1992-058


1992-09-09, 08:57:00.267 UT; Cape Canaveral, LC-17A; Delta 7925-9.5, D214

1992-058A
SSC 22108
USA 84   USA
 Navstar 27   (Navigation Signal Timing and Ranging)
 GPS 2A-6 (Global Positioning System)
 SVN-27   (Space Vehicle Number)
 PRN-27   (Pseudorandom Noise Number)
Vojenská navigační družice.
Družici pro US Air Force (provoz zajišťuje 50th Space Wing, Schriever AFB) postavila firma Rockwell International Corp., Seal Beach, na základě typu Navstar Block IIA.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 1881 kg (prázdná hmotnost 930 kg) má přibližně tvar válce o průměru 180 cm a délce 240 cm se dvěma čtyřdílnými panely sluneční baterie o rozpětí 530 cm dodávajících 710 W (na konci aktivní životnosti) a dobíjejících tři palubní NiCd baterie. Navigační signály jsou vysílány v pásmu L (1575.42 MHz a 1227.60 MHz), telemetrie a povelový systém pracují v pásmu S (2227.5 MHz). Pro dosažení pracovní dráhy je družice opatřena motorem Thiokol Star-37XFP.
Družice nese:
- dvoje cesiové a dvoje rubidiové hodiny a navigační systém odolný vnějšímu rušení;
- vysílače navigačních signálů;
- detektory pro kontrolu dodržování zákazu zkoušek jaderných zbraní.
Předpokládaná aktivní životnost je 7.5 roku.
Parametry dráhy:
1992-09-11.24 54.73° 722.54 min 19981 - 20609 km
1992-10-02.25 54.77° 718.00 min 19914 - 20452 km
1997-01-01.83 53.98° 717.95 min 19872 - 20491 km
2002-01-07.57 54.02° 717.97 min 19760 - 20604 km
2007-01-01.39 55.10° 718.03 min 19636 - 20731 km
2012-01-01.34 56.26° 717.93 min 19593 - 20769 km

Události:
1992-09-09 08:57:00 UT: Vzlet.
1992-09-30 Družice byla zařazena do operačního provozu.
2012-říjen Družice byla vyřazena z provozu.
1992-058B
SSC 22109
druhý stupeň rakety USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg je dlouhé 588 cm s vnějším průměrem 244 cm.
Parametry dráhy:
1992-09-09.49 19.79° 98.59 min 658 - 724 km
1997-01-01.12 19.78° 98.54 min 656 - 721 km
2002-01-01.87 19.78° 98.21 min 643 - 703 km
2007-01-01.95 19.79° 97.99 min 635 - 690 km
2012-01-01.38 19.78° 97.94 min 633 - 688 km

Události:
1992-09-09 08:57:00 UT: Vzlet.
1992-058C
SSC 22110
třetí stupeň rakety USA
 PAM-D   (Payload Assist Module)
Třetí stupeň nosné rakety o prázdné hmotnosti 232 kg vybavený motorem Star 48B; válcové těleso má průměr 124 cm a délku 204 cm.
Parametry dráhy:
1992-09-09.48 34.74° 356.42 min 182 - 20366 km
1996-01-01.53 34.61° 194.58 min 156 -   9333 km
1996-07-18.09 34.57° 148.04 min 149 -   5635 km
1996-12-10.74 34.45° 88.34 min 113 -     273 km

Události:
1992-09-09 08:57:00 UT: Vzlet.
1996-12-10 Přirozený zánik v atmosféře po 1553 dnech letu (4.25 roku).
1992-058D
SSC 23300
fragment rakety USA
 
Fragment byl katalogizovaný v říjnu 1994.
Parametry dráhy:
1994-07-19.13 19.81° 98.25 min 642 - 708 km
1994-10-15.27 19.79° 97.10 min 583 - 657 km
1994-12-09.69 19.73° 89.08 min 221 - 237 km

Události:
1992-09-09 08:57:00 UT: Vzlet.
1994-12-10 Přirozený zánik v atmosféře po 822 dnech letu (2.25 roku).
1992-058E
SSC 26851
fragment rakety USA
 
Fragment byl katalogizovaný v červnu 2001.
Parametry dráhy:
2001-06-08.56 34.82° 253.61 min 231 - 13557 km
2002-01-01.20 34.89° 250.42 min 236 - 13329 km
2007-01-01.13 34.85° 232.24 min 227 - 12048 km
2012-01-20.50 34.95° 221.40 min 240 - 11249 km

Události:
1992-09-09 08:57:00 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2016-08-30       © Jan Sedláček