation AutonomySpacecraft with Thrust)
FASTRAC   (Formation AutonomySpacecraft with Thrust, Relnav, Attitude and Crosslink)
FASTRACSAT-1   (Formation AutonomySpacecraft with Thrust Relnav, Attitude and Crosslink Satellite)
Oscar 69  
Sara Lily
Technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti University of Texas, Austin, ve spolupráci s Air Force Research Laboratory.
Družice o hmotnosti 7.5 kg (po rozdělení) má tvar pravidelného hranolu s pětiúhelníkovou podstavou. Všechny stěny a jedna podstava jsou pokryty články sluneční baterie, druhá podstava tvoří spojovací prvek s druhou totožnou částí družice.
Družice nese přijímač GPS (po rozdělení si obě části vyměňují informace o poloze) a mikrotrysky vyvíjející tah zlomku Newtonu. Ve druhé části mise dojde k rekonfiguraci aparatury, která se využije jako radioamatérská vysílačka. [18], [20]
Parametry dráhy:
2010-12-01.56 71.97° 97.54 min 627 - 654 km
2012-05-31.71 71.97° 97.49 min 627 - 649 km

Události:
2010-11-20 01:25:00 UT: Vzlet.
01:39:39 UT: Navedení na výchozí dráhu.
01:56:39 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [18]
2011-03-14 Neúspěšný pokus o rozdělení družice. [18]
2011-03-22 Družice se rozdělila na dvě části; oddělená část dostala označení USA 228 (FAST-2), 2010-062M. [18]
2011-12-02 Družice je k dispozici pro radioamatérský provoz. [19]
2010-062G
SSC 37228
třetí stupeň rakety   USA
SR 120
Parametry dráhy:
2013-04-14.85 71.97° 97.49 min 627 - 649 km

Události:
2010-11-20 01:25:00 UT: Vzlet.
2010-062H
SSC 37229
čtvrtý stupeň rakety   USA
HAPS  
Parametry dráhy:
2013-04-16.99 72.00° 11.93 min 1208 - 1422 km

Události:
2010-11-20 01:25:00 UT: Vzlet.
2010-062J
SSC 37230
ballast A   USA

Technologická družice.
Družici postavila firma Boeing Co., Seattle.
Hmotnostní a rozměrová maketa družice, která má ověřit funkci prototypu vypouštěcího zařízení DSS (Demonstration Separation System). [21]
Parametry dráhy:
Události:
2010-11-20 01:25:00 UT: Vzlet.
~02:58 UT: Oddělení od nosné rakety. [21]
2010-062K
SSC 37231
ballast B   USA

Technologická družice.
Družici postavila firma Boeing Co., Seattle.
Hmotnostní a rozměrová maketa družice, která má ověřit funkci prototypu vypouštěcího zařízení DSS (Demonstration Separation System). [22]
Parametry dráhy:
Události:
2010-11-20 01:25:00 UT: Vzlet.
~02:58 UT: Oddělení od nosné rakety. [21]
2010-062L
SSC 37361
NanoSail-D-002   USA
 
Technologická družice; startovala jako součást družice USA 220 (2010-062D).
Družici postavila jako rezervní exemplář (prototyp bal zničen při havárii rakety Falcon 1) střediska NASA Ames Research Center a Marshall Space Flight Center, sluneční plachtu vyrobila firma ManTech/NeXolve, Hunstville.
Družice typu CubeSat 3U o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného hranolu o rozměrech 10x10x30 cm. Je opatřena pouze chemickým zdrojem energie (8 Li-ion baterií) a dvě třetiny vnitřního prostoru vyplňuje složená sluneční plachta (její hmotnost je asi 4 kg). Plachta po rozevření na oběžné dráze má rozměry asi 330x330 cm.
Služební část družice nese telemetrický vysílač pracující v pásmu S a na plachtě radiomaják pro radioamatéry pracující na 437.270 MHz.
Předpokládaná aktivní životnost je omezena výdrží baterií na 2 až 3 dny, radiomajáku na 70 až 120 dní. [23], [25], [26]
Parametry dráhy:
2011-01-29.16 71.97° 97.47 min 625 - 651 km parametry podle pozorování
2011-06-10.13 71.95° 96.04 min 544 - 594 km parametry podle pozorování
2011-08-28.08 71.98° 94.65 min 477 - 526 km parametry podle pozorování

Události:
2010-11-20 01:25:00 UT: Vzlet.
01:39:39 UT: Navedení na výchozí dráhu.
01:46:39 UT: Oddělení družice USA 220 od horního stupně rakety. [10]
2010-12-06 Neúspěšný pokus o uvolnění družice. [23]
2011-01-18 ~03:00 UT: Samovolné uvolnění družice. [23]
2011-01-21 Bylo potvrzeno rozvinutí sluneční plachty. [25]
2011-09-17 Přirozený zánik v atmosféře po 301 dni letu. [24]
2010-062M
SSC 37380
USA 228   USA
FAST-2   (Formation AutonomySpacecraft with Thrust)
FASTRAC   (Formation AutonomySpacecraft with Thrust, Relnav, Attitude and Crosslink)
FASTRACSAT-2   (Formation AutonomySpacecraft with Thrust Relnav, Attitude and Crosslink Satellite)
Oscar 70  
Emma
Technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti University of Texas, Austin, ve spolupráci s Air Force Research Laboratory.
Družice o hmotnosti 7.5 kg (po rozdělení) má tvar pravidelného hranolu s pětiúhelníkovou podstavou. Všechny stěny a jedna podstava jsou pokryty články sluneční baterie, druhá podstava tvoří spojovací prvek s druhou totožnou částí družice.
Družice nese přijímač GPS (po rozdělení si obě části vyměňují informace o poloze) a inerciální měřicí jednotku MASIMU01 (Micro Aerospace Solutions Inertial Measurement Unit), která monitoruje rozdělí obou částí družice. Během druhé části mise dojde k rekonfiguraci aparatury, která se využije jako radioamatérská vysílačka. [20], [27]
Parametry dráhy:
2010-12-01.56 71.97° 97.54 min 627 - 654 km
2012-05-18.10 71.97° 97.51 min 626 - 652 km

Události:
2010-11-20 01:25:00 UT: Vzlet.
01:39:39 UT: Navedení na výchozí dráhu.
01:56:39 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [18], [27]
2011-03-14 Neúspěšný pokus o rozdělení družice. [18], [27]
2011-03-22 Družice se rozdělila na dvě části; druhé části zůstalo označení USA 222 (FAST-1), 2010-062F. [27]
Zdroje informací:
 1. 2010-062A – USA 217 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/062A.HTM.
 2. Space Test Program Satellite-2 - 2012-09-19 - http://www.agi.com/resources/downloads/data/spacecraft-digest/display.aspx?i=3536.
 3. DoD Space Test Program-S26 (STP-S26) Mission - 2010-11-18 - http://www.afspc.af.mil/news/story.asp?id=123231428.
 4. 2010-062B – USA 218 / A. Vítek – 2010-12-04 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/062B.HTM.
 5. The attitude determination system of the RAX satellite - 2012-07 - http://www.sciencedirect.com/science/journal/00945765/75/supp/C.
 6. RAX-1 Mission Completed:: RAX-2 in Preparation - 2011-05-10 - http://rax.engin.umich.edu/?p=1239.
 7. 2010-062C – USA 219 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/062C.HTM.
 8. O/OREOS - [2013-04-16] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/o/ooreos.
 9. Organism/Organic Exposure to Orbital Stresses (O/OREOS) Nanosatellite; An Astrobiology Technology Demonstration - 2010-10-29 - http://www.nasa.gov/pdf/467036main_OOREOS_FactSheet_FINAL_2010-10-29.pdf.
 10. 2010-062D – USA 220 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/062D.HTM.
 11. FASTSAT-HSV01 (USA 220) - [2013-04-16] - http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=2010-062D.
 12. First Mission - [2013-04-16] - http://www.dynetics.com/products/first-mission.
 13. FASTSAT-HSV01 satellite developed by Dynetics and parners completes science observations - 2011-04-13 - http://www.al.com/42/index.ssf/2011/04/fastsat-hsv01_satellite_develo.html.
 14. Spacecraft Status - [2013-04-16] - http://www.dynetics.com/products/spacecraft-status.
 15. 2010-062E – USA 221 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/062E.HTM.
 16. FalconSat 5 - 2013-01-27 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/falconsat-5.htm.
 17. FalconSat- 5 - [2013-04-16] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/f/falconsat-5.
 18. 2010-062F – USA 222 / A. Vítek – 2011-03-31 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/062F.HTM.
 19. FASTRAC-1 Digipeater activated - 2011-12-02 - http://www.southgatearc.org/news/december2011/fastrac_digipeater_activated.htm.
 20. FATRAC 1, 2 (Nanosat 3 / FO 69, 70 / Oscar 69, 70) - 2013-01-24 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/fastrac-1.htm.
 21. 2010-062J – Ballast A / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/062J.HTM.
 22. 2010-062K – Ballast B / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/062K.HTM.
 23. 2010-062L – Ballast B / A. Vítek – 2011-12-01 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/062L.HTM.
 24. NASA's Nanosail-D 'Sails' Home - Mission Complete - 2011-11-29 - http://www.nasa.gov/mission_pages/smallsats/11-148.html.
 25. NASA's Firt Solar Sail NanoSail-D Deploys in Low-Earth Orbit - 2011-01-21 - http://www.nasa.gov/mission_pages/smallsats/11-010.html.
 26. NASA's first solar sails makes unlikely comeback in orbit - 2011-01-22 - http://www.spaceflightnow.com/news/n1101/22nanosail/.
 27. 2010-062M – USA 228 / A. Vítek – 2011-04-15 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/062M.HTM.
Poslední aktualizace: 2013-04-19       © Jan Sedláček