1990-037


1990-04-24, 12:33:50.990 UT; Cape Canaveral, LC-39B; Discovery, OV-103

1990-037A
SSC 20579
STS 31   (Space Transportation System) USA
 Discovery F-10
 Shuttle Mission 35
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight, Washington, postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o startovní hmotnosti 112 994 kg (přistávací 85 782 kg) výr. č. OV-103 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3×5.2×4.0 m uzavřený dvěma dveřmi, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) číslo 2011, 2031 a 2107, každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese kosmický teleskop HST (Hubble Space Telescope) o hmotnosti asi 10 886 kg. Kromě toho raketoplán zajišťuje experimenty PCG (Protein Crystal Growth) sledující růst proteinových a anorganických krystalů, IPMP (Investigations into Polymer Membrane Processing) pro studium komerčně vyráběných elektronických materiálů a supravodičů, RME (Radiation Monitoring Experiment) pro sledování celkové dávky ionizujícího záření a SSIP (Shuttle Student Involvement Program) sledující účinky mikrogravitace a magnetického pole na elektrický oblouk.
Posádka:
   
Loren James Shriver NASA, USA 2. let
Charles Frank Bolden NASA, USA 2. let
Steven Alan Hawley NASA, USA 3. let
Kathryn Dwyer Sullivanová NASA, USA 2. let
Bruce McCandless NASA, USA 2. let

Parametry dráhy:
1990-04-24.56 28.47° 96.61 min 581 - 612 km
1990-04-24.82 28.47° 97.02 min 612 - 620 km
1990-04-27.83 28.47° 96.95 min 609 - 617 km
1990-04-29.28 28.47° 96.96 min 609 - 617 km

Události:
1990-03-15 Raketoplán byl převezen na startovní rampu.
1990-04-10 V čase T-4 min. byl zrušen plánovaný vzlet pro závadu hydraulického čerpadla APU 1.
1990-04-24 12:33:51 UT: Vzlet.
1990-04-25 ~12:45 UT: Pomocí robotické ruky raketoplánu byl vyzdvižen HST nad nákladový prostor.
19:39 UT: HST byl uvolněn na samostatnou dráhu.
Raketoplán rychlostí 0.2 m/s odmanévroval do bezpečné vzdálenosti.
1990-04-28 Na raketoplánu probíhaly přípravy na návrat na Zemi.
1990-04-29 12:37:26 UT: Při přeletu nad jižní Afrikou byl spuštěny motory OMS a zahájen sestup z dráhy; motory pracovaly 4:48 min.
13:48:56 UT: Raketoplán dosedl na dráhu 22 základny Edwards AFM.
13:49:57 UT: Raketoplán se po doběhu dlouhém 2705 m zastavil; celková doba letu byla 5.06 dne.
1990-037B
SSC 20580
HST   (Hubble Space Telescope) USA
 
Astronomická družice.
Družici NASA, Washington, postavila firma Lockheed Missile and Space Co., Sunnyvale.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 10 886 kg má tvar válce, z něhož vychází tubus dalekohledu, se dvěma panely sluneční baterie dodávajících 4.95 kW. Stabilizace je zabezpečena pomocí silových setrvačníků spolupracujících se systémem hvězdné orientace. Získaná data se předávají prostřednictvím družic TDRS v pásmu S. Družice je vybavena pohonným systémem pro korekce dráhy.
Družice nese Cassegrainův zrcadlový teleskop s průměrem primárního zrcadla 240 cm, na který jsou napojeny:
- širokoúhlá kamera WF/PC (Wide Field/Planetary Camera);
- kamera FOC (Faint Object Camera);
- spektrometr GHRS (Goddard High Resolution Spectrometr);
- spektrograf FOS (Faint Object Spectrograph);
- fotometr HSP (High Speed Photometer).
Plánovaná aktivní životnost je 15 roků.
Parametry dráhy:
1990-04-25.58 28.47° 97.03 min 612 - 620 km
1993-12-11.46 28.47° 96.60 min 592 - 600 km
1995-01-01.26 28.47° 96.59 min 591 - 600 km
2000-01-01.13 28.47° 96.69 min 590 - 610 km
2002-03-11.27 28.46° 96.29 min 578 - 584 km
2005-01-01.88 28.47° 96.03 min 566 - 571 km
2010-01-03.07 28.47° 95.94 min 562 - 567 km
2015-01-02.69 28.47° 95.58 min 545 - 549 km

Události:
1990-03-29 HST byl uložen do nákladového prostoru raketoplánu.
1990-04-24 12:33:51 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
1990-04-25 ~12:45 UT: Pomocí robotické ruky raketoplánu byl HST vyzdvižen z nákladového prostoru.
16:25 UT: Bylo zahájeno vysunování prvního panelu sluneční baterie.
18:48 UT: Byl vydán povel k vysunutí druhého panelu sluneční baterie a po dvou přerušeních se panel úplně rozevřel.
19:39 UT: HST byl uvolněn na samostatnou dráhu.
1990-04-26 14:03 UT: Byl otevřen kryt tubusu dalekohledu.
Během kalibrace byla zjištěna aberační chyba, která podstatně snižuje rozlišovací schopnost dalekohledu.
1990-12 Došlo k selhání jednoho silového setrvačníku.
1993-12-04 08:47:30 UT: Družice byla zachycena robotickým ramenem raketoplánu Endeavour.
09:26 UT: Družice byla uložena v lůžku v nákladovém prostoru raketoplánu Endeavour.
1993-12-05 Kosmonauti Hoffman a Musgrave vyměnili tři silové setrvačníky a instalovali novou řídicí elektroniku.
1993-12-06 Thornton[ová] a Akers vyměnili panely sluneční baterie.
Jeden z panelů se nepodařilo uložit do nákladového prostoru a panel se dále pohyboval po samostatné dráze (objekt 1990-037C).
1993-12-07 Hoffman a Musgrave vyměnili širokoúhlou planetární kameru WF/PC a instalovali dva nové magnetometry.
1993-12-08 Thornton[ová] a Musgrave instalovali korekční aparaturu COSTAR pro opravu aberační chyby a opravili palubní počítač HST.
1993-12-09 Hoffman a Musgrave vyměnili ovládací elektroniku panelů sluneční baterie.
1993-12-10 10:27 UT: HST byl po provedených testech opět uvolněn na samostatnou dráhu.
1997-03-31 23:40 UT: Družice přešla po závadě na slunečních panelech do bezpečnostního módu.
1997-04-02 15:34 UT: Družice obnovila normální provoz.
1999-04-20 ~13:00 UT: Na družici selhal gyroskop číslo 3; pozorování pokračovala s využití zbývajících tří gyroskopů.
1999-11-13 Po selhání měřicího setrvačníku byla přerušena veškerá pozorování.
1999-12-22 00:34 UT: Družice byla zachycena robotickým ramenem raketoplánu Discovery.
01:26 UT: Družice byla uložena v lůžku v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery.
18:54 UT: Zahájen první výstup (Smith, Grunsfeld) v rámci opravy HST. Během výstupu byly vyměněny tři moduly gyroskopů a řídicí elektronika.
1999-12-23 19:17 UT: Zahájen druhý výstup (Foale, Nicollier), při kterém byl vyměněn řídicí počítač a optický zaměřovač FGS (Fine Guidance System).
1999-12-24 19:17 UT: Zahájen třetí výstup (Smith, Grunsfeld). Během práce na HST byla vyměněna elektronika FGS, paměťová magnetopásková jednotka za polovodičovou a byla instalována tepelná a protimeteorická izolace dalekohledu.
1999-12-25 21:20 UT: HST byl uvolněn z montážní plošiny v nákladovém prostoru a pomocí RMS vyzdvižen nad nákladový prostor.
23:03 UT: HST byl opět uvolněn na samostatnou dráhu.
2000-01-10 Družice po opravě obnovila snímkování hvězdné oblohy.
2002-03-02 Byla ukončena veškerá pozorování a uzavřen kryt tubusu dalekohledu (příprava na přílet opravářské mise raketoplánu Columbia).
2002-03-03 09:31 UT: Družice byla zachycena robotickým ramenem raketoplánu Columbia.
10:32 UT: HST byl usazen na montážním přípravku v nákladovém prostoru raketoplánu.
15:05 UT: Bylo dokončeno svinování panelů sluneční baterie do transportních pouzder.
2002-03-04 06:37 UT: Kosmonauti Grunsfeld a Linnehan zahájili výstup do volného vesmíru a během výstupu demontovali z HST pouzdro s panelem sluneční baterie a instalovali nový panel.
2002-03-05 06:37 UT: Kosmonauti Newman a Linnehan zahájili výstup a během výstupu demontovali z HST druhý panel sluneční baterie, instalovali nový a vyměnili blok gyroskopů RWA-1.
2002-03-06 08:11 UT: Grunsfeld a Linnehan zahájili třetí výstup do volného vesmíru, během kterého vyměnili jednotku PCU (Power Control Unit) a instalovali dodatečné panely tepelné izolace.
2002-03-07 09:00 UT: Kosmonauti Newman a Massimimo zahájili výstup do volného vesmíru, během něhož instalovali nový chladicí systém NCC pro aparaturu NICMOS, novou kameru ACS (Advanced Camera for Surveys) a blok elektroniky ESM.
2002-03-08 08:46 UT: Kosmonauti Grunsfeld a Linnehan zahájili výstup do volného vesmíru. Aktivovali novou chladicí jednotku NCC a zkontrolovali propojení kabelů.
2002-03-09 ~09:00 UT: Byly odemčeny zámky poutající HST k montážní plošině a pomocí manipulátoru RMS byl vyzdvižen nad nákladový prostor.
10:04 UT: HST byl opět uvolněn k samostatnému letu.
2002-04-30 Byly pořízeny první snímky novou kamerou ACS.
2004-07-06 Během orientačního manévru přešla družice do bezpečnostního módu.
2004-07-08 Družice obnovila vědecká pozorování.
2009-05-13 17:13 UT: Zachycení dalekohledu HST manipulátorem SRMS.
18:12 UT: HST byl pevně zakotven k montážnímu stolu FSS.
2009-05-14 12:52 UT: Grunsfeld a Feustel zahájili výstup do volného vesmíru, během něhož vyměnili kameru WF/PC za novou WFC-3 (Wide Field Camera) a instalovali jednotku SIC&DHU (Science Instrument Command and Data Handling Unit).
2009-05-15 12:49 UT: Massimino a Good zahájili výstup do volného vesmíru; v rámci opravy HST vyměnili tři bloky gyroskopů a instalovali novou sadu akumulátorových baterií.
2009-05-16 13:35 UT: Grunsfeld a Feustel zahájili výstup do volného vesmíru, během něhož demontovali optický člen COSTAR a provedli první část opravy kamery ACS.
2009-05-17 13:45 UT: Massimino a Good zahájili výstup do volného vesmíru. Kosmonauti vyměnili vadnou zdrojovou jednotku nízkého napětí LVPS-2 a pokračovali v opravě tepelného a protimeteorického krytu.
2009-05-18 12:20 UT: Grunsfeld a Feustel zahájili výstup do volného vesmíru a vyměnili druhou sadu akumulátorových baterií a senzor FGC.
2009-05-19 11:26 UT: HST byl manipulátorem SRMS uvolněn z montážního stolu FSS.
12:57 UT: Družice byla uvolněna na samostatnou dráhu.
1990-037C
SSC 22920
fragment družice   HST USA
 
Pouzdro s jedním panelem sluneční baterie, které se uvolnilo během opravy HST.
Katalogizováno v prosinci 1993.
Parametry dráhy:
1993-12-06.64 28.47° 96.41 min 583 - 591 km
1995-01-01.10 28.47° 96.06 min 567 - 573 km
1998-01-01.22 28.47° 95.08 min 522 - 524 km
1998-09-27.61 28.45° 92.68 min 398 - 413 km
1998-10-27.87 28.45° 89.02 min 216 - 235 km

Události:
1990-04-24 12:33:51 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu jako součást družice HST.
1998-10-28 Přirozený zánik v atmosféře po 3109 dnech letu (8.51 roku).
1990-037D
SSC 27822
fragment družice   HST USA
 
Fragment byl katalogizován v červnu 2003.
Parametry dráhy:
2003-08-08.15 28.47° 95.97 min 560 - 570 km
2003-08-29.53 28.47° 93.97 min 449 - 488 km
2003-09-05.14 28.40° 88.69 min 201 - 219 km

Události:
1990-04-24 12:33:51 UT: Vzlet HST v nákladovém prostoru raketoplánu.
2003-09-05 Přirozený zánik v atmosféře 4882 dny (13.37 roku) po startu družice.
Poslední aktualizace: 2017-03-08       © Jan Sedláček
TOPlist