1991-031


1991-04-28, 11:33:14.018 UT; Cape Canaveral, LC-39A; Discovery, OV-103

1991-031A
SSC 21242
STS 39   (Space Transportation System) USA
 Discovery F-12  
 Shuttle Mission 40
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight, Washington, postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o startovní hmotnosti 112 207 kg (přistávací 95 940 kg) výr. č. OV-103 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3×5.2×4.0 m uzavřený dvěma dveřmi, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) číslo 2026, 2029 a 2030, každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese:
- družici SPAS 2-01 o hmotnosti 1904 kg s experimentem IBSS (Inrared Background Signature Satellite);
- utajovanou vojenskou družici STP-1 (Space Test Program) - po uvolnění kódové označení USA 70;
- tři subsatelity CRO (Chemical Release Observation);
- aparaturu o hmotnosti 4458 kg s infračerveným dalekohledem CIRRIS-1A (Cryogenic Infrared Radiance Instrumentation for Shuttle);
- komplex přístrojů pro geofyzikální výzkum připravený společně NASA, USAF a Naval Research Laboratory.
Posádka:
Základní: Záložní
Michael Lloyd Coats NASA, USA 3. let
Lloyd Blaine Hammond NASA, USA 1. let
Gregory Jordan Harbaugh NASA, USA 1. let
Donald Ray McMonagle NASA, USA 1. let
Guion Stewart Bluford NASA, USA 3. let
Charles Lacy Veach NASA, USA 1. let
Richard James Hieb NASA, USA 1. let Robert Buck Crombie NASA, USA

Parametry dráhy:
1991-04-28.60 56.99° 89.65 min 251 - 263 km
1991-05-01.90 56.99° 89.52 min 244 - 258 km
1991-05-03.39 56.99° 89.48 min 242 - 256 km
1991-05-03.70 56.99° 89.67 min 250 - 267 km
1991-05-05.09 56.99° 89.72 min 253 - 268 km
1991-05-06.50 56.98° 89.66 min 250 - 265 km

Události:
1991-04-01 Raketoplán byl převezen na startovní rampu.
1991-04-23 Plánovaný start byl odložen pro závadu na vysokotlakém čerpadle kapalného kyslíku.
1991-04-28 11:33:14 UT: Vzlet.
12:11 UT: Začátek práce motorů OMS při přechodu na základní dráhu; motory pracovaly asi 2 minuty a zvýšily rychlost o 63 m/s.
~12:45 UT: Otevření dveří nákladového prostoru.
kolem 18:30 UT: Aktivace aparatury AFP-675 (po 4 hodinách provozu selhaly magnetopáskové paměti). Později experiment pokračoval s tím, že data byla předávána v pásmu Ku přímo do pozemní stanice.
1991-04-29 Kosmonauti zahájili pozorování pomocí dalekohledu CIRRIS.
1991-05-01 13:17 UT: Na samostatnou dráhu byl uvolněn subsatelit SPAS, který se postupně vzdálil až na 10 km.
Uvolnění družice CRO-C nesoucí 3.8 litru oxidu dusíku.
1991-05-02 20:03 UT: Na samostatnou dráhu byla uvolněna družice CRO-B.
1991-05-03 ~03:18 UT: Družice SPAS se vrátila k raketoplánu a po zachycení byla uložena do lůžka v nákladovém prostoru.
12:10 UT: Na samostatnou dráhu byla vypuštěna družice CRO-A.
Raketoplán uskutečnil dvě korekce letové dráhy.
1991-05-06 Na 127. oběhu byla z nákladového prostoru vypuštěna vojenská družice USA 70 (1991-031C, 21262).
17:49 UT: Při letu nad Indickým oceánem byly zapáleny motory OMS; pracovaly 155 s a snížily rychlost o 78.4 m/s.
18:55:37 UT: Raketoplán dosedl rychlostí 448 km/h na dráhu 15 letiště Kennedyho kosmického střediska na Floridě.
18:56:33 UT: Raketoplán se po doběhu dlouhém 2815 m zastavil; celková doba letu byla 8.31 dne.
1991-031B
SSC 21244
IBSS   (Infrared Background Signature Survey) USA
 SPAS 2-01   (Shuttle Pallet Autonomous Satellite)
Vědecká družice.
Družici pro NASA vyvinula a vyrobila německá firma Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB), Ottobrunn, jako univerzální plošinu pro různé experimenty.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1901 kg má nepravidelný tvar o délce asi 300 cm a šířce asi 180 cm; elektrickou energii dodávají akumulátory s kapacitou 70 kWh. Získaná data se ukládají do palubní paměti. Družice je vybavena pohonným systémem, který umožňuje manévrování kolem raketoplánu.
Družice nese:
- dvě citlivé TV kamery pro sledování raketoplánu (i v zemském stínu);
- dva rastrující infračervené detektory chlazené kapalným heliem;
- multispektrální snímač s detektory registrujícími ultrafialové, viditelné a infračervené záření;
- spektrometr.
Životnost je omezena kapacitou chemické baterie, která vystačí na několik dní samostatného letu.
Parametry dráhy:
1991-05-01.90 56.99° 89.52 min 245 - 256 km
1991-05-02.27 57.00° 89.51 min 243 - 258 km
1991-05-02.59 56.99° 89.50 min 242 - 257 km

Události:
1991-04-28 11:33:14 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
1991-05-01 13:17 UT: Družice byla uvolněna na samostatnou dráhu.
1991-05-03 ~03:18 UT: Družice se vrátila k raketoplánu (maximální vzdálenost během samostatného letu byla 9.75 km) a po zachycení byla robotickým manipulátorem uložena do lůžka v nákladovém prostoru.
1991-05-06 18:56:33 UT: Přistání na Floridě v nákladovém prostoru raketoplánu; celková doba letu byla 8.31 dne.
1991-031C
SSC 21262
USA 70   USA
 MPEC F2   (Multi-Purpose Experiment Canister)
 STP-1   (Space Test Program)   předstartovní označení
Vojenská technologická družice.
Družici pro DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) provozuje US Air Force.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti přibližně 150 kg. O družice nebyly zveřejněny další podrobnosti.
Družice pravděpodobně nese přístroje pro výzkum horních vrstev atmosféry nebo kosmického prostoru.
Parametry dráhy:
1991-05-06 56.99° 89.68 min 253 - 268 km neoficiální parametry

Události:
1991-04-28 11:33:14 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
1991-05-06 Družice byla uvolněna na samostatnou dráhu.
1991-05 Asi po třech týdnech letu pravděpodobně zanikla v hustých vrstvách atmosféry.
1991-031D
SSC 21245
CRO-C   (Chemical Release Observation) USA
 
Technologická družice.
Družici vyrobila firma Defense System Inc., Provoz zajišťuje Los Alamos National Laboratory, Los Alamos.
Aerodynamicky stabilizovaná družice o hmotnosti 75 kg má tvar válce o délce 110 cm a průměru asi 70 cm s částí obvodového pláště pokrytým články sluneční baterie. Na palubě je povelový vysílač pacující v pásmu UHF a telemetrický vysílač pracující v pásmu S.
Družice nese nádrž s 6.8 kg N2O3.
Parametry dráhy:
1991-05-02.33 56.99° 89.55 min 243 - 261 km
1991-05-06.80 56.99° 89.16 min 224 - 242 km
1991-05-10.44 56.99° 88.69 min 203 - 217 km
1991-05-12.29 56.99° 88.26 min 184 - 192 km

Události:
1991-04-28 11:33:14 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
1991-05-01 Družice byla uvolněna na samostatnou dráhu.
1991-05-02 14:12 UT: Při přeletu nad základnou Vandenberg AFB byl vypuštěn obsah nádrže a vzniklý oblak byl sledován ze Země, opticky kosmonauty z raketoplánu a detektory družice IBSS.
1991-05-14 Přirozený zánik v atmosféře 16 dní po startu raketoplánu.
1991-031E
SSC 21246
CRO-B   (Chemical Release Observation) USA
 
Technologická družice.
Družici vyrobila firma Defense System Inc., Provoz zajišťuje Los Alamos National Laboratory, Los Alamos.
Aerodynamicky stabilizovaná družice o hmotnosti 80 kg má tvar válce o délce 110 cm a průměru asi 70 cm s částí obvodového pláště pokrytým články sluneční baterie. Na palubě je povelový vysílač pacující v pásmu UHF a telemetrický vysílač pracující v pásmu S.
Družice nese nádrž obsahující 23.6 kg asymetrického dimethylhydrazinu.
Parametry dráhy:
1991-05-02.77 56.99° 89.54 min 241 - 262 km
1991-05-07.55 56.99° 89.31 min 229 - 252 km
1991-05-10.45 56.98° 88.54 min 194 - 210 km
1991-05-11.31 56.98° 88.29 min 182 - 198 km

Události:
1991-04-28 11:33:14 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
1991-05-02 20:30 UT: Družice byla uvolněna na samostatnou dráhu.
Při přeletu nad základnou Vandenberg AFB byl vypuštěn obsah nádrže a vzniklý oblak byl sledován ze Země, opticky kosmonauty z raketoplánu a detektory družice IBSS.
1991-05-12 Přirozený zánik v atmosféře 14 dní po startu raketoplánu.
1991-031F
SSC 21247
CRO-A   (Chemical Release Observation) USA
 
Technologická družice.
Družici vyrobila firma Defense System Inc., Provoz zajišťuje Los Alamos National Laboratory, Los Alamos.
Aerodynamicky stabilizovaná družice o hmotnosti asi 80 kg má tvar válce o délce 110 cm a průměru asi 70 cm s částí obvodového pláště pokrytým články sluneční baterie. Na palubě je povelový vysílač pacující v pásmu UHF a telemetrický vysílač pracující v pásmu S.
Družice nese nádrž obsahující 27.2 kg monomethylhydrazinu.
Parametry dráhy:
1991-05-03.70 56.99° 89.70 min 250 - 270 km
1991-05-10.46 56.99° 88.86 min 208 - 229 km
1991-05-13.47 56.98° 87.58 min 146 - 163 km

Události:
1991-04-28 11:33:14 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
1991-05-03 12:10 UT: Družice byla uvolněna na samostatnou dráhu.
21:56 UT: Při přeletu nad základnou Vandenberg AFB byl vypuštěn obsah nádrže a vzniklý oblak byl sledován ze Země, opticky kosmonauty z raketoplánu a detektory družice IBSS.
1991-05-13 Přirozený zánik v atmosféře 15 dní po startu raketoplánu.
Poslední aktualizace: 2016-11-25       © Jan Sedláček
TOPlist