1991-063


1991-09-12, 23:11:04.005 UT; Cape Canaveral, LC-39A; Discovery, OV-103

1991-063A
SSC 21700
STS 48   (Space Transportation System) USA
 Discovery F-13  
 Shuttle Mission 43
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight, Washington, postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o startovní hmotnosti 108 890 kg (přistávací 87 440 kg) výr. č. OV-103 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvěma dveřmi, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) číslo 2019, 2031 a 2107, každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese:
- družici UARS pro komplexní výzkum horních vrstev atmosféry;
- detektor úlomků APM (Ascent Particle Monitor).
Plánovaná délka mise je 5 dní.
Posádka:
Základní:
John Oliver Creighton NASA, USA 3. let
Kenneth Stanley Reightler NASA, USA 1. let
Charles Donald Gemar NASA, USA 2. let
James Frederick Buchli NASA, USA 4. let
Mark Neil Brown NASA, USA 2. let

Parametry dráhy:
1991-09-13.03 56.98° 95.44 min 533 - 547 km
1991-09-14.06 56.99° 96.04 min 563 - 575 km
1991-09-15.51 56.98° 96.01 min 562 - 573 km
1991-09-16.55 56.99° 95.99 min 561 - 572 km
1991-09-17.36 56.99° 95.99 min 561 - 572 km

Události:
1991-08-12 Raketoplán byl převezen na startovní rampu.
1991-09-12 23:11:04 UT: Vzlet.
23:55 UT: Zapálením motorů OMS byl zahájen přechod na základní oběžnou dráhu; motory pracovaly 277 s a zvýšily rychlost o 137.3 m/s.
1991-09-14 00:09:20 UT: Po druhém korekčním manévru byla dosažena pracovní dráha.
22:20 UT: Družice UARS byla robotickým ramenem vyzvednuta nad nákladový prostor.
1991-09-15 04:23:02 UT: Družice UARS byla uvolněna k samostatnému letu.
1991-09-16 21:31:04 UT: Raketoplán uskutečnil úhybný manévr před raketovým stupněm 1977-091B.
1991-09-18 06:28 UT: Zapálením motorů OMS byl zahájen sestup z dráhy.
07:38:42 UT: Raketoplán přistál na dráze číslo 22 základny Edwards AFB.
07:39:32 UT: Raketoplán se zastavil; celková délka letu byla 5.35 dne.
1991-063B
SSC 21701
UARS   (Upper Atmosphere Research Satellite) USA
 
Vědecká družice.
Družici pro NASA Office of Space Science and Applications, Washington, postavila firma GE Astro Space, East Windsor; provoz zajišťuje středisko NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 6540 kg má nepravidelný tvar o přibližných vnějších rozměrech 450×450×975 cm s jedním panelem sluneční baterie o rozměru 150×330 cm dodávajícím průměrně 1.6 kW. Družice je vybavena pohonným systémem pro korekce dráhy se čtyřmi motory o tahu 22 N a sadou motorků s tahem po 0.9 N.
Družice nese:
- spektrometr pro měření koncentrace sloučenin dusíku, chlóru, ozónu, vodní páry a metanu v atmosféře CLAES (Cryogenic Limb Array Etalon Spectrometer);
- infračervený spektrometr pro studium obsahu vodní páry, oxidu uhličitého, uhelnatého, dusnatého, kyseliny dusičné, ozónu a metanu v atmosféře ISAMS (Improved Stratospheric and Mesospheric Sounder);
- mikrovlnný spektrometr pro studium obsahu oxidu chlorného v atmosféře MLS (Microwave Limb Sounder);
- absorpční spektrometr pro stanovení obsahu vodní páry, kyseliny fluorovodíkové a chlorovodíkové, metanu, oxidu uhličitého, ozónu a oxidů dusíku v atmosféře HALOE (Halogen Occultation Experiment);
- spektrometry HRDI (High Resolution Doppler Imager) a WINDII (Wind Imaging Interferometer) pro měření rychlosti větru;
- monitor intenzity slunečního ultrafialového záření SUSIM (Solar Ultraviolet Spectral Irradiance Monitor);
- detektor pro porovnávání intenzity slunečního ultrafialového záření se zářením vybraných hvězd SOLSTICE (Solar Stellar Irradiance Comparison Experiment);
- monitor slunečního korpuskulárního záření PEM (Particle Environment Monitor);
- aparaturu pro měření celkové intenzity slunečního záření ACRIM II (Active Cavity Radiometer).
Plánovaná aktivní životnost jsou 3 roky.
Parametry dráhy:
1991-09-18.49 56.99° 96.17 min 575 - 576 km
1991-09-20.29 56.98° 96.23 min 575 - 581 km
1996-01-06.22 56.98° 96.23 min 575 - 581 km
2001-01-01.21 56.98° 96.05 min 566 - 573 km
2006-01-01.65 56.98° 93.41 min 371 - 512 km
2011-01-01.56 56.97° 91.80 min 329 - 297 km
2011-09-24.10 56.93° 87.14 min 130 - 135 km

Události:
1991-09-12 23:11:04 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery.
1991-09-14 22:20 UT: Družice byla robotickým ramenem vyzvednuta nad nákladový prostor raketoplánu.
1991-09-15 04:23:02 UT: Družice byla uvolněna k samostatnému letu.
1991-09-19 Po sérii korekčních manévrů byla dosažena pracovní dráha.
1992-06 Na družici došlo k poruše systému natáčejícího panel sluneční baterie; závada byla odstraněna v následujícím měsíci; veškerá vědecká měření byla po tuto dobu přerušena.
2005-12-15 Družice ukončila aktivní provoz.
2007-11-10 Družice byla zasažena mikrometeoritem nebo kosmickým smetím a na dráze se objevilo několik fragmentů.
2011-09-24 ~04:48 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 7316.2 dne letu (20.03 roku).
1991-063C
SSC 32291
fragment družice   UARS USA
 
Fragment pravděpodobně vznikl po nárazu mikrometeoritu nebo kosmického smetí do družice UARS.
Fragment byl katalogizován v listopadu 2007.
Parametry dráhy:
2007-11-15.57 56.95° 91.70 min 266 - 450 km
2007-11-19.19 56.95° 91.37 min 261 - 423 km
2007-11-20.46 56.94° 91.21 min 256 - 413 km
2007-11-23.35 56.94° 89.00 min 202 - 248 km

Události:
1991-09-12 23:11:04 UT: Vzlet družice v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery.
1991-09-15 04:23:02 UT: Družice byla uvolněna k samostatnému letu.
2007-11-10 Družice byla zasažena mikrometeoritem nebo kosmickým smetím a na dráze se objevilo několik fragmentů.
2007-11-23 Přirozený zánik v atmosféře 5916 dní (16.20 roku) po startu družice.
1991-063D
SSC 32292
fragment družice   UARS USA
 
Fragment pravděpodobně vznikl po nárazu mikrometeoritu nebo kosmického smetí do družice UARS.
Fragment byl katalogizován v listopadu 2007.
Parametry dráhy:
2007-11-15.62 56.98° 92.55 min 344 - 455 km
2007-11-20.11 56.99° 92.18 min 335 - 428 km
2007-11-24.18 56.99° 91.16 min 306 - 357 km
2007-11-26.39 57.00° 90.38 min 262 - 325 km

Události:
1991-09-12 23:11:04 UT: Vzlet družice v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery.
1991-09-15 04:23:02 UT: Družice byla uvolněna k samostatnému letu.
2007-11-10 Družice byla zasažena mikrometeoritem nebo kosmickým smetím a na dráze se objevilo několik fragmentů.
2007-11-23 Přirozený zánik v atmosféře 5920 dní (16.21 roku) po startu družice.
1991-063E
SSC 32297
fragment družice   UARS USA
 
Fragment pravděpodobně vznikl po nárazu mikrometeoritu nebo kosmického smetí do družice UARS.
Fragment byl katalogizován v listopadu 2007.
Parametry dráhy:
2007-11-15.60 56.95° 94.70 min 434 - 574 km
2008-01-01.75 56.95° 94.52 min 431 - 559 km
2008-10-26.42 56.92° 92.19 min 360 - 404 km
2008-11-20.05 56.90° 88.88 min 217 - 221 km

Události:
1991-09-12 23:11:04 UT: Vzlet družice v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery.
1991-09-15 04:23:02 UT: Družice byla uvolněna k samostatnému letu.
2007-11-10 Družice byla zasažena mikrometeoritem nebo kosmickým smetím a na dráze se objevilo několik fragmentů.
2008-11-20 Přirozený zánik v atmosféře 6279 dní (17.19 roku) po startu družice.
1991-063F
SSC 32298
fragment družice   UARS USA
 
Fragment pravděpodobně vznikl po nárazu mikrometeoritu nebo kosmického smetí do družice UARS.
Fragment byl katalogizován v říjnu 2010.
Parametry dráhy:
2010-10-25.72 56.88° 91.40 min 325 - 361 km
2010-10-28.20 56.88° 91.16 min 314 - 349 km
2010-11-01.24 56.87° 90.61 min 290 - 319 km
2010-11-04.42 56.85° 88.96 min 213 - 233 km

Události:
1991-09-12 23:11:04 UT: Vzlet družice v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery.
1991-09-15 04:23:02 UT: Družice byla uvolněna k samostatnému letu.
2007-11-10 Družice byla zasažena mikrometeoritem nebo kosmickým smetím a na dráze se objevilo několik fragmentů.
2008-11-13 Přirozený zánik v atmosféře 6993 dní (19.15 roku) po startu družice.
Poslední aktualizace: 2016-10-25       © Jan Sedláček
TOPlist