1993-042


1993-06-26, 13:27 UT; Cape Canaveral, LC-17A; Delta 7925, D221

1993-042A
SSC 22700
USA 92   USA
Navstar 33   (Navigation Signal Timing and Ranging)
GPS 2A-12 (Global Positioning System)
SVN-39   (Space Vehicle Number)
PRN-09   (Pseudorandom Noise Number)
Vojenská navigační družice.
Družici pro US Air Force (provoz zajišťuje 50th Space Wing, Schriever AFB) postavila firma Rockwell International Corp., Seal Beach, na základě typu Navstar Block IIA.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 1881 kg (prázdná hmotnost 930 kg) má přibližně tvar válce o průměru 180 cm a délce 240 cm se dvěma čtyřdílnými panely sluneční baterie o rozpětí 5.3 m dodávajících 710 W (na konci aktivní životnosti) a dobíjejících tři palubní NiCd baterie. Navigační signály jsou vysílány v pásmu L (1575.42 MHz a 1227.60 MHz), telemetrie a povelový systém pracují v pásmu S. Pro dosažení pracovní dráhy je družice opatřena motorem Thiokol Star-37XFP.
Družice nese:
- dvoje cesiové a dvoje rubidiové hodiny a navigační systém odolný vnějšímu rušení;
- detektory pro kontrolu dodržování zákazu zkoušek jaderných zbraní.
Předpokládaná aktivní životnost je 7.5 roku.
Parametry dráhy:
1993-06-26.56 34.72° 356.77 min 186 - 20382 km
1993-06-29.66 54.74° 717.18 min 20085 - 20240 km
1993-07-16.59 54.74° 717.95 min 20120 - 20242 km
1998-01-02.93 54.09° 718.00 min 19999 - 20367 km
2003-01-01.24 54.28° 717.97 min 19816 - 20548 km
2008-01-01.04 55.53° 717.98 min 19672 - 20693 km
2013-01-01.30 56.41° 717.63 min 19728 - 20619 km

Události:
1993-06-26 13:27 UT: Vzlet.
1993-07-20 Družice byla zařazena do operačního provozu.
1993-042B
SSC 22701
druhý stupeň rakety + PMG (Plasma Motor Generator) USA
 
Druhý stupeň nosné rakety s experimentem PMG; válcové těleso o hmotnosti 919 kg je dlouhé 588 cm s vnějším průměrem 244 cm.
Experiment PMG má hmotnost asi 27 kg a připravilo jej středisko NASA Johnson Space Center, Houston. Experiment tvoří pouzdro Far End Package s měřicím zařízením, které je upevněné na kabelu délky 500 m zakotveném na druhém stupni. Po rozvinutí (v průběhu 4 minut) se v kabelu indukuje proud asi 0.3  A. Na druhém stupni je navíc pouzdro s iontovým hmotovým spektrometrem.
Doba experimentu je omezena životností chemických baterií (přibližně 4 hodiny).
Parametry dráhy:
1993-06-27.07 25.71° 95.27 min 193 - 869 km
1993-07-30.86 25.71° 92.87 min 184 - 646 km
1993-08-30.31 25.68° 87.43 min 124 - 171 km

Události:
1993-06-26 13:27 UT: Vzlet.
Po oddělení horního stupně byl zahájen experiment PMG; během 4 minut se plně rozvinul kabel.
Po skončení pokusu byl kabel přeseknut a pouzdro krátce poté zaniklo v atmosféře.
1993-08-30 Přirozený zánik v atmosféře po 65 dnech letu.
1993-042C
SSC 22702
třetí stupeň rakety USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Třetí stupeň nosné o prázdné hmotnosti 205 kg je vybaven motorem Star-48B s tahem 67.16 kN. Válcovité těleso má průměr 150 cm a délku 229 cm.
Parametry dráhy:
1993-06-26.67 34.81° 356.18 min 186 - 20347 km
1998-01-01.70 34.70° 220.70 min 165 - 11273 km
2000-01-01.03 34.57° 105.12 min 156 -   1844 km
2000-02-05.97 34.50° 87.74 min 111 -     214 km

Události:
1993-06-26 13:27 UT: Vzlet.
2000-02-05 Přirozený zánik v atmosféře po 2415 dnech letu (6.61 roku).
1993-042D
SSC 27754
fragment rakety USA
 
Fragment byl katalogizovaný v dubnu 2003.
Parametry dráhy:
2003-04-17.56 34.71° 184.75 min 183 - 8551 km
2005-02-19.58 34.69° 144.65 min 160 - 5339 km
2006-01-01.72 34.66° 122.59 min 159 - 3434 km
2006-12-07.35 34.65° 90.88 min 135 -   501 km

Události:
1993-06-26 13:27 UT: Vzlet.
2006-12-10 Přirozený zánik v atmosféře po 4915 dnech letu (13.46 roku).
Poslední aktualizace: 2016-05-30       © Jan Sedláček