1991-035


1991-05-21, 08:59:59.650 UT; Pleseck, PU-43/4; Sojuz-U, 78023266

1991-035A
SSC 21313
Resurs-F 10   (Ресурс-Ф 10) Sovětský svaz
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro GNIPC Priroda, Moskva, postavilo CSKB Samara na základě typu Resurs-F1.
Tříose stabilizovaná družice, výr. č. 6L, o startovní hmotnosti asi 6300 kg s celkovou délkou 650 cm se skládá ze tří částí: návratového modulu, přístrojového úseku a bloku s manévrovacím motorem. Návratový modul má tvar koule o průměru 230 cm s povrchem pokrytým ablativní tepelnou ochranou, uvnitř modulu je vědecká aparatura o hmotnosti asi 800 kg (celková hmotnost modulu je 3100 kg). Přístrojový úsek má tvar dvou spojených komolých kuželů s maximálním průměrem 243 cm a délkou 225 cm, přístrojový úsek nese pomocné systémy a brzdicí motor s tahem 15.8 N. Blok s manévrovacím motorem s průměrem asi 100 cm a délkou asi 190 cm je umístěn v přední části a zabezpečuje korekce dráhy v průběhu letu; před sestupem z dráhy se odhazuje. Elektrickou energii dodávají chemické baterie.
Družice nese:
- dvě kamery SA-20M pro snímkování zemského povrchu ve třech spektrálních pásmech (500-600 nm, 600-700 nm a 700-900 nm) s rozlišením 15 až 30 metrů;
- dvě kamery SA-34 pro snímkování zemského povrchu v pásmu 450 nm s rozlišením 4-6 m, nebo v pásmu 810 nm s rozlišením 6-10 m.
Maximální aktivní životnost je 25 dní, z toho 19 dní v režimu snímkování.
Parametry dráhy:
1991-05-21.43 82.32° 88.77 min 182 - 246 km
1991-05-27.68 82.32° 89.14 min 228 - 236 km
1991-06-02.62 82.31° 89.11 min 227 - 235 km
1991-06-09.68 82.31° 89.05 min 226 - 229 km
1991-06-14.70 82.31° 89.14 min 231 - 232 km
1991-06-20.08 82.30° 89.09 min 225 - 234 km

Události:
1991-05-21 09:00:00 UT: Vzlet.
1991-06-20 ~02:25 UT: Návratový modul družice přistál na Zemi; doba letu byla 29.7 dne.
1991-035B
SSC 21314
horní stupeň rakety   Sovětský svaz
 
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2500 kg je dlouhé 750 cm s vnějším průměrem 260 cm.
Parametry dráhy:
1991-05-21.49 82.32° 88.69 min 181 - 239 km
1991-05-22.05 82.32° 88.50 min 177 - 224 km
1991-05-23.33 82.31° 87.35 min 131 - 155 km

Události:
1991-05-21 09:00:00 UT: Vzlet.
1991-05-23 Přirozený zánik v atmosféře po 2 dnech letu.
1991-035C
SSC 21479
fragment družice   Resurs-F 10 Sovětský svaz
 
Blok manévrovacího motoru, který se odděluje od družice před zahájením sestupového manévru. Těleso o hmotnosti asi 600 kg dlouhé 190 cm s maximálním průměrem 100 cm.
Parametry dráhy:
1991-06-20.27 82.32° 88.96 min 218 - 228 km
1991-06-21.13 82.30° 88.15 min 174 - 192 km
1991-06-21.32 82.30° 87.83 min 158 - 176 km

Události:
1991-05-21 09:00:00 UT: Vzlet.
1991-06-21 Přirozený zánik v atmosféře 31 den po startu družice.
1991-035D
SSC 21480
fragment družice   Resurs-F 10 Sovětský svaz
 
Pravděpodobně sluneční clona; oddělila se od družice před zahájením sestupového manévru.
Parametry dráhy:
1991-06-20.27 82.30° 88.75 min 205 - 220 km
1991-06-20.58 82.29° 88.25 min 181 - 195 km
1991-06-20.64 82.29° 88.02 min 169 - 184 km

Události:
1991-05-21 09:00:00 UT: Vzlet.
1991-06-20 Přirozený zánik v atmosféře 30 dní po startu družice.
1991-035E
SSC 21485
fragment družice   Resurs-F 10 Sovětský svaz
 
Fragment se od družice oddělil krátce před jejím sestupem z dráhy.
Parametry dráhy:
1991-06-20.65 82.31° 90.94 min 226 - 415 km
1991-06-22.42 82.31° 89.97 min 206 - 340 km
1991-06-22.79 82.30° 89.63 min 199 - 314 km

Události:
1991-05-21 09:00:00 UT: Vzlet.
1991-06-23 Přirozený zánik v atmosféře 33 dny po startu družice.
Poslední aktualizace: 2016-11-23       © Jan Sedláček
TOPlist