2011-035


2011-07-15, 23:16:09.940 UT; Bajkonur, PU-200/39; Proton-M/Briz-M

2011-035A
SSC 37748
SES-3   (Société Européene des Satellites) USA
OS-2
AMC 1K   (Americom)
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro SES World Skies, Princeton, postavila americká firma Orbital Sciences Corporation, Dulles, na základě typu Star 2.4E; provozovatelem je SES a Den Haag (Nizozemsko).
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti asi 3150 kg má tvar hranolu s připojenými dvěma čtyřdílnými rozkládacími panely sluneční baterie o maximálním výkonu 5 kW, které dobíjejí dvě palubní Li-Ion baterie. K tělesu družice jsou připojeny dvě výklopné antény o průměru 230 cm (každá pro jedno pásmo). Orientaci družice zajišťuje systém silových setrvačníků a sada raketových motorků na hydrazin.
Družice nese 24 transpondérů pro pásmu C, 24 transpondérů pro pásmo Ku a 1 pro pásmu Ka.
V provozu nahradí družici Americom 1 (1996-054A; 24315).
Plánovaná pracovní poloha je nad 103° z.d., předpokládaná aktivní životnost je 15 roků. [1], [2]
Parametry dráhy:
2011-07-16.12 45.55° 624.63 min 402 - 35252 km  
2011-07-17.57 24.67° 698.76 min 3683 - 35729 km
2011-07-18.93 5.33° 1036.21 min 19325 - 35759 km
2011-08-01.41 0.05° 1436.10 min 35786 - 35788 km nad 77° z.d.
2011-09-24.08 0.01° 1436.09 min 35775 - 35798 km nad 99° z.d.
2013-03-18.51 0.03° 1436.08 min 35777 - 35795 km nad 103.1° z.d.
2016-01-01.61 0.04° 1436.09 min 35775 - 35798 km nad 103.0° z.d.

Události:
2011-07-11 Nosná raketa s družicemi byla vyvezena na startovní rampu.[4]
2011-07-15 23:16:09 UT: Vzlet.[1]
2011-07-16 04:00:56 UT: Oddělení od urychlovacího bloku Briz-M.[1]
2011-035B
SSC 37749
KazSat-2   (ҚазСат) Kazachstán
 
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro Республикалық ғарыштық байланыс орталығы акционерлік қоғамы, Astana, postavilo Chruničevovo kosmické středisko (ГКНПЦ им. М.В. Хруничева), Fili, na základě typu Jachta; komunikační aparaturu (215 kg) dodala firma Thales Alenia Space Italy SpA, Roma.
Tříose stabilizovaná družice (s přesností 0.1°) o startovní hmotnosti 1272 kg má tvar hranolu s připojenými dvěma panely sluneční baterie o výkonu 4.5 kW, které dobíjejí palubní baterie. Vysílání probíhá prostřednictvím jedné antény. Pro dosažení pracovní polohy na dráze je vybavena motorem K10K.
Družice nese 20 transpondérů pro pásmu Ku, z toho 16 aktivních (4 jsou rezervní).
V provozu nahradí družici KazSat-1, která byla v červnu 2008 ztracena.
Plánovaná pracovní poloha je nad 86.5° v.d., předpokládaná aktivní životnost je 12 roků. [3], [2]
Parametry dráhy:
2011-07-16.12 45.55° 624.63 min 402 - 35252 km  
2011-07-17.57 24.68° 698.93 min 3692 - 35729 km
2011-08-26.19 0.03° 1436.08 min 35781 - 35792 km nad 87° v.d.
2013-03-18.94 0.05° 1436.12 min 35783 - 35790 km nad 86.5° v.d.
2016-01-03.08 0.02° 1436.08 min 35785 - 35787 km nad 86.5° v.d.

Události:
2011-07-11 Nosná raketa s družicemi byla vyvezena na startovní rampu.[4]
2011-07-15 23:16:09 UT: Vzlet.[3]
2011-07-16 07:40:10 UT: Oddělení od urychlovacího bloku Briz-M.[3]
2011-11-25 Družice byla předána provozovateli.[3]
2011-035C
SSC 37750
odhazovací nádrž   Rusko
 
Parametry dráhy:
2012-03-01 45.4° 438.2 min 295 - 25168 km  
2013-03-18.94 45.70° 437.37 min 367 - 25049 km
2016-01-01.42 45.46° 435.50 min 387 - 24921 km

Události:
2011-07-15 23:16:09 UT: Vzlet.[1]
2011-035D
SSC 37751
blok Briz-M   Rusko
 
Parametry dráhy:
2012-03-01 0.7° 1277.6 min 29788 - 35460 km  
2013-03-17.68 1.48° 1277.58 min 29792 - 35455 km
2016-01-01.78 3.34° 1277.59 min 29764 - 35484 km

Události:
2011-07-15 23:16:09 UT: Vzlet.[1]
2011-035E
SSC 37787
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Parametry dráhy:
2012-03-01 23.9° 698.9 min 3656 - 35764 km  
2013-03-19.01 23.96° 698.90 min 3851 - 35567 km
2016-01-01.96 24.90° 698.99 min 3733 - 35691 km

Události:
2011-07-15 23:16:09 UT: Vzlet.[1]
Zdroje informací:
  1. 2011-035A – SES-3 / A. Vítek – 2012-01-04 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/035A.HTM.
  2. Запуск КА KazSat-2 и SES-3 (OS-2) - [2013-03-19] - http://www.tsenki.com/launch_services/help_information/launch/2011/?EID=9917.
  3. 2011-035B – KazSat-2 / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/035B.HTM.
  4. Вывоз РКН Протон-М с КА КазСат-2 и ОС-2 - 2011-07-11 - http://spacefinalfrontier.blogspot.cz/2011/07/2-2.html.
Poslední aktualizace: 2013-03-19       © Jan Sedláček