1993-017


1993-03-30, 03:09 UT; Cape Canaveral, LC-17A; Delta 7925, D219

1993-017A
SSC 22581
USA 90   USA
Navstar 31   (Navigation Signal Timing and Ranging)
GPS 2A-10 (Global Positioning System)
SVN-31   (Space Vehicle Number)
PRN-31   (Pseudorandom Noise Number)
Vojenská navigační družice.
Družici pro US Air Force (provoz zajišťuje 50th Space Wing, Schriever AFB) postavila firma Rockwell International Corp., Seal Beach, na základě typu Navstar Block IIA.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 1881 kg (prázdná hmotnost 930 kg) má přibližně tvar válce o průměru 180 cm a délce 240 cm se dvěma čtyřdílnými panely sluneční baterie o rozpětí 5.3 m dodávajících 710 W (na konci aktivní životnosti) a dobíjejících tři palubní NiCd baterie. Navigační signály jsou vysílány v pásmu L (1575.42 MHz a 1227.60 MHz), telemetrie a povelový systém pracují v pásmu S (2227.5 MHz). Pro dosažení pracovní dráhy je družice opatřena motorem Thiokol Star-37XFP.
Družice nese:
- dvoje cesiové a dvoje rubidiové hodiny a navigační systém odolný vnějšímu rušení;
- vysílače navigačních signálů;
- detektory pro kontrolu dodržování zákazu zkoušek jaderných zbraní.
Předpokládaná aktivní životnost je 7.5 roku.
Parametry dráhy:
1993-03-30.13 35.24° 354.82 min 111 - 20337 km
1993-03-31.98 34.86° 357.68 min 186 - 20440 km
1993-04-01.90 54.89° 723.65 min 20187 - 20456 km
1993-04-22.22 54.89° 717.97 min 20076 - 20287 km
1998-01-02.84 55.00° 718.00 min 19983 - 20383 km
2003-01-01.63 53.86° 717.96 min 19886 - 20477 km
2005-10-24.82 53.58° 717.98 min 19868 - 20497 km
2008-01-01.50 53.49° 762.12 min 21254 - 21266 km
2013-01-01.51 53.78° 762.12 min 21256 - 21264 km

Události:
1993-03-30 03:09 UT: Vzlet.
1993-04-13 Družice byla zařazena do operačního provozu.
1995-leden Družice byla od 15. do 25. ledna mimo provoz z důvodu změny operačního frekvenčního standardu.
2002-duben Družice byla od 15. do 23. dubna mimo provoz z důvodu změny operačního frekvenčního standardu.
2005-10-24 Družice byla vyřazena z provozu.
1993-017B
SSC 22582
SEDS 1 (Small Expendable Deployer System) USA
 
Experimentální vlečná družice.
Družici postavila a provozuje NASA Office of Space System Development ve spolupráci s firmou Tether Applications Co., San Diego.
Vlečná družice o hmotnosti 25.9 kg (celková hmotnost včetně odvíjecího bubnu na horním stupni rakety je 38.6 kg) má tvar kvádru a je vybavena pouze chemickým zdrojem elektrické energie na 10 hodin provozu. Během aktivní části letu je připojena asi 20 km dlouhým kabelem s druhým stupněm nosné rakety; kabel je po skončení měření přeseknut.
Družice nese měřicí zařízení s vysílačem a anténou.
Předpokládaná aktivní životnost je do 10 hodin (omezeno kapacitou baterie).
Parametry dráhy:
1993-03-30 34.8° 99.0 min 187 - 1302 km přibližné parametry

Události:
1993-03-30 03:09 UT: Vzlet.
04:12 UT: Družice upoutaná na kabelu se začala vzdalovat od druhého stupně.
~05:10 UT: Byly zahájeny testy stability konfigurace obou těles.
~05:24 UT: Kabel byl přeseknut a družice přešla na samostatnou dráhu.
Přirozený zánik v atmosféře po necelém jednom dni letu.
1993-017C
SSC 22583
druhý stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg je dlouhé 588 cm s vnějším průměrem 244 cm.
Ke stupni je pevně přichycen odvíjecí buben s kabelem, který byl testován v rámci experimentu s SEDS 1. Buben ve tvaru válce má hmotnost 9.5 kg, průměr 25 cm a výšku 35 cm. Odvíjecí zařízení je schopné odvíjet kabel rychlostí až 2 m/s.
Parametry dráhy:
1993-03-31.29 36.19° 100.96 min 306 - 1302 km
1998-01-01.07 36.17° 96.29 min 293 -   869 km
1999-01-01.59 36.16° 93.37 min 277 -   603 km
1999-05-04.86 36.13° 87.44 min 145 -   150 km

Události:
1993-03-30 03:09 UT: Vzlet.
1999-05-05 Přirozený zánik v atmosféře po 2227 dnech letu (6.10 roku).
1993-017D
SSC 22584
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Třetí stupeň nosné o prázdné hmotnosti 205 kg je vybaven motorem Star-48B s tahem 67.16 kN. Válcovité těleso má průměr 150 cm a délku 229 cm.
Parametry dráhy:
1993-03-31.97 34.86° 356.83 min 187 - 20387 km
1998-01-01.20 34.61° 179.93 min 167 -   8191 km
1999-01-01.09 34.51° 108.80 min 150 -   2192 km
1999-02-10.54 34.44° 87.94 min 119 -     226 km

Události:
1993-03-30 03:09 UT: Vzlet.
1999-02-10 ~14:25 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 2143.5 dne letu (5.87 roku).
1993-017E
SSC 26967
fragment rakety   USA
 
Fragment byl katalogizovaný v říjnu 2001.
Parametry dráhy:
2001-10-18.19 34.92° 260.88 min 218 - 14075 km
2003-01-14.84 34.86° 250.98 min 238 - 13366 km
2008-01-04.21 34.98° 237.08 min 226 - 12395 km
2013-01-12.51 34.94° 223.97 min 191 - 11486 km

Události:
1993-03-30 03:09 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2016-07-19       © Jan Sedláček