2011-032


2011-07-11, 15:41:03.700 UT; Xichang Satellite Launch Center; Čchang čeng CZ-3C, Y9 (F-7)

2011-032A
SSC 37737
TL-1 02   (Tianlian) Čína
Tianlian 1B
Tianlian yihao 02 xing
CTDRS-1 02   (China Tracking and Data Relay Satellite)
Stacionární telekomunikační družice sloužící k obousměrnému přenosu dat mezi řídicím střediskem a nízkoletícími družicemi.
Družici pro China Manned Space Flight Engineering Office postavila China Academy of Space Technology (CAST), Peking, na základě typu DFH-3A (Dongfang Hong).
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti asi 2250 kg má tvar hranolu s připojenými dvěma panely sluneční baterie o výkonu 1.7 kW, které dobíjejí palubní baterie. Na horní podstavě je instalovaná parabolická anténa o průměru asi 2 m. Retranslační aparatura pracuje v pásmech S a Ku.
Plánovaná pozice je nad 177° v.d., předpokládaná aktivní životnost je 8 roků.
Parametry dráhy:
2011-07-12.27 18.03° 759.23 min 191 - 42189 km  
2011-07-19.69 1.07° 1436.14 min 35776 - 35799 km nad 177° v.d.
2013-03-20.74 0.11° 1436.09 min 35770 - 35801 km nad 176.8° v.d.
2016-01-01.80 1.51° 1436.11 min 35640 - 35934 km nad 166.7° v.d.

Události:
2011-07-11 15:41:03 UT: Vzlet.
16:07 UT: Navedení na přechodovou dráhu. [1]
2011-032B
SSC 37738
horní stupeň rakety   Čína
 
Parametry dráhy:
2011-10-25 17.8° 98.4 min 91 - 1277 km  

Události:
2011-07-11 15:41:03 UT: Vzlet.
16:07 UT: Navedení na přechodovou dráhu. [1]
2011-10-26 Přirozený zánik v atmosféře po 107 dnech letu.
Zdroje informací:
  1. 2011-032A – TL 1-02 / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/032A.HTM.
  2. Tialian 1-02 - [2013-03-21] - http://www.agi.com/media-center/launch-notifications/view-launch-notification.aspx?id=24.
Poslední aktualizace: 2013-03-21       © Jan Sedláček