1993-061


1993-09-26, 01:45:00 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-2; Ariane 40, V59

1993-061A
SSC 22823
SPOT-3   (Satellite Pour l’Observation de la Terre) Francie
   
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro společnost Spot Image, Toulouse, postavila firma Matra Marconi Space, Velizy.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 1907 kg (prázdná 1749 kg) má přibližně tvar kvádru o rozměrech 190x190x350 cm s jedním dvoudílným panelem sluneční baterie dodávajícím 1.1 kW. Získaná data jsou pozemním stanicím předávána v pásmu X rychlostí až 50 Mbps; vysílat snímky lze v reálném čase nebo ze záznamu (kapacita je na 22 minut kontinuálního snímkování). Pro korekce dráhy je družice vybavena hydrazinovými motorky s tahem po 15 N.
Družice nese 790 kg užitečného zatížení:
- dvě kamery HRV (Haute Résolution dans le Visible): panchromatickou pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 10 m a multispektrální pro snímkování zemského povrchu ve třech pásmech s rozlišením 20 m;
- experiment POAM-2 (Polar Ozone and Aerosol Measurement) pro měření koncentrace ozónu, vodní páry, oxidu dusičitého a aerosolů ve výškách 10 až 30 km v polárních oblastech;
- palubní systém DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite) pro určování přesných parametrů dráhy.
Parametry dráhy:
1993-09-26.15 98.68° 100.95 min 803 - 805 km
1993-10-01.91 98.74° 101.40 min 824 - 826 km
1996-11-14.19 98.75° 101.41 min 824 - 826 km
1998-01-01.20 98.71° 101.62 min 822 - 848 km
2003-01-01.16 98.45° 101.53 min 819 - 844 km
2008-01-01.09 98.49° 101.51 min 817 - 843 km
2013-01-01.51 98.74° 101.49 min 818 - 841 km

Události:
1993-09-26 01:45:00 UT: Vzlet.
1993-12-01 Družice byla zařazena do operačního provozu.
1996-11-14 Po závadě stabilizačního systému se družice stala neovladatelnou a proto byla ukončena aktivní činnost.
1993-061B
SSC 22824
Stella   Francie
   
Geodetická družice.
Družici pro Centre National d'Etudes Spatiales, Paris, postavila firma Aerospatiale, Les Mureaux.
Nestabilizovaná družice o hmotnosti 48 kg (s vypouštěcím mechanismem 90 kg) má tvar koule o průměru 24 cm rozdělené na dvacet stejných dílů a v každém z nich jsou tři koutové odrážeče pro laserová pozorování (vzdálenost družice lze určit s přesností 10 mm). Vypouštěcí mechanismus udělí družici rotaci 5 až 8 ot/min s osou rotace kolmou k ekliptice. Družice je vyrobena ze slitiny hliníku a hořčíku s jádrem z uranu; vzhledem ke své velikosti a hmotnosti je velmi citlivá na odchylky v gravitačním poli a je méně ovlivňována negravitačními vlivy.
Družice není opatřena žádným dalším vybavením.
Možnost využívání koutových odrážečů je minimálně několik desetiletí.
Parametry dráhy:
1993-09-28.18 98.68° 100.90 min 797 - 805 km
1998-01-01.20 98.18° 100.90 min 796 - 807 km
2003-01-01.87 98.28° 100.89 min 796 - 806 km
2008-01-01.18 98.40° 100.89 min 795 - 806 km
2013-01-01.83 98.62° 100.89 min 795 - 806 km

Události:
1993-09-26 01:45:00 UT: Vzlet.
02:05 UT: Družice byla uvolněna z vypouštěcího mechanismu k samostatnému letu.
2012 Družice byla příležitostně sledována v rámci studií SLR (Satellite Laser Ranging).
1993-061C
SSC 22825
Eyesat 1   USA
Oscar 27   (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio)
AO-27   (Amrad-OSCAR 27)
Experimentální družice.
Družici postavila a provozuje společnost Interferometrics Inc., Chantily; amatérské vybavení dodali radioamatéři z Washingtonu.
Částečně stabilizovaná družice o hmotnosti 12.5 kg má tvar kvádru o rozměrech 23x23x24 cm s obvodovými stěnami pokrytými články sluneční baterie. Stabilizační systém obsahuje čtyři permanentní magnety. Na horní stěně je anténa pro příjem, ze spodní stěny vycházejí čtyři prutové antény pro vysílání.
Družice nese:
- aparaturu pro přenos dat z automatických stanic monitorujících přírodní prostředí;
- radioamatérskou vysílačku pracující pouze při přímém osvětlení slunečních článků.
Parametry dráhy:
1993-10-11.70 98.67° 100.83 min 791 - 805 km
1998-01-01.11 98.53° 100.86 min 792 - 806 km
2003-01-01.93 98.28° 100.78 min 789 - 802 km
2008-01-01.46 98.36° 100.75 min 788 - 801 km
2013-01-02.41 98.60° 100.73 min 787 - 800 km

Události:
1993-09-26 01:45:00 UT: Vzlet.
02:09 UT: Družice se oddělila od horního stupně nosné rakety.
1993-061D
SSC 22826
Itamsat   (Italy Amateur Satellite) Itálie
Oscar 26   (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio)
IO-26   (Itamsat-OSCAR 26)
Radioamatérská družice.
Družici postavila a provozuje Italská asociace radioamatérů.
Částečně stabilizovaná družice o hmotnosti 12.5 kg má tvar kvádru o rozměrech 23x23x24 cm s obvodovými stěnami pokrytými články sluneční baterie dobíjejících osm NiCd akumulátorů. Stabilizaci zajišťují čtyři permanentní magnety. Na horní stěně je anténa pro příjem (80 cm), ze spodní stěny vycházejí čtyři prutové antény o rozpětí 40 cm pro vysílání.
Družice nese:
- radioamatérskou aparaturu pracující v pásmech UHF a VHF.
Parametry dráhy:
1993-11-01.72 98.67° 100.83 min 790 - 806 km
1998-01-01.14 98.53° 100.85 min 792 - 806 km
2003-01-01.61 98.28° 100.76 min 787 - 802 km
2008-01-01.48 98.35° 100.74 min 787 - 800 km
2013-01-01.46 98.59° 100.71 min 785 - 799 km

Události:
1993-09-26 01:45:00 UT: Vzlet.
02:09 UT: Družice se oddělila od horního stupně nosné rakety.
1993-061E
SSC 22827
Healthsat 1   USA
   
Vědecká družice.
Družici pro organizaci SatelLife Inc. postavila firma Surrey Satellite Technology Ltd.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 47.5 kg má tvar kvádru o rozměrech 35x35x60 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajících 10 W. Stabilizaci zajišťuje kombinace využití gravitačního gradientu a permanentních magnetů.
Družice nese záznamové zařízení s kapacitou 32 MB pro záznam a zpětné vysílání dat rychlostí 38.4 kbps; slouží k přenosu lékařských a zdravotnický informací v rámci programu HealthNet.
Parametry dráhy:
1993-09-30.91 98.68° 100.85 min 793 - 805 km
1998-01-01.14 98.52° 100.84 min 791 - 805 km
2003-01-01.60 98.28° 100.72 min 786 - 800 km
2008-01-01.41 98.35° 100.69 min 785 - 798 km
2013-01-01.45 98.60° 100.66 min 783 - 797 km

Události:
1993-09-26 01:45:00 UT: Vzlet.
02:09 UT: Družice se oddělila od horního stupně nosné rakety.
1993-061F
SSC 22828
Uribyol 2   Jižní Korea
 Uribyol B  
Kitsat B   (Korea Institute of Technology Satellite)   předstartovní označení
Oscar 25   (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio)
KO-25   (Kitsat-OSCAR 25)
Technologická družice.
Družici postavilo Satellite Technology Research Center (součást Korean Advanced Institute of Science and Technology), Daejeon, na základě licence britské firmy Surrey Satellite Technology Ltd., Guilldford; základem je typ Microsat-70.
Gravitačním gradientem stabilizovaná družice o hmotnosti 47.8 kg má tvar kvádru o rozměrech 35x35x67 cm, z něhož vychází 600 cm dlouhá tyč se závažím pro stabilizaci (doplňkově se ke stabilizaci používají magnetické cívky). Obvodové stěny jsou pokryty články sluneční baterie.
Družice nese:
- aparaturu EIS (Earth Imaging System) se dvěma kamerami pro snímkování zemského povrchu;
- digitální radioamatérské retranslační zařízení pro pásmo VHF;
- experiment IREX (Inrared Sensor Experiment) pro studium charakteristik infračervených senzorů;
- detektor LEED (Low Energy Electron Detector) pro studium nízkoenergetických elektronů.
Možnost využívání koutových odrážečů je minimálně několik desetiletí.
Parametry dráhy:
1993-09-28.18 98.68° 100.87 min 794 - 805 km
1998-01-01.19 98.52° 100.83 min 790 - 805 km
2003-01-01.61 98.28° 100.74 min 786 - 801 km
2008-01-01.83 98.35° 100.71 min 785 - 800 km
2013-01-02.43 98.59° 100.69 min 784 - 799 km

Události:
1993-09-26 01:45:00 UT: Vzlet.
02:09 UT: Družice se oddělila od horního stupně nosné rakety.
1993-061G
SSC 22829
PoSAT   Portugalsko
Oscar 28   (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio)
PO-28   (PoSAT-OSCAR 28)
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro PoSAT Consortium, Lisboa, postavil britský Centre for Satellite Engineering Research University of Surrey.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 47.5 kg má tvar kvádru o rozměrech 35x35x67 cm, z něhož vychází 600 cm dlouhá tyč se závažím pro stabilizaci (doplňkově se ke stabilizaci využívají magnetické cívky). Obvodové stěny jsou pokryty články sluneční baterie dodávající 10 W.
Družice nese:
- aparaturu EIS (Earth Imaging System) se dvěma kamerami pro snímkování zemského povrchu;
- testovací systém pro využití signálů GPS pro určení pozice na dráze;
- experiment ověřující možnosti komprese telekomunikačních signálů.
Parametry dráhy:
1993-09-26.85 98.68° 100.85 min 793 - 805 km
1998-01-01.15 98.52° 100.83 min 790 - 805 km
2003-01-01.62 98.28° 100.72 min 785 - 800 km
2008-01-01.82 98.34° 100.69 min 784 - 798 km
2013-01-01.88 98.58° 100.67 min 783 - 797 km

Události:
1993-09-26 01:45:00 UT: Vzlet.
02:09 UT: Družice se oddělila od horního stupně nosné rakety.
1993-061H
SSC 22830
horní stupeň rakety   Francie
H-10  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 1835 kg je dlouhé 11.4 m s vnějším průměrem 260 cm.
Parametry dráhy:
1993-10-01.54 98.58° 100.83 min 790 - 806 km
1998-01-01.15 98.40° 100.83 min 790 - 806 km
2003-01-01.97 98.27° 100.70 min 784 - 799 km
2008-01-01.93 98.51° 100.67 min 782 - 798 km
2013-01-01.98 98.75° 100.64 min 781 - 797 km

Události:
1993-09-26 01:45:00 UT: Vzlet.
1993-061J
SSC 23107
fragment rakety   Francie
   
Fragment byl katalogizovaný v květnu 1994.
Parametry dráhy:
1994-01-04.76 98.57° 100.82 min 787 - 807 km
1998-01-01.18 98.57° 100.37 min 768 - 784 km
2000-01-01.42 98.57° 99.09 min 708 - 723 km
2000-10-19.25 98.51° 90.43 min 277 - 314 km

Události:
1993-09-26 01:45:00 UT: Vzlet.
2000-10-19 Přirozený zánik v atmosféře po 1580 dnech letu (7.06 roku).
1993-061K
SSC 35955
fragment rakety   Francie
   
Fragment byl katalogizovaný v říjnu 2009.
Parametry dráhy:
2009-10-19.31 98.59° 100.66 min 785 - 795 km
2013-01-01.86 98.66° 100.24 min 763 - 777 km

Události:
1993-09-26 01:45:00 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2016-05-12       © Jan Sedláček