2011-061


2011-10-28;   09:48:01.828 UT;   Vandenberg AFB, SLC-2W;   Delta 7920-10C, 367

2011-061A
SSC 37849
Suomi NPP   (Suomi National Polar-orbiting Partnership) USA
NPP   (National Polar-orbiting Partnership)
Meteorologická a klimatologická družice.
Družici o hmotnosti 2128 kg vyrobila Ball Aerospace & Technologies Corp., Boulder; provozuje ji National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Washington.
Tříose stabilizovaná družice (stabilizaci zajišťuje systém silových setrvačníků) tvaru kvádru s jedním trojdílným výklopným panelem sluneční baterie, dodávajícím 2285 W, nese:
- zobrazovací radiometr VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite);
- aparaturu pro měření energetické rovnováhy Země CERES (Clouds and the Earth's Radiant Energy System);
- přístroj CrIS (Cross-track Infrared Sounder) pro studium výškového profilu teploty a vlhkosti;
- přístroj ATMS (Advanced Technology Microwave Sounder) pro sondáž atmosféry v mikrovlnném oboru;
- sestavu přístrojů OMPS (Ozone Mapping and Profiler Suite) pro sledování ozónu.
Pro korekce dráhy je družice vybavena 8 motory.
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků.
Družice je pojmenovaná po americkém meteorologovi Verneru E. Suomi (1916-1995). [1], [2], [3]
Parametry dráhy:
2011-10-28.91 107.34° 93.69 min 180 - 728 km
2011-10-29.66 98.71° 101.25 min 816 - 819 km
2011-11-17.51 98.69° 101.43 min 823 - 830 km
2012-08-13.89 98.72° 101.44 min 826 - 827 km

Události:
2011-08-30 Družice byla v klimatizovaném kontejneru dopravena na základnu Vandenberg AFB. [4]
2011-10-28 09:48:01 UT: Vzlet. [18]
2011-11-17 Družice dosáhla plánovanou dráhu.
2011-11-21 Pomocí aparatury VIIRS byly pořízeny první snímky. [5]
2012-01-24 Družice byla přejmenována na Suomi NPP. [6]
2012-05-22 NOAA začal využívat data z aparatury ATMS. [19]
2013-03-04 NOAA převzal plnou provozní kontrolu nad družicí. [19]
2011-061B
SSC 37851
DICE-1   (Dynamic Ionosphere CubeSat Experiment) USA

Technologogická družice typu CubeSat. Postavili ji v rámci programu NASA ELaNA-III (Educational Launch of Nanosatellites) a provozují ji studenti a pedagogové Utah State University.
Družice má tvar hranolu o rozměrech 15x10x10 cm a její hmotnost je 1.5 kg; boční stěny družice jsou pokryty články sluneční baterie. Hlavním úkolem je zjišťování časových a prostorových změn iontové hustoty a vliv magnetických bouří na šíření rádiových vln.
Družice nese dva vědecké experimenty:
- dvojici dvojici Langmuirových sond pro měření hustoty plasmatu (jsou na podstavách tělesa);
- senzory pro měření elektrických polí (jsou na čtyřech výklopných tyčích vycházejících z rohů jedné podstavy).
Během vzletu je družice umístěna společně s DICE-2 v pouzdře P-POD 2. [7], [9]
Parametry dráhy:
2011-10-29.87 101.71° 97.45 min 458 - 815 km
2012-09-01.19 101.71° 97.28 min 455 - 802 km

Události:
2011-10-28 09:48:01 UT: Vzlet. [9], [18]
2011-061C
SSC 37852
DICE-2   (Dynamic Ionosphere CubeSat Experiment) USA

Technologogická družice typu CubeSat. Postavili ji v rámci programu NASA ELaNA-III (Educational Launch of Nanosatellites) a provozují ji studenti a pedagogové Utah State University.
Družice má tvar hranolu o rozměrech 15x10x10 cm a její hmotnost je 1.5 kg; boční stěny družice jsou pokryty články sluneční baterie. Hlavním úkolem je zjišťování časových a prostorových změn iontové hustoty a vliv magnetických bouří na šíření rádiových vln.
Družice nese dva vědecké experimenty:
- dvojici dvojici Langmuirových sond pro měření hustoty plasmatu (jsou na podstavách tělesa);
- senzory pro měření elektrických polí (jsou na čtyřech výklopných tyčích vycházejících z rohů jedné podstavy).
Během vzletu je družice umístěna společně s DICE-1 v pouzdře P-POD 2. [8], [9]
Parametry dráhy:
2011-10-30.21 101.70° 97.46 min 458 - 816 km
2012-09-01.23 101.71° 97.26 min 455 - 799 km

Události:
2011-10-28 09:48:01 UT: Vzlet. [9], [18]
2011-061D
SSC 37853
RAX-2   (Radio Aurora Explorer) USA

Technologogická družice typu CubeSat. Postavili ji v rámci programu NASA ELaNA-III (Educational Launch of Nanosatellites) a provozují ji studenti a pedagogové University of Michigan v Ann Arbor.
Družice má tvar hranolu o rozměrech 10x10x34 cm a její hmotnost je 2.8 kg; boční stěny družice jsou pokryty články sluneční baterie (maximální výkon 16.6 W). Hlavním úkolem je výzkum vlivu magnetického pole Země na dráhu družice; dráha je sledována s pomocí čtyřkanálového radiolokátoru s úzkým vyzařovacím paprskem. Poloha na dráze se určuje pomocí GPS, orientační systém využívá 2 trojosé a 4 dvouosé magnetometry a 6 čidel Slunce.
Během vzletu je družice umístěna v pouzdře P-POD 3. [10], [11]
Projekt sponzoruje National Science Foundation (NSF).
Parametry dráhy:
2011-10-29.94 101.70° 97.47 min 458 - 817 km
2012-09-01.49 101.71° 97.26 min 456 - 799 km

Události:
2011-10-28 09:48:01 UT: Vzlet. [18]
2011-061E
SSC 37854
AubieSat-1   USA
Auburn University Satellite AS-1
Technologogická družice typu CubeSat. Postavili ji v rámci programu NASA ELaNA-III (Educational Launch of Nanosatellites) a provozují ji studenti a pedagogové Auburn University.
Družice má tvar hranolu o rozměrech 10x10x10 cm a její hmotnost je 1.03 kg; boční stěny družice jsou částečně pokryty články sluneční baterie, na nichž se ověřují různé typy krycích fólií. Vysílač družice pracuje v pásmu UHF výkonem 0.708 W.
Během vzletu je družice umístěna společně s družicemi E1P-U2 a M-Cubed v pouzdře P-POD 1. [12], [13]
Projekt sponzoruje nadace Alabama Space Grant Consortium.
Parametry dráhy:
2011-10-29.87 101.70° 97.46 min 458 - 816 km
2012-09-01.49 101.71° 97.26 min 454 - 798 km

Události:
2011-10-28 09:48:01 UT: Vzlet. [14], [18]
2011-061F
SSC 37855
M-Cubed + E1P-U2   USA
M-Cubed (Michigan Multipurpose Minisat)
E1P-U2 (Explorer 1 Prime - Unit 2)
         Explorer 1 [PRIME]
         Exp-1 Prime
Dvě technologogické družice typu CubeSat, které se od sebe na dráze neoddělily.
Družici M-Cubed postavili v rámci programu NASA ELaNA-III (Educational Launch of Nanosatellites) studenti a pedagogové University of Michigan, Ann Arbor. Družice má tvar hranolu o rozměrech 10x10x10 cm a její hmotnost je 1 kg; boční stěny družice jsou články sluneční baterie, které dobíjejí 4 lithiumiontové baterie. Vysílač družice pracuje v pásmu UHF výkonem 0.708 W. Na družici je hlavním zařízením digitální kamera pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 214 m. Obrazová informace je zpracovávána jednoúčelovým počítačem COVE (CubeSat On-Board Processing Validation Experiment).[15], [16]
Družici E1P-U2 postavili padagogové a studenti Montana State University, Bozeman, za finanční podpory nadace Montana Space Grant Consortium. Družice má tvar krychla o délce hrany 10 cm a hmotnosti 1 kg. Nese pouze Geiger-Müllerův počítač pro registraci elektronů s energiemi nad 60 keV. Komunikace s družicí probíhá v pásmu UHF. Během vzletu jsou družice umístěny společně s družicí AubieSat-1 v pouzdře P-POD 1. Po oddělení AubieSat-1 zůstaly družice uvnitř pouzdra. [15], [17]
Parametry dráhy:
2011-10-29.87 101.70° 97.45 min 457 - 816 km
2012-09-01.52 101.71° 97.24 min 454 - 800 km

Události:
2011-10-28 09:48:01 UT: Vzlet. [18]
2011-061G
SSC 37856
horní stupeň rakety   USA

Horní stupeň nosné rakety Delta 2.
Parametry dráhy:
2011-11-28.87 107.3° 86.8 min 137 - 91 km

Události:
2011-10-28 09:48:01 UT: Vzlet. [18]
2011-11-29 Zánik v hustých vrstvách atmosféry po 32 dnech letu.
Zdroje informací:
 1. 2011-061A – NPP / A. Vítek – 2011-12-09 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/061A.HTM.
 2. Suomi NPP /Home page - http://npp.gsfc.nasa.gov/newsroom.html.
 3. Suomi NPP: Improving U.S. weather forecast accuracy from space - 2012-03-20 - http://www.nesdis.noaa.gov/npp_launch.html.
 4. Next NASA Earth-Observing Satellite Arrives in California for Launch - 2011-08-31 - http://www.nasa.gov/mission_pages/NPP/news/cali-arrive.html.
 5. NASA's NPP Satellite Acquires First VIIRS Image - 2011-11-22 - http://www.nasa.gov/mission_pages/NPP/news/viirs-firstlight.html.
 6. NASA Renames Earth-Observing Mission in Honor of Satellite Pioneer - 2012-01-25 - http://www.nasa.gov/mission_pages/NPP/news/suomi.html.
 7. 2011-061B – DICE-1 /A. Vítek – 2011-12-09 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/061B.HTM.
 8. 2011-061C – DICE-2 /A. Vítek – 2011-12-09 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/061C.HTM.
 9. USU-built satellites launched into space /K. Opsahl – 2011-10-29 - http://www.sdl.usu.edu/news/press/2011/oct29-dice-launch-hj.
 10. 2011-061D – RAX-2 /A. Vítek – 2011-12-09 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/061D.HTM.
 11. Radio Aurora Explorer - http://rax.engin.umich.edu/?page_id=294.
 12. 2011-061E – AubieSat-1 /A. Vítek – 2011-12-09 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/061E.HTM.
 13. AubieSat-1 - http://www.space.auburn.edu/index.htm.
 14. AubieSat-1 mission is a success /Auburn University - http://www.auburn.edu/cosam/news/aubiesat-1-mission-is-a-success.htm.
 15. 2011-061F – M-Cubed/E1P-U2 /A. Vítek – 2011-12-09 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/061F.HTM.
 16. M-Cubed /Home page/ - http://umcubed.org/.
 17. E1P’s First Day in Orbit! - 2011-10-29 - https://ssel.montana.edu/e1ps-first-day-in-orbit/.
 18. NPP – Mission Status Center /J. Ray - 2011-10-28 - http://www.spaceflightnow.com/delta/d357/status.html.
 19. NOAA assumes full operational responsibilities of environmental satellite - 2013-03-04 - http://www.noaanews.noaa.gov/stories2013/20130304_nppturnover.html.
Poslední aktualizace: 2013-03-05       © Jan Sedláček