2016-027


2016-04-28, 07:20:00 UT; Satish Dhawan Space Centre, FLP; PSLV-C33

2016-027A
SSC 41469
IRNSS-1G   (Indian Regional Navigation Satellite System) Indie
 
Navigační družice.
Družici postavila Indian Space Research Organisation, Bengalúru, ve spolupráci se Space Applications Centre, Ahmedabad, na základě platformy I-1K.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1425 kg (prázdná 598 kg) má přibližně tvar kvádru o rozměrech 158x150x150 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie dodávajícími maximálně 1.66 kW a dobíjejícími palubní Li-ion baterie s kapacitou 90 Ah. Orientační a stabilizační systém obsahuje senzory Slunce, sledovače hvězd, gyroskopy, silové setrvačníky a magnetické cívky. Na povrchu družice jsou koutové odrážeče pro laserové sledování. Pro navedení na pracovní dráhu je družice vybavena motorem LAM (Liquid Apogee Motor) o tahu 440 N a 12 korekčními motorky s tahem po 22 N; zásoba paliva je 827 kg (monomethylhydrazin, směs oxidů dusíku).
Družice nese:
- navigační aparaturu pro vysílání signálů v pásmu L5 (1176.45 MHz) a S (2492.028 MHz), časovou základnu zajišťují atomové rubidiové hodiny;
- transpondér pro pásmo C umožňující stanovit přesný dosah družice.
Plánovaná pozice na dráze je nad 129.5° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 12 roků.
Parametry dráhy:
2016-04-28 17.86° 284 - 20657 km plánovaná přechodová dráha
2016-04-28.38 17.86° 362.33 min 276 - 20639 km
2016-04-29.63 17.83° 633.65 min 303 - 35816 km
2016-05-03.90 5.08° 1422.09 min 35213 - 35811 km

Události:
2016-04-28 07:20:00 UT: Vzlet.
07:39 UT: Navedení na přechodovou dráhu a oddělení od horního stupně nosné rakety.
Po následném rozložení panelů sluneční baterie převzalo řízení družice středisko Master Control Facility v Hassanu (Karnátaka).
2016-04-29 07:35 UT: První korekční manévr; motor LAM pracoval 1147 s.
23:22:17 UT: Druhý korekční manévr; motor pracoval 1581 s.
2016-05-01 01:29:07 UT: Třetí korekční manévr; motor LAM pracoval 1609 s.
2016-05-02 19:57 UT: Čtvrtý korekční manévr; motor LAM pracoval 231 s.
2016-027B
SSC 41470
horní stupeň rakety   Indie
PS4  
Čtvrtý stupeň nosné rakety; válcové těleso je dlouhé 300 cm s vnějším průměrem 130 cm.
Parametry dráhy:
2016-04-28.38 17.76° 367.00 min 277 - 20927 km

Události:
2016-04-28 07:20:00 UT: Vzlet.
07:39 UT: Oddělení družice.
Poslední aktualizace: 2016-05-04       © Jan Sedláček