1992-044


1992-07-24, 14:26:00.015 UT; Cape Canaveral, SLC-17A; Delta 6925/PAM-D, D212

1992-044A
SSC 22049
Geotail   Japonsko
 EMOS   (Earth Magnetosphere Observation Satellite)
Vědecká družice.
Družici pro organizaci Institute for Space and Astronautical Sciences (ISAS) postavila firma Nippon Electric Corp.; na přípravě vědeckého vybavení se podílel NASA.
Rotací stabilizovaná družice (20 ot./min., osa rotace svírá úhel 87° k rovině ekliptiky) o hmotnosti 1108 kg (prázdná 679 kg) má tvar válce o průměru 220 cm a délce 160 cm, z něhož vycházejí dva 600 cm dlouhé nosníky s vědeckými přístroji, s pláštěm pokrytým články sluneční baterie dodávající 273 W. Z horní podstavy se vysunují čtyři 50 m dlouhé antény. Získaná data jsou ukládána na dva magnetofony, každý s kapacitou 450 Mb (celodenní objem dat), na Zemi se předávají v pásmech S a X rychlostí od 16.4 do 131.1 Mb/s.
Družice nese experimenty:
- CPI (Comprehensive Plasma Instrumentation) pro studium trojrozměrného rozdělení rychlostí elektronů a kladných iontů v zemské magnetosféře a slunečním větru;
- EPIC (Energetic Particles and Ion Composition) k výzkumu vnější magnetosféry;
- MGF (Magnetic Field Measurement) pro měření zemského magnetického pole a jeho variací;
- PWI (Plasma Wave Investigation) pro studium dynamického chování plazmatu a interakcí se zemskou magnetosférou a slunečním větrem;
- LEP (Low Energy Particles) ke sledování plazmatu a energetických elektronů a iontů v zemské magnetosféře a v kosmickém prostoru;
- EFD (Electric Field Detector) pro měření elektrického pole v blízkosti magnetopauzy;
- HEP (High Energy Particles) ke studiu dynamiky geomagnetického pole, částic ze slunečních erupcí a kosmického záření.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 4 roky.
Parametry dráhy:
1992-07-24.38 28.70° 13351.56 min 185 - 359918 km
1992-10-18.15 22.38° 24734.06 min 41350 - 508305 km
1994-10-31.45 17.96° 18904.38 min 57448 - 399941 km
2010-09-23.50 38.72° 7504.62 min 56521 - 184669 km
2012-01-01.29 37.13° 7488.86 min 54815 - 186020 km

Události:
1992-07-24 14:26:00 UT: Vzlet v rámci programu ISTP (International Solar-Terrestrial Physics).
2008-01 JAXA prodloužila misi minimálně do roku 2012.
2016 Družice je po 24 letech stále v normálním provozu.
1992-044B
SSC 22050
horní stupeň rakety + DUVE USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg je dlouhé 588 cm s vnějším průměrem 244 cm.
Na stupni byl umístěn experiment DUVE (Diffuse Ultraviolet Experiment) připravený na University of California, Berkeley. Cílem experimentu je pozorování ultrafialového spektra mezihvězdné látky v pásmu 95-110 nm. Elektrickou energii dodávají chemické zdroje.
Parametry dráhy:
1992-07-24.73 27.45° 102.10 min 217 - 1498 km
1993-01-02.21 27.45° 95.71 min 205 -   901 km
1993-02-27.30 27.44° 92.10 min 192 -   563 km
1993-03-16.04 27.43° 88.10 min 146 -   215 km

Události:
1992-07-24 14:26:00 UT: Vzlet.
1993-03-16 Přirozený zánik v atmosféře po 235 dnech letu.
1992-044C
SSC 22051
urychlovací stupeň USA
 PAM-D
Urychlovací stupeň opatřený motorem Star 48B tvoří válcové těleso dlouhé 229 cm s vnějším průměrem 150 cm.
Parametry dráhy:
1992-07-24.37 28.70° 13262.34 min 202 - 358238 km
1992-07-24.61 28.70° 13367.24 min 184 - 360211 km

Události:
1992-07-24 14:26:00 UT: Vzlet.
1993 Stupeň pravděpodobně zanikl do konce roku 1992 v atmosféře.
Poslední aktualizace: 2016-09-07       © Jan Sedláček