1990-090


1990-10-06, 11:47:14.983 UT; Cape Canaveral, LC-39B; Discovery, OV-103

1990-090A
SSC 20841
STS 41   (Space Transportation System) USA
 Discovery F-11  
 Shuttle Mission 36
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight, Washington, postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o startovní hmotnosti 117 749 kg (přistávací 89 298 kg) výr. č. OV-103 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3×5.2×4.0 m uzavřený dvěma dveřmi, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) číslo 2011, 2031 a 2107, každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese sondu Ulysses s dvoustupňovou jednotkou IUS (Inertial Upper Stage). Během letu probíhají experimenty: SSBUV (Shuttle Solar Backscatter Ultraviolet), ISAC (Intelsat Solar Array Coupon), CHROMEX (Chromosome and Plant Cell Division Experiment), SSCE (Solid Surface Combustion Experiment), IPMP (Investigations into Polymer Membrane Processing), PSE (Physiological Systems Experment), RME III (Radiation Monitoring Experiment III), SSIP (Shuttle Student Involvement Program) a AMOS (Air Force Maui Optical Site).
Při letu byl zkoušen systém VCS (Voice Command System) schopný reagovat na hlasové příkazy členů posádky.
Posádka:
Základní:  
Richard Noel Richards NASA, USA 2. let
Robert Donald Cabana NASA, USA 1. let
Bruce Edward Melnick NASA, USA 1. let
William McMichael Shepherd NASA, USA 2. let
Thomas Dale Akers NASA, USA 3. let

Parametry dráhy:
1990-10-06.54 28.47° 90.51 min 296 - 303 km
1990-10-06.86 28.46° 90.83 min 301 - 330 km
1990-10-07.51 28.47° 90.39 min 285 - 302 km
1990-10-08.61 28.47° 90.37 min 283 - 303 km
1990-10-09.99 28.46° 90.37 min 282 - 304 km

Události:
1990-09-04 Sestava raketoplánu byla převezena na startovní rampu.
1990-10-06 11:47:15 UT: Vzlet.
12:26:58 UT: Manévrem motory OMS přešel raketoplán na pracovní dráhu.
17:48:14 UT: Z nákladového prostoru byla vypuštěna urychlovací jednotka IUS se sondou Ulysses.
1990-10-10 13:57:19 UT: Raketoplán přistál na dráhu číslo 22 základny Edwards AFB, doběh byl 2523 m; celková doba letu byla 4.09 dne.
1990-090B
SSC 20842
Ulysses   ESA
 ISPM   (International Solar Polar Mission)
Meziplanetární sonda.
Sondu pro organizací European Space Agency (ESA) postavila německá firma Dornier System.
Rotací stabilizovaná sonda (asi 5 ot./min.) o hmotnosti 366 kg má tvar kvádru o rozměrech 320×329×210 cm, po navedení na dráhu se vyklápí nosník dlouhý 555 cm nesoucí magnetometry a nosník s radioizotopovými termoelektrickými bateriemi dodávajícími 280 W. Komunikace s družici probíhá v pásmech S (2.112 GHz) a X (8.408 GHz) prostřednictvím parabolické antény o průměru 165 cm a tyčové axiální antény dlouhé 799 cm. K ukládání dat slouží dva magnetofony a každý z nich je schopen zaznamenat data až z 64 hodin měření. Družice je vybavena pohonným systémem s osmi motory s tahem po 2 N na hydrazin pro korekce dráhy se zásobou 33 kg paliva.
Družice nese:
- magnetometry VHM (Vector Helium Magnetometer) a FGM (flux-Gate Magnetometer) pro měření meziplanetárního magnetického pole; připravila Imperial College, London;
- aparaturu SWPE (Solar Wind Plasma Experiment) pro měření teploty a hustoty plasmy; připravil South Western Research Institute, San Antonio (USA);
- spektrometr SWICS (Solar Wind Chemical Composition Spectrometer) pro analýzu chemického složení plasmy; připravily University of Bern (Švýcarsko) a University of Maryland (USA);
- aparaturu COSPIN (Cosmic Ray and Solar Charged Particle Investigation) pro měření slunečního a kosmického záření; připravila University of New Hampshire (USA);
- zařízení URAP (Unified Radioa and Plasma Wave Experiment) pro studium vlnění v plazmatu využívající drátovou dipólovou anténu o rozpětí 72.54 m; připravilo středisko NASA Goddard Space Flight Center;
- aparaturu EPAC/GAS (Energetic Particles and Interstellar Neutral Gas) pro studium energetických iontů a atomů neutrálního helia; připravil MPAe, Lindau (Německo);
- detektor HI-SCALE (Heliospheric Instrument for Spectra, Composition and Anisotropy at Iow Energies) pro studium částic pocházejících ze slunečních erupcí; připravily AT&T Bell Laboratories, Murray Hill (USA);
- detektor záblesků rentgenového a gama záření GRB (Gamma-ray Burst Experiment); připravila University of California, Berkeley (USA);
- experiment DUST (Cosmic Dust Experiment) pro detekci prachových částic; připravila Univesität Heidelberg (Německo); - experiment SCE (Solar Coronal Sounding Experiment) pro studium sluneční koróny a slunečního větru; připravila Universität Bonn (Německo);
- experiment GWE (Gravitational Waves Experiment) pro pátrání po gravitačních vlnách; připravila Università degli studi di Pavia (Itálie).
Parametry dráhy:
1990-10-17 2.05° 9784 dní 0.994 - 16.911 AU heliocentrická dráha
1992-02-18 78.51° 2285 dní 1.383 -   5.409 AU heliocenrická dráha

Události:
1990-10-06 11:47:15 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery.
17:48:14 UT: Sonda s pohonnou jednotkou IUS byla vypuštěna z nákladového prostoru raketoplánu.
18:53 UT: Při přeletu nad Indickým oceánem byl zapálen motor 1. stupně IUS.
18:57 UT: Zahájení činnosti motoru druhého stupně IUS.
19:01 UT: Začal pracovat motor urychlovacího stupně PAM-S (Payload Assist Module).
19:11 UT: Na heliocentrické dráze, při rychlosti 15.26 km/s, byl odhozen modul PAM-S.
1990-10-07 Bylo zahájeno vyklápění nosných tyčí přístrojů.
1990-10-13 Parabolická anténa byla zaměřena na Zemi.
1990-10-17 Byl dokončen korekční manévr TCM-1A, celková změna rychlosti byla 99 m/s.
1990-10-19 Byl dokončen korekční manévr TCM-1B.
Bylo zahájeno spouštění vědeckých experimentů.
1990-11-02 Proběhla korekce dráhy TCM-2, změna rychlosti o 3.78 m/s.
1990-11-03 Byla rozvinuta dipólová anténa experimentu URAP.
1991-01-17 Bylo dokončeno testování systémů sondy a vědeckých experimentů.
1991-06-14 14:58 UT: Sonda z nezjištěných příčin přešla do bezpečnostního módu.
17:01 UT: Spojení se sondou se podařilo obnovit.
1991-06-18 Po čtyřdenním přerušení měření byly v provozu všechny vědecké experimenty.
1991-07-08 Sonda uskutečnila korekční manévr TCM-3A.
1992-01-31 Sonda zahájila průletovou sekvenci kolem Jupitera, telemetrie a vědecká data byla přenášena v reálném čase rychlostí 1 kbit/s.
1992-02-08 12:02 UT: Sonda prolétla v minimální vzdálenosti 376 000 km od oblačné vrstvy Jupitera.
Gravitační manévr vedl k podstatné změně sklonu heliocentrické dráhy sondy k ekliptice (téměř 80°).
1992-02-18 Bylo ukončena průletová sekvence kolem Jupitera.
1993-03 V součinnosti se sondami Galileo a Mars Observer pátrala sonda po gravitačních vlnách.
1994-06-26 Sonda zahájila výzkum jižních polárních oblastí Slunce.
1994-11-05 Byl ukončen výzkum jižních polárních oblastí Slunce.
1995-06-19 Bylo zahájeno studium severních polárních oblastí Slunce.
1995-09-29 Bylo ukončeno studium severních polárních oblastí.
1996-05-01 Během nastavování přešla sonda do bezpečnostního módu. Na povel ze Země byl obnoven normální provoz.
2000-09-08 Bylo zahájeno studium jižních polárních oblastí Slunce.
2001-01-16 Bylo ukončeno studium jižních polárních oblastí.
2001-08-31 Bylo zahájeno studium severních polárních oblastí Slunce.
2001-12-10 Bylo ukončeno studium severních polárních oblastí.
2004-02-04 Sonda proletěla ve vzdálenosti 0.8 AU od Jupitera.
2006-11-17 Bylo zahájeno studium jižních polárních oblastí Slunce.
2007-08-18 Bylo ukončeno studium jižních polárních oblastí.
2007-11-30 Bylo zahájeno studium severních polárních oblastí Slunce.
2008-03-15 Bylo ukončeno studium severních polárních oblastí.
2009-06-30 20:15 UT: Byla přijata poslední telemetrická relace ze sondy a poté byl její provoz ukončen.
1990-090C
SSC 20843
první stupeň IUS   (Inertial Upper Stage) USA
 
První stupeň urychlovacího modulu vyrobeného firmou Boeing o hmotnosti asi 700 kg opatřený motorem Orbus-21. Těleso tvaru válce je dlouhé asi 500 cm s vnějším průměrem 290 cm.
Parametry dráhy:
1990-10-07.57 28.47° 564.19 min 310 - 32168 km
1995-01-01.22 28.23° 647.62 min 296 - 31293 km
2000-01-02.07 28.51° 536.23 min 331 - 30640 km
2005-01-01.18 28.10° 515.12 min 328 - 29488 km
2010-01-01.59 28.11° 510.20 min 349 - 29196 km
2015-01-01.09 28.39° 498.23 min 324 - 28557 km

Události:
1990-10-06 11:47:15 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery.
17:48:14 UT: Pohonná jednotka IUS se sondou Ulysses byla vypuštěna z nákladového prostoru raketoplánu.
18:53 UT: Při přeletu nad Indickým oceánem byl zapálen motor 1. stupně IUS.
1990-090D
SSC 20844
druhý stupeň IUS   (Inertial Upper Stage) USA
 
Druhý stupeň urychlovacího bloku vyrobeného firmou Boeing o hmotnosti asi 300 kg opatřený motorem Orbus-6E. Těleso tvaru válce je dlouhé 198 cm s vnějším průměrem 290 cm.
Parametry dráhy:
1990-10-08 heliocentrická dráha

Události:
1990-10-06 11:47:15 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery.
17:48:14 UT: Pohonná jednotka IUS se sondou Ulysses byla vypuštěna z nákladového prostoru raketoplánu.
18:53 UT: Při přeletu nad Indickým oceánem byl zapálen motor 1. stupně IUS.
18:57 UT: Zahájení činnosti motoru druhého stupně IUS.
1990-090E
SSC 20845
urychlovací blok PAM-S   (Payload Assist Module) USA
 
Urychlovací blok o hmotnosti asi 700 kg opatřený motorem Orbus-21. Těleso tvaru válce je dlouhé asi 500 cm s vnějším průměrem 290 cm.
Parametry dráhy:
1990-10-08 2.05° 9784 dní 0.994 - 16.911 AU heliocentrická dráha

Události:
1990-10-06 11:47:15 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery.
17:48:14 UT: Pohonná jednotka IUS se sondou Ulysses byla vypuštěna z nákladového prostoru raketoplánu.
18:53 UT: Při přeletu nad Indickým oceánem byl zapálen motor 1. stupně IUS.
18:57 UT: Zahájení činnosti motoru druhého stupně IUS.
19:01 UT: Začal pracovat motor urychlovacího stupně PAM-S.
19:11 UT: Na heliocentrické dráze, při rychlosti 15.26 km/s, byl modul PAM-S odhozen.
Poslední aktualizace: 2017-02-02       © Jan Sedláček
TOPlist