2011-050


2011-09-23, 04:36:03 UT; Tanegashima Space Center, Yoshinobu; H-2A Model 202, F-19

2011-050A
SSC 37813
IGS-6A (Information Gathering Satellite) Japonsko
IGS-O4   (Information Gathering Satellite Optical)
情報収集衛星 - 光学型衛星 [:Qíngbào shōují wèixīng - guāngxué xíng wèixīng:]
Vojenská fotoprůzkumná družice.
Družici o hmotnosti asi 1600 kg postavila firma Mitsubishi Electric Corp. ve spolupráci s Nippon Electric Corp. a Toshiba Corp. Provozovatelem družice je Cabinet Space Intelligence Center (CSIC).
Tříose stabilizovaná družice má tvar kvádru o rozměrech 1.7x1.6x1.3 m s připojenými dvěma panely sluneční baterie o celkovém rozpětí 16.5 m, dodávajícími asi 3 kW pro dobíjení palubních baterií. Družice nese multispektrální kameru pro pořizování panchromatických snímků s rozlišením 1 m a multispektrálních snímků s rozlišením 4.5 m. Získaná data budou sloužit nejen pro vojenské a vládní účely, ale budou poskytnuty i civilním organizacím.
Pro navedení do pracovní polohy je vybavena vlastním motorem na KPL.
Družice v provozu nahradí družici IGS 3 (2006-037A, 29393); předpokládaná aktivní životnost je 5 roků.
Parametry dráhy:
2011-09-29.94 97.69° 96.47 min 588 - 591 km podle amatérských pozorování
2012-08-22.99 97.76° 96.42 min 586 - 588 km

Události:
2011-09-24 04:36:03 UT: Vzlet. [1], [2]
2011-050B
SSC 37814
horní stupeň rakety Japonsko

Parametry dráhy:
2011-10-12 97.65° 96.23 min 564 - 591 km
2012-08-23 97.67° 96.11 min 560 - 584 km

Události:
2011-09-24 04:36:03 UT: Vzlet. [1], [2]
2011-050C
SSC 37815
fragment rakety Japonsko

Může se jednat o část zařízení pro oddělení družice nebo držák družice.
Parametry dráhy:
2011-10-03.86 97.63° 96.19 min 564 - 588 km
2012-10-01 97.6° 94.8 min 501 - 518 km

Události:
2011-09-24 04:36:03 UT: Vzlet. [1], [2]
2013-01-12 Zánik v atmosféře po 476 dnech letu (1.30 roku).
2011-050D
SSC 37833
fragment rakety Japonsko

Parametry dráhy:
2011-10-04 97.65° 96.23 min 564 - 592 km
2012-10-01 97.7° 94.4 min 478 - 501 km

Události:
2011-09-24 04:36:03 UT: Vzlet. [1], [2]
2012-11-01 Přirozený zánik v hustých vrstvách atmosféry po 404 dnech letu (1.1 roku).
Zdroje informací:
  1. 2011-050A / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/050A.HTM.
  2. H-IIAロケット19号機による 情報収集衛星光学4号機の打上げ結果について [:H-IIA roketto 19-gōki ni yoru Jōhō shūshū eisei kōgaku 4-gōki no uchiage kekka ni tsuite:] /JAXA – 2011-09-23 - http://www.jaxa.jp/press/2011/09/20110923_h2af19_j.html.
  3. Japanese H-2A launches with new IGS military satellite /NASAspaceflight – 2011-09-22 - http://www.nasaspaceflight.com/2011/09/japanese-h-2a-launches-new-igs-military-satellite/.
Poslední aktualizace: 2013-01-18       © Jan Sedláček