1992-056


1992-08-19, 10:19:59.675 UT; Pleseck, PU-26/2; Sojuz-U, 76024157

1992-056A
SSC 22093
Resurs-F 16   (Ресурс-Ф 16) Rusko
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro GNIPC Priroda, Moskva, postavilo CSKB Samara na základě typu Resurs-F1.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti asi 6300 kg s celkovou délkou 650 cm se skládá ze tří částí: návratového modulu, přístrojového úseku a bloku s manévrovacím motorem. Návratový modul má tvar koule o průměru 230 cm s povrchem pokrytým ablativní tepelnou ochranou, uvnitř modulu je vědecká aparatura o hmotnosti asi 800 kg. Přístrojový úsek má tvar dvou spojených komolých kuželů s maximálním průměrem 243 cm a délkou 225 cm, přístrojový úsek nese pomocné systémy a brzdicí motor s tahem 15.8 N. Blok s manévrovacím motorem s průměrem asi 100 cm a délkou asi 190 cm je umístěn v přední části a zabezpečuje korekce dráhy v průběhu letu; před sestupem z dráhy se odhazuje. K bloku jsou připojeny dvě družice Pion, které se během mise oddělují na samostatné dráhy. Elektrickou energii dodávají chemické baterie.
Družice nese:
- dvě kamery SA-20M pro snímkování zemského povrchu ve třech spektrálních pásmech (500-600 nm, 600-700 nm a 700-900 nm) s rozlišením 15 až 30 metrů;
- dvě kamery SA-34 pro snímkování zemského povrchu v pásmu 450 nm s rozlišením 4-6 m, nebo v pásmu 810 nm s rozlišením 6-10 m;
- experiment BIMRAD (Beryllium-7 Induced Radiation) připravený v Naval Research Laboratory (USA) pro detekci beryllia kosmického původu.
Maximální aktivní životnost je 25 dní, z toho 19 dní v režimu snímkování.
Parametry dráhy:
1992-08-20.10 82.57° 89.10 min 221 - 239 km
1992-08-23.63 82.57° 89.05 min 219 - 236 km
1992-08-25.55 82.57° 89.09 min 224 - 235 km
1992-08-29.51 82.57° 89.05 min 221 - 234 km
1992-09-04.08 82.57° 89.04 min 222 - 232 km

Události:
1992-08-19 10:20:00 UT: Vzlet.
1992-09-04 ~07:10 UT: Návratový modul přistál na Zemi po 15.9 dne letu.
1992-056B
SSC 22094
horní stupeň rakety
 
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2500 kg je dlouhé 750 cm s vnějším průměrem 260 cm.
Parametry dráhy:
1992-08-19.92 82.57° 88.43 min 178 - 215 km
1992-08-21.08 82.57° 87.74 min 155 - 171 km

Události:
1992-08-19 10:20:00 UT: Vzlet.
1992-08-21 Přirozený zánik v atmosféře po 2 dnech letu.
1992-056C
SSC 22099
Pion 5   (Пион 5) Rusko
 Pion-Germes  (Пион-Гермес)
Pasivní vědecká družice.
Družici postavilo CSKB Samara.
Nestabilizovaná družice o hmotnosti 33 kg má tvar koule o průměru 70 cm vyrobené ze slitiny hliníku a hořčíku. Při vzletu je připojena k motorovému úseku družice Resurs-F 16. Družice je určená ke sledování hustoty atmosféry a kalibraci pozemních optických a radarových systémů sledování družic.
Družice nese pouze vysílačku a baterie.
Předpokládaná životnost na dráze je maximálně 2 měsíce.
Parametry dráhy:
1992-09-01.91 82.57° 89.05 min 222 - 233 km
1992-09-11.00 82.57° 88.74 min 206 - 218 km
1992-09-19.12 82.56° 88.26 min 182 - 195 km
1992-09-24.68 82.54° 87.22 min 132 - 142 km

Události:
1992-08-19 10:20:00 UT: Vzlet.
1992-09-01 Družice se oddělila od satelitu Resurs-F 16.
1992-09-25 Přirozený zánik v atmosféře po 37 dnech letu.
1992-056D
SSC 22100
Pion 6   (Пион 6) Rusko
   (Пион-Гермес)
Pasivní vědecká družice.
Družici postavilo CSKB Samara.
Nestabilizovaná družice o hmotnosti 33 kg má tvar koule o průměru 70 cm vyrobené ze slitiny hliníku a hořčíku. Při vzletu je připojena k motorovému úseku družice Resurs-F 16. Družice je určená ke sledování hustoty atmosféry a kalibraci pozemních optických a radarových systémů sledování družic.
Družice nese pouze vysílačku a baterie.
Předpokládaná životnost na dráze je maximálně 2 měsíce.
Parametry dráhy:
1992-09-03.03 82.57° 89.04 min 221 - 233 km
1992-09-11.00 82.57° 88.75 min 206 - 219 km
1992-09-19.49 82.56° 88.21 min 181 - 191 km
1992-09-24.31 82.55° 87.13 min 128 - 136 km

Události:
1992-08-19 10:20:00 UT: Vzlet.
1992-09-02 Družice se oddělila od satelitu Resurs-F 16.
1992-09-24 Přirozený zánik v atmosféře po 36 dnech letu.
1992-056E
SSC 22102
motorová sekce družice   Resurs-F 16 Rusko
 
Modul manévrovacího motoru; těleso o hmotnosti asi 600 kg (včetně paliva) je dlouhé 190 cm s průměrem asi 100 cm.
Parametry dráhy:
1992-09-05.13 82.57° 88.95 min 217 - 229 km
1992-09-09.20 82.56° 88.59 min 198 - 212 km
1992-09-13.25 82.56° 87.29 min 134 - 147 km

Události:
1992-08-19 10:20:00 UT: Vzlet jako součást družice Resurs-F 16.
1992-09-04 Před zahájením sestupu se modul oddělil od družice Resurs-F 16.
1992-09-13 Přirozený zánik v atmosféře po 25 dnech letu.
1992-056F
SSC 22103
fragment družice   Resurs-F 16 Rusko
 
Pravděpodobně sluneční clona.
Parametry dráhy:
1992-09-05.15 82.57° 90.51 min 220 - 379 km
1992-09-06.65 82.56° 89.52 min 200 - 301 km
1992-09-07.21 82.55° 88.62 min 175 - 238 km

Události:
1992-08-19 10:20:00 UT: Vzlet.
1992-09-07 Přirozený zánik v atmosféře po 19 dnech letu.
1992-056G
SSC 22104
fragment družice   Resurs-F 16 Rusko
 
Parametry dráhy:
1992-09-05.02 82.61° 90.63 min 218 - 392 km
1992-09-06.03 82.58° 89.74 min 202 - 321 km
1992-09-06.46 82.55° 88.80 min 177 - 253 km

Události:
1992-08-19 10:20:00 UT: Vzlet.
1992-09-06 Přirozený zánik v atmosféře po 18 dnech letu.
1992-056H
SSC 22105
fragment družice   Resurs-F 16 Rusko
 
Parametry dráhy:
1992-09-05.52 82.51° 89.81 min 211 - 319 km
1992-09-06.70 82.50° 89.20 min 195 - 276 km
1992-09-07.38 82.51° 88.41 min 168 - 224 km

Události:
1992-08-19 10:20:00 UT: Vzlet.
1992-09-07 Přirozený zánik v atmosféře po 19 dnech letu.
Poslední aktualizace: 2016-08-31       © Jan Sedláček