1990-015


1990-02-14, 16:15:00.626 UT; Cape Canaveral, SLC-17B; Delta 6920-8, D192

1990-015A
SSC 20496
LACE   (Low-power Atmospheric Compensation Experiment) USA
 USA 51
 SDI-90/1
 Losat-L   (Low Altitude Satellite)
Vojenská technologická družice; součást projektu SDI (Strategic Defense Initiative).
Družici pro US Air Force postavila Naval Research Laboratory, Washington ve spolupráci s Massachusetts Institute of Technology.
Gravitačním gradientem stabilizovaná družice o hmotnosti 1440 kg má tvar kvádru o rozměrech 137×137×244 cm, z horní stěny družice vychází 45 m dlouhý závěs se závažím o hmotnosti asi 91 kg. Elektrickou energii dodávají 4 pevné panely sluneční baterie. Na vysunovacím stožáru o délce asi 450 cm jsou instalovány koutové odrážeče. K zachycení laserových paprsků slouží 210 senzorů rozmístěných ve třech polích na plošině o rozměru 400×400 cm. Komunikace se Zemí probíhá rychlostí 1 kb/s.
Družice nese:
- aparaturu SAS (Sensor Array Subsystem) pro vyhodnocování metod kompenzace ohybu laserových záblesků (ultrafialových, viditelných a infračervených) vysílaných z pozemní stanice;
- zařízení UVPI (Ultraviolet Plume Instrument) pro získávání ultrafialového obrazu raket za různých podmínek;
- experiment RDE (Radiation Detection Experiment) k měření elektromagnetického záření.
Parametry dráhy:
1990-02-14.87 43.09° 95.45 min 531 - 550 km
1995-01-01.26 43.11° 93.88 min 457 - 471 km
1997-12-31.11 43.10° 93.63 min 446 - 458 km
1999-01-11.73 43.10° 93.21 min 430 - 434 km
2000-05-24 43.07° 87.57 min 153 - 155 km

Události:
1990-02-14 16:15:01 UT: Vzlet.
1990-11-30 Uskutečnila se první úspěšná měření pomocí aparatury SAS.
1993-02-14 Družice ukončila veškerou činnost; rameno s koutovými odrážeči zůstalo vysunuto pro další laserové sledování.
2000-05-24 ~14:25 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 3751.9 dne letu (10.27 roku).
1990-015B
SSC 20497
RME   (Relay Mirror Experiment) USA
 USA 52
 SDI-90/2
 Losat-R   (Low Altitude Satellite)
Vojenská technologická družice; součást projektu SDI (Strategic Defense Initiative).
Družici pro US Air Force postavila firma Ball Aerospace and Technologies Corp., Boulder (Colorado).
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1040 kg má přibližně tvar válce o průměru 213 cm a výšce 122 cm s bočními stěnami opatřenými články sluneční baterie. Stabilizaci družice zajišťují silové setrvačníky.
Družice nese řiditelné zrcadlo o průměru 61 cm k testování přesného zaměření odrazu laserového paprsku vyslaného ze Země.
Parametry dráhy:
1990-02-14.93 43.11° 93.95 min 458 - 478 km
1992-01-01.12 43.10° 91.99 min 360 - 385 km
1992-04-01.29 43.09° 90.74 min 301 - 321 km
1992-05-01.50 43.09° 89.90 min 260 - 279 km
1992-05-24.28 43.08° 87.59 min 153 - 157 km

Události:
1990-02-14 16:15:01 UT: Vzlet.
1990-06-25 Poprvé se podařilo odrazit infračervený paprsek laseru požadovaným směrem.
1992-05-24 Přirozený zánik v atmosféře po 830 dnech letu (2.27 roku).
1990-015C
SSC 20498
horní stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 808 kg je dlouhé 588 cm s vnějším průměrem 244 cm.
Parametry dráhy:
1990-02-14.93 41.64° 93.65 min 424 - 482 km
1990-04-14.67 41.64° 93.28 min 408 - 461 km
1990-06-13.49 41.64° 92.85 min 393 - 436 km
1990-08-11.43 41.64° 92.49 min 376 - 417 km
1990-10-10.37 41.63° 91.71 min 341 - 376 km
1990-12-07.25 41.61° 87.99 min 170 - 180 km

Události:
1990-02-14 16:15:01 UT: Vzlet.
1990-12-07 Přirozený zánik v atmosféře po 296 dnech letu.
Poslední aktualizace: 2017-03-21       © Jan Sedláček
TOPlist