1993-039


1993-06-25, 00:18:00 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-2; Ariane 42P, V57

1993-039A
SSC 22694
Galaxy 4   USA
 
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro Hughes Communications, Inc., Long Beach, postavila firma Hughes Space and Communications Co., Seal Beach, na základě platformy HS-601.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 2988 kg (prázdná 1323 kg) má tvar kvádru o rozměrech 360x310x270 cm se dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 28.5 m dodávajících 4.3 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjejících palubní NiH2 baterie. Pro vysílání slouží dvě oválné antény o rozměrech 183x244 cm. Pro dosažení stacionární dráhy je družice vybavena pohonnou jednotkou s hlavním motorem Marquard R-4D o tahu 400 N a pro korekce dráhy 12 motorky s tahem po 20 N.
Družice nese 24 transpondéry pro pásmo C a 24 transpondéry pro pásmo Ku.
Plánovaná pozice na dráze je nad 99° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 13 roků.
Parametry dráhy:
1993-06-25.86 7.05° 478 min 210 - 27553 km
1993-06-28.11 6.98° 633.45 min 218 - 35980 km
1993-06-30.02 1.07° 1069.55 min 20626 - 35905 km
1993-07-03.46 0.14° 1437.12 min 35689 - 35924 km nad 89.5° z.d.
1993-10-26.62 0.01° 1436.11 min 35774 - 35800 km nad 99.0° z.d.
1998-01-02.34 0.00° 1436.10 min 35780 - 35793 km nad 99.0° z.d.
1998-05-27.58 0.05° 1446.53 min 35885 - 36096 km
1999-09-17.57 1.04° 1436.21 min 35657 - 35921 km
2003-01-05.72 3.80° 1436.00 min 35753 - 35817 km
2008-01-03.69 8.27° 1436.19 min 35736 - 35841 km
2013-01-02.62 12.18° 1435.99 min 35747 - 35822 km

Události:
1993-06-25 00:18:00 UT: Vzlet.
1993-07-16 Byly dokončeny testy systémů a aparatury družice a byl zahájen přesun do pracovní pozice.
1993-08-01 Družice byla zařazena do operačního provozu.
1997-květen Družice byla převedena do majtku společnosti PanAmSat, Wilton.
1998-05-19 Na družici přestal pracovat stabilizační systém.
1998-05-27 Družice ukončila provoz a byla přesunuta na odkládací dráhu.
1999-srpen Družice byla pokusně vrácena zpět ke stacionární dráze.

druhý stupeň rakety Francie
 
Druhý stupeň nosné rakety.
Objekt nebyl katalogizován.
Parametry dráhy:
suborbitální dráha

Události:
1993-06-25 00:18:00 UT: Vzlet.
Stupeň byl naveden na suborbitální dráhu, na níž se oddělila družice, a na prvním oběhu zanikl.
Poslední aktualizace: 2016-06-02       © Jan Sedláček