2016-080


2016-12-20, 11:00:00 UT; Uchinoura Space Center; Epsilon, F2

2016-080A
SSC 41896
ERG   (Exploration of energization and Radiation in Geospace) Japonsko
 ジオスペース探査衛星   [Jiosupēsu tansa eisei]
 Arase
 Sprint-B
Vědecká družice.
Družici postavila a provozuje Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).
Rotací stabilizovaná družice (7.5 ot./min.) o hmotnosti asi 365 kg má tvar kvádru o rozměrech 150×150×270 cm (startovní konfigurace) se čtyřmi panely sluneční baterie o rozpětí 600 cm (v ose x) a 520 cm (v ose y) dodávajícími asi 700 W. Senzory MGF jsou umístěny na příhradových nosnících o délce 532 cm, experiment PWE využívá čtyři 15 m dlouhá prutová ramena.
Družice nese:
- analyzátor elektronů LEP-e (Low-Energy Particle Experiment - electrons) pro měření elektronů s energiemi 10 eV - 10 keV;
- hmotnostní analyzátor iontů LEP-i (Low-Energy Particle Experiment - ion mass analyzer) pro enrgie 10 eV - 25 keV;
- analyzátor elektronů MEP-e (Medium-Energy Particle Experiment - electrons) pro energie 5 - 80 keV;
- hmotnostní analyzátor částic MEP-i (Medium-Energy Particle Experiment - ion mass analyzer) pro energie 10 keV až 180 keV;
- snímače vysoce energetických elektronů HEP-e (High-energy Experiment - electrons);
- detektor elektronů XEP (Extremely High-Energy Experiment - electrons) pro energie 400 keV až 20 MeV;
- magnetometr MGF (Magnetic Field Instrument);
- experiment PWE (Plasma Wave Experiment) pro měření elektrického a magnetického pole Země;
- počítač se software pro analýzu interakcí částic S-WPIA (Software Wave-Particle Interaction Analyzer).
Plánovaná aktivní životnost je minimálně jeden rok.
Parametry dráhy:
2016-12-20.85 31.43° 564.36 min 228 - 32260 km

Události:
2016-12-20 11:00:00 UT: Vzlet.
11:13:27 UT: Družice se oddělila od třetího stupně nosné rakety.
11:37 UT: Stanice v Chile zachytila první signály z družice.
2016-080B
SSC 41897
horní stupeň rakety   Japonsko
 
Třetí stupeň nosné rakety vybavený motorem KM-2c na TPL.
Parametry dráhy:
2016-12-20.84 31.41° 556.93 min 230 - 31859 km

Události:
2016-12-20 11:00:00 UT: Vzlet.
11:13:27 UT: Oddělení družice.
Poslední aktualizace: 2016-12-20       © Jan Sedláček
TOPlist