2016-067


2016-11-11, 18:30:33 UT; Vandenberg AFB, SLC-3E; Atlas 5 (401), AV-062

2016-067A
SSC 41848
WorldView-4   USA
 WV-4   (WorldView-4)
 GeoEye 2   do roku 2014, po sloučení GeoEye a DigitalGlobe přejmenována
Družice pro dálkový průzkum.
Družici pro společnost Digital Globe Inc., Herndon, postavila firma Locked Martin Space Systems na základě platformy LM-900; optickou část vyrobila firma ITT Geospatial Systems, Rochester.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 2485 kg má tvar šestibokého hranolu o maximálním průměru 530 cm a délce 790 cm s pěti panely sluneční baterie o rozpětí asi 800 cm. Stabilizační a orientační systém obsahuje gyroskop CMGs (Control Moment Gyros), sledovač hvězd, inerciální jednotku a přijímač signálů GPS. Data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 3200 Gb, na Zemi se předávají v pásmu X rychlostí 120 kb/s (v reálném čase) nebo 800 Mb/s (ze záznamu); služební komunikace probíhá v pásmu S rychlostí 64 kb/s. Družice je vybavena pohonným systémem pro korekce dráhy.
Družice nese aparaturu pro snímkování zemského povrchu s dalekohledem s primárním zrcadlem o průměru 110 cm, maximální rozlišení 31 cm v panchromatickém režimu a 124 cm v multispektrálním režimu.
Plánovaná aktivní životnost je minimálně 7 roků.
Parametry dráhy:
2016-11-11.82 97.97° 96.88 min 607 - 612 km
2016-11-13.57 97.98° 96.93 min 610 - 613 km
2017-02-01.13 97.96° 96.99 min 613 - 616 km

Události:
2013 Start plánovaný na rok 2013 byl odložen a hotová družice byla uložena do skladu.
2016-09-16 Plánovaný start byl odložen pro rozsáhlý požár v blízkosti startovního komplexu.
2016-11-11 18:30:33 UT: Vzlet.
18:50:01 UT: Družice se oddělila od horního stupně nosné rakety.
19:15 UT: Družice odeslala první data z oběžné dráhy.
2017-02-01 Družice zahájila snímkování zemského povrchu pro komerční účely.
2016-067B
SSC 41849
RAVAN   (Radiometer Assessment using Vertically Aligned Nanotubes) USA
 
Technologická družice.
Družici postavila Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (JHU/APL), Laurel, na základě komerčně vyráběné platformy firmy Blue Canyon Technologies.
Tříose stabilizovaná družice velikosti 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar kvádru o rozměrech 10×10×30 cm se dvěma odklápěcími panely sluneční baterie. Stabilizační systém obsahuje sledovač hvězd, silové setrvačníky a magnetické tyče. Družice předá v pásmu UHF na Zemi 2.5 MB dat za den.
Družice nese přesný radiometr pro měření záření Země v rozsahu od ultrafialové do vzdálené infračervené oblasti spektra s přesností lepší než 0.3 W/m2.
Předpokládaná aktivní životnost je 6 měsíců.
Parametry dráhy:
2016-11-11.89 97.97° 96.25 min 573 - 585 km

Události:
2016-09-16 Plánovaný start byl odložen pro rozsáhlý požár v blízkosti startovního komplexu.
2016-11-11 18:30:33 UT: Vzlet.
20:45 UT: Družice se oddělila od horního stupně nosné rakety.
2016-067C
SSC 41850
CELTEE 1   (CubeSat Enhanced Locator Transponder Evaluation Experiment) USA
 
Technologická družice.
Družici pro Air Force Research Laboratory postavila firma M42 Technologies, Seattle.
Družice velikosti 1U CubeSat o hmotnosti 1.44 kg má tvar krychle o rozměrech 10×10×15 cm. Elektrická energie je čerpána z chemických baterií; Družice bude vysílat do vyčerpání baterie nebo do vypnutí aparatury (maximálně do 2017-03-15). Vysílač pracuje na frekvenci 923.0-923.5 MHz výkonem 32.0 mW.
Družice nese zařízení ELT (Enhanced Locator Transponder), které v pravidelných intervalech vysílá údaje o pozici družice podle GPS. Účelem experimentu je ověřit realizaci malého lokátoru pro sledování a snadnou identifikaci družic typu CubeSat.
Předpokládaná aktivní životnost jsou minimálně 3 měsíce.
Parametry dráhy:
2016-11-11.89 98.00° 96.23 min 572 - 584 km

Události:
2016-09-16 Plánovaný start byl odložen pro rozsáhlý požár v blízkosti startovního komplexu.
2016-11-11 18:30:33 UT: Vzlet.
20:45 UT: Družice se oddělila od horního stupně nosné rakety.
2016-067D
SSC 41851
OptiCube 4   USA
 O/C 4   (Optical Cube)
Technologická družice, která nahradila původně plánovanou družici U2U.
Družici pro NASA Orbital Debris Program Office a US Air Force Starfire Optical Range postavila firma Cal Poly Picosatellite Project.
Družice velikosti 2U CubeSat má tvar kvádru o rozměrech 10×10×20 cm.
Družice nenese žádné vědecké vybavení a slouží ke kalibraci zařízení pro sledování kosmického odpadu a malých objektů na oběžných drahách.
Parametry dráhy:
2016-11-11.89 97.99° 96.27 min 574 - 586 km

Události:
2016-09-16 Plánovaný start byl odložen pro rozsáhlý požár v blízkosti startovního komplexu.
2016-11-11 18:30:33 UT: Vzlet.
20:42 UT: Družice se oddělila od horního stupně nosné rakety.
2016-067E
SSC 41852
AeroCube-8D   USA
 
Technologická družice.
Družici postavila a provozuje The Aerospace Corporation, El Segundo.
Družice typu CubeSat velikosti 1.5U o hmotnosti asi 2 kg má tvar hranolu o rozměrech 10×10×15 cm s bočními stěnami opatřenými články sluneční baterie.
Družice nese:
- uhlíkové nanotrubice, na nichž se zkoumá možnost jejich využití pro stínění před kosmickým zářením;
- pokusnou pohonnou jednotku SiEPro (Scalable ion-Electrospray Propulsion System) s iontovým motorem pro manévrování na dráze;
- experiment sledující výkonnost fotovoltaických článků.
Předpokládaná aktivní životnost je 6 měsíců.
Parametry dráhy:
2016-11-11.90 97.98° 96.28 min 576 - 585 km

Události:
2016-09-16 Plánovaný start byl odložen pro rozsáhlý požár v blízkosti startovního komplexu.
2016-11-11 18:30:33 UT: Vzlet.
20:42 UT: Družice se oddělila od horního stupně nosné rakety.
2016-067F
SSC 41853
AeroCube-8C   USA
 
Technologická družice.
Družici postavila a provozuje The Aerospace Corporation, El Segundo.
Družice typu CubeSat velikosti 1.5U o hmotnosti asi 2 kg má tvar hranolu o rozměrech 10×10×15 cm s bočními stěnami opatřenými články sluneční baterie.
Družice nese:
- uhlíkové nanotrubice, na nichž se zkoumá možnost jejich využití pro stínění před kosmickým zářením;
- pokusnou pohonnou jednotku SiEPro (Scalable ion-Electrospray Propulsion System) s iontovým motorem pro manévrování na dráze;
- experiment sledující výkonnost fotovoltaických článků.
Předpokládaná aktivní životnost je 6 měsíců.
Parametry dráhy:
2016-11-11.90 97.98° 96.29 min 576 - 586 km

Události:
2016-09-16 Plánovaný start byl odložen pro rozsáhlý požár v blízkosti startovního komplexu.
2016-11-11 18:30:33 UT: Vzlet.
20:54 UT: Družice se oddělila od horního stupně nosné rakety.
2016-067G
SSC 41854
Prometheus 2.1   USA
 
Technologická družice.
Družici postavila a provozuje Los Alamos National Laboratory.
Družice typu CubeSat velikosti 1.5U o hmotnosti asi 2 kg má tvar hranolu o rozměrech 10×10×15 cm se čtyřmi dvoudílnými panely opatřenými články sluneční baterie. Orientační systém družice využívá sledovač hvězd a přijímač GPS.
Družice nese aparaturu pro retranslaci dat a audio a videosouborů.
Předpokládaná aktivní životnost je 3 až 5 roků.
Parametry dráhy:
2016-11-11.90 97.98° 96.28 min 576 - 585 km

Události:
2016-09-16 Plánovaný start byl odložen pro rozsáhlý požár v blízkosti startovního komplexu.
2016-11-11 18:30:33 UT: Vzlet.
20:54 UT: Družice se oddělila od horního stupně nosné rakety.
2016-067H
SSC 41855
Prometheus 2.3   USA
 
Technologická družice.
Družici postavila a provozuje Los Alamos National Laboratory.
Družice typu CubeSat velikosti 1.5U o hmotnosti asi 2 kg má tvar hranolu o rozměrech 10×10×15 cm se čtyřmi dvoudílnými panely opatřenými články sluneční baterie. Orientační systém družice využívá sledovač hvězd a přijímač GPS.
Družice nese aparaturu pro retranslaci dat a audio a videosouborů.
Předpokládaná aktivní životnost je 3 až 5 roků.
Parametry dráhy:
2016-11-11.96 97.96° 96.20 min 570 - 583 km

Události:
2016-09-16 Plánovaný start byl odložen pro rozsáhlý požár v blízkosti startovního komplexu.
2016-11-11 18:30:33 UT: Vzlet.
20:55 UT: Družice se oddělila od horního stupně nosné rakety.
2016-067J
SSC 41856
horní stupeň rakety   USA
 Centaur
Horní stupeň nosné rakety vybavený motorem RL10C-1.
Parametry dráhy:
heliocentrická dráha

Události:
2016-11-11 18:30:33 UT: Vzlet.
2016-11-12 Stupeň byl naveden na heliocentrickou dráhu.
Poslední aktualizace: 2017-02-08       © Jan Sedláček
TOPlist