2016-046


2016-07-18, 04:45:29.318 UT; Cape Canaveral, SLC40; Falcon 9 v1.2

2016-046A
SSC 41672
Dragon CRS-9   (Commercial Resumply Services) USA
 SPX-9   (SpaceX 9)
Nákladní kosmická loď.
Loď postavila a pro NASA provozuje společnost SpaceX v rámci programu COTS (Commercial Orbital Transportation Services).
Celková délka lodi je 440 cm; prázdná hmotnost je asi 4200 kg; maximální hmotnost nákladu je 3310 kg. Loď se skládá ze dvou částí: návratové hermetizované části o délce 310 cm s maximálním průměrem 366 cm s hermetizovaným prostorem 10 m3 pro uložení nákladu a válcovitého přídavného modulu o délce 130 cm, k němuž jsou připojeny dva panely sluneční baterie (výkon 5 kW) s rozpětím 16.5 m. Uvnitř přídavného modulu je nehermetizovaný prostor pro další náklad. Pro korekce dráhy a orientaci je loď vybavena 18 motorky a hlavním motorem o tahu 400 N (spaluje monomethylhydrazin a oxid dusíku).
V hermetizovaném prostoru je umístěn náklad o celkové hmotnosti asi 2268 kg, (vědecké experimenty, materiál pro další provoz stanice, náhradní díly). V nehermetizovaném prostoru je umístěn stykovací adaptér IDA-2 (International Docking Adapter) s unifikovaným stykovacím uzlem pro budoucí pilotované kosmické lodě.
Plánovaný pobyt u ISS jsou asi 4 týdny.
Parametry dráhy:
2016-07-18.28 51.66° 90.15 min 204 - 360 km
2016-07-18.96 51.66° 92.39 min 391 - 393 km
2016-07-20.32 51.64° 92.55 min 398 - 402 km
2016-08-25.57 51.65° 92.64 min 402 - 406 km

Události:
2016-07-16 Na startovní rampě se uskutečnil statický test motorů prvního stupně nosné rakety.
Po odčerpání paliva z nádrží byla raketa s nákladní lodí převezena zpět do montážní haly.
2016-07-17 ~22:00 UT: Nosná raketa byla vztyčena na startovní rampě a poté byly zahájeny předstartovní práce.
2016-07-18 04:45:29 UT: Vzlet.
[První stupeň nosné rakety po splnění úkolu úspěšně přistál na plošinu v Atlantiku.]
04:55 UT: Oddělení od horního stupně nosné rakety; stupeň byl poté naveden k zániku v atmosféře.
Rozevření panelů sluneční baterie.
2016-07-20 10:56 UT: Nákladní loď byla zachycena robotickým ramenem ISS.
14:03 UT: Nákladní loď byla připojena ke stykovacímu uzlu modulu Harmony.
2016-08-26 08:11 UT: Nákladní loď byla robotickým ramenem oddělena od stykovacího uzlu a později uvolněna na samostatnou dráhu.
15:47 UT: Nákladní loď přistála na hladinu Tichého oceánu jihozápadně od Baja California; doba letu 39.5 dne.
2016-046B
SSC 41673
fragment lodi   Dragon CRS-9 USA
 
Jedná se zřejmě o kryt panelů sluneční baterie.
Parametry dráhy:
2016-07-18.21 51.67° 90.13 min 204 - 358 km
2016-07-20.57 51.65° 89.39 min 193 - 296 km
2016-07-22.35 51.63° 87.65 min 146 - 171 km

Události:
2016-07-18 04:45:29 UT: Vzlet.
2016-07-22 Přirozený zánik v atmosféře po 4 dnech letu.
2016-046C
SSC 41674
fragment lodi   Dragon CRS-9 USA
 
Jedná se zřejmě o kryt panelů sluneční baterie.
Parametry dráhy:
2016-07-18.22 51.65° 90.06 min 203 - 351 km
2016-07-20.57 51.67° 89.47 min 194 - 302 km
2016-07-22.35 51.68° 87.94 min 158 - 187 km

Události:
2016-07-18 04:45:29 UT: Vzlet.
2016-07-22 Přirozený zánik v atmosféře po 4 dnech letu.
Poslední aktualizace: 2017-01-16       © Jan Sedláček
TOPlist