1993-023


1993-04-08, 05:29:00 UT; Cape Canaveral, LC-39B; Discovery, OV-103

1993-023A
SSC 22621
STS 56   (Space Transportation System) USA
Discovery F-16  
Shuttle Mission 54  
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight, Washington, postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o hmotnosti 102 358 kg výr. č. OV-103 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvěma dveřmi, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) číslo 2018, 2024 a 2033, každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese:
- autonomní astronomickou družici Spartan 201;
- laboratoř ATLAS-2 (Atmospheric Laboratory for Applications and Science) pro studium interakcí vysokých vrstev atmosféry se slunečním zářením;
- dva kanystry GAS (Get Away Specials) se spektrometrem SSBUV-A (Shutle Solar Backscatter Utraviolet) pro kalibraci spektrometrů na družicích měřících obsah ozónu v zemské atmosféře;
- kanystr GAS se studentským experimentem SUVE (Solar Ultraviolet Extreme).
Posádka:
Kenneth Donald Cameron NASA, USA 2. let
Stephen Scott Oswald NASA, USA 2. let
Colin Michael Foale NASA, USA 2. let
Kenneth Dale Cockrell NASA, USA 1. let
Ellen Lauri Ochoaová NASA, USA 1. let

Parametry dráhy:
1993-04-08.30 57.01° 90.40 min 290 - 299 km
1993-04-16.58 57.00° 90.23 min 280 - 292 km

Události:
1993-03-15 Raketoplán byl převezen na startovní komplex.
1993-04-06 Plánovaný vzlet byl v čase T-11 s zrušen pro indikovanou závadu vypouštěcího ventilu kapalného vodíku. Start byl odložen o 48 hodin.
1993-04-08 05:29:00 UT: Vzlet.
06:09 UT: Raketoplán byl manévrem OMS-2 naveden na základní oběžnou dráhu.
Po otevření nákladového prostoru byla aktivována laboratoř ATLAS-2.
1993-04-09 Kosmonauti aktivovali zbývající vědecké experimenty.
1993-04-11 05:11 UT: Na samostatnou dráhu byla vypuštěna družice Spartan 201.
1993-04-13 07:20 UT: Pomocí ramene RMS byla zachycena družice Spartan 201; manipulátor ovládala Ochoa[ová].
08:02 UT: Družice byla uložena do lůžka v nákladovém prostoru.
1993-04-16 Plánovaný návrat na Zemi byl odložen pro nepříznivé meteorologické podmínky na Cape Canaveral.
Vzhledem k jednodennímu prodloužení mise byla na 12 hodin znovu spuštěna laboratoř ATLAS-2.
1993-04-17 10:34 UT: Zapálením brzdicích motorů byl zahájen sestup do atmosféry. 11:37:34 UT: Raketoplán se dotkl přistávací dráhy č. 33 v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě.
11:38:21 UT: Raketoplán se zastavil; celková doba letu byla 9.25 dne.
1993-023B
SSC 22623
Spartan 201-02   (Shuttle Pointed Autonomous Research Tool for Astronomy) USA
 
Vícenásobně použitelný vědecký subsatelit.
Družici postavilo středisko NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1289 kg má tvar kvádru, jehož středem prochází válec o průměru 43 cm a délce 229 cm (ve válci jsou umístěny přístroje UVCS a WLC). Energie pro provoz je získávána z chemické baterie; během autonomního letu není družice dálkově řízena. Stabilizaci a orientaci zajišťují trysky na argon. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 3 Gbit.
Družice nese:
- spektrometr UVCS (Ultraviolet Coronal Spectrometer) pro studium sluneční koróny;
- koronograf WLC (White Light Coronograph) pro studium koróny v integrálním světle.
Aktivní životnost při samostatném letu jsou maximálně tři dny.
Parametry dráhy:
1993-04-11.62 57.01° 90.42 min 292 - 298 km
1993-04-12.62 57.00° 90.42 min 291 - 298 km
1993-04-13.06 57.00° 90.42 min 292 - 298 km

Události:
1993-04-08 05:29:00 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
1993-04-11 05:11 UT: Družice byla uvolněna na samostatnou dráhu.
1993-04-13 07:20 UT: Družice byla zachycena ramenem RMS raketoplánu; RMS ovládala Ochoa[ová].
08:02 UT: Družice byla uložena do lůžka v nákladovém prostoru.
1993-04-17 11:38:21 UT: Návrat v nákladovém prostoru raketoplánu; celková doba letu byla 9.25 dne.
Poslední aktualizace: 2016-07-04       © Jan Sedláček