1993-003


1993-01-13, 14:59:29.989 UT; Cape Canaveral, LC-39B; Endeavour, OV-105

1993-003A
SSC 22313
STS 54   (Space Transportation System) USA
Endeavour F-3  
Shuttle Mission 53
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight, Washington, postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o startovní hmotnosti 95 663 kg výr. č. OV-105 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvojicí dveří, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) č. 2018, 2019 a 2033 každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
V nákladovém prostoru nese:
- retranslační družici TDRS 6 o hmotnosti 2120 kg s dvoustupňovou urychlovací jednotkou IUS-13 (celková hmotnost je 17 353 kg;
- dva spektrometry DXS (Diffuse X-ray Spectrometer) pro studium difuzního rentgenového záření (rozsah 3.2 až 8.4 nm).
Plánovaná doba mise je 6 dní.
Posádka:
   
John Howard Casper NASA, USA 2. let
Donald Ray McMonagle NASA, USA 2. let
Mario Runco NASA, USA 2. let
Gregory Jordan Harbaugh NASA, USA 2. let
Susan Jane Helmsová NASA, USA 1. let

Parametry dráhy:
1993-01-13.61 28.47° 90.50 min 296 - 302 km
1993-01-14.16 28.47° 90.89 min 304 - 333 km
1993-01-15.25 28.47° 90.61 min 300 - 309 km
1993-01-19.25 28.47° 90.57 min 293 - 312 km

Události:
1992-12-03 Raketoplán byl převezen na startovní rampu.
1993-01-13 14:59:30 UT: Vzlet (po 7 min. zpoždění způsobené silným výškovým větrem).
14:39:25 UT: Zahájen manévr OMS-2 (motory pracovaly 146 s), po jehož skončení přešel raketoplán na základní oběžnou dráhu.
Otevření dveří nákladového prostoru.
~16:40 UT: Byly zahájeny operace vedoucí k vypuštění družice TDRS 6.
20:15 UT: Pomocí pružin (0.1 m/s) byla na samostatnou dráhu uvolněna sestava IUS-13 s družicí TDRS 6.
Raketoplán odmanévroval do bezpečné vzdálenosti.
1993-01-14 Do provozu byly uvedeny spektrometry DXS.
Korekčním manévrem bylo sníženo apogeum dráhy.
1993-01-17 11:43 UT: Runco a Harbaugh vystoupili do volného vesmíru a nacvičovali pracovní postupy, které budou probíhat při budování orbitální stanice.
16:11 UT: Kosmonauti ukončili výstup, který byl o 40 minut zkrácen . Celková doba trvání výstupu byla 4:28 hod.
1993-01-18 Posádka ukončila experimenty a připravovala raketoplán k návratu na Zemi.
1993-01-19 12:40 UT: Nad Indickým oceánem byl zapálením motorů OMS zahájen sestup do atmosféry.
13:37:47 UT: Raketoplán se dotkl přistávací dráhy č. 33 Kennedyho kosmického střediska na Floridě.
13:38:36 UT: Raketoplán se zastavil; celková doba letu byla 5.98 dne.
1993-003B
SSC 22314
TDRS 6   (Tracking and Data Relay Satellite) USA
 TDRS-F   (Tracking and Data Relay Satellite)   předstartovní označení
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro NASA (provoz zajišťuje středisko Goddard Space Flight Center, Greenbelt) postavila firma TRW Space and Defense Systems, Redondo Beach.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 2534 kg (na dráze 2120 kg) má nepravidelný tvar s šestibokou základnou o průměru 300 cm; celková výška je 600 cm. Družice je vybavena dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 17.4 m dodávajících 1.7 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjejících NiCd baterie s kapacitou 2x40 Ah a nosníkem o rozpětí 13.7 m nesoucím dvě parabolické antény o průměru 490 cm. Další anténa o průměru 200 cm slouží pro služební komunikaci. Pro korekce dráhy jsou k dispozici 24 motorky na hydrazin s tahem po 4.45 N.
Družice nese:
- retranslační antény (dvě parabolické o průměru 490 cm a elektronicky řízenou anténu sestávající ze 30 šroubovitých antén);
- všesměrovou anténu využívanou během navádění na pracovní dráhu (slouží i jako nouzová anténa telemetrického systému);
- 8 transpondérů pro mezidružicovou komunikaci v pásmu C a 12 transpondérů pro pásmo Ku.
Plánovaná pozice je nad 47° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 10 roků.
Parametry dráhy:
1993-01-13.88 26.83° 693.80 min 307 - 35819 km
1993-01-14.70 0.09° 1443.25 min 35640 - 36212 km
1993-01-27.06 0.09° 1436.38 min 35782 - 35802 km nad 151° z.d.
1993-06-30.61 0.33° 1436.20 min 35784 - 35793 km nad 138° z.d.
1993-11-30.89 0.66° 1436.00 min 35779 - 35791 km nad 47° z.d.
1998-01-04.70 0.08° 1436.15 min 35779 - 35796 km nad 47° z.d.
2003-01-01.94 3.41° 1436.12 min 35779 - 35795 km nad 47° z.d.
2005-08-08.53 5.75° 1436.11 min 35774 - 35800 km nad 174° z.d.
2008-01-02.21 7.94° 1436.11 min 35772 - 35802 km
2013-01-01.06 11.89° 1436.22 min 35745 - 35834 km

Události:
1993-01-13 14:59:30 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Endeavour.
~16:40 UT: Byly zahájeny operace vedoucí k vypuštění družice.
20:15 UT: Pomocí pružin (rychlostí 0.1 m/s) byla sestava IUS-13 s družicí uvolněna z nákladového prostoru.
21:12 UT: Byl zapálen motor prvního stupně IUS, pracoval 151 s.
1993-01-14 ~03:00 UT: Družice se na předběžné stacionární dráze oddělila od druhého stupně IUS.
1993-06-17 Po dokončení prvotních testů zahájila družice přesun do pozice nad 138° z.d.; dosažena dne 1993-06-30.
1993-11-30 Družice byla ukotvena v plánované pracovní pozici.
1993-003C
SSC 22315
první stupeň IUS   (Inertial Upper Stage) USA
 
Spodní stupeň urychlovacího bloku vyrobeného firmou Boeing Aerospace Co., Seattle, o hmotnosti 1157 kg opatřený motorem Orbus-21. Těleso tvaru válce je dlouhé 315 cm s vnějším průměrem 234 cm.
Parametry dráhy:
1993-01-14.25 26.83° 693.17 min 306 - 35788 km
1998-01-01.47 26.62° 585.52 min 203 - 33409 km
2003-01-01.42 27.07° 506.45 min 237 - 29100 km
2008-01-01.85 26.73° 466.49 min 270 - 26823 km
2013-01-02.11 26.86° 437.78 min 236 - 25205 km

Události:
1993-01-13 14:59:30 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Endeavour.
20:15 UT: Pomocí pružin (rychlostí 0.1 m/s) byla sestava IUS s družicí uvolněna z nákladového prostoru.
21:12 UT: Byl zapálen motor prvního stupně IUS, pracoval 151 s.
1993-003D
SSC 22316
druhý stupeň IUS   (Inertial Upper Stage) USA
 
Horní stupeň urychlovacího bloku vyrobeného firmou Boeing Aerospace Co., Seattle, o hmotnosti 1085 kg opatřený motorem Orbus-6. Těleso tvaru válce je dlouhé 198 cm s vnějším průměrem asi 290 cm.
Parametry dráhy:
1993-01-16.14 1.89° 1437.95 min 35524 - 36121 km
1998-01-02.06 3.36° 1438.53 min 35534 - 36135 km
2003-01-04.86 5.90° 1437.99 min 35533 - 36115 km
2008-01-03.61 9.22° 1438.67 min 35560 - 36114 km
2013-01-02.36 12.24° 1437.93 min 35529 - 36116 km

Události:
1993-01-13 14:59:30 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Endeavour.
20:15 UT: Pomocí pružin (rychlostí 0.1 m/s) byla sestava IUS s družicí TDRS 6 uvolněna z nákladového prostoru.
21:12 UT: Byl zapálen motor prvního stupně IUS, pracoval 151 s.
1993-01-14 ~03:00 UT: Družice TDRS 6 se na předběžné stacionární dráze oddělila od druhého stupně IUS.
Poslední aktualizace: 2016-08-06       © Jan Sedláček