1994-009


1994-02-07, 21:47 UT; Cape Canaveral, LC-40; Titan 401A, K-10

1994-009A
SSC 22988
USA 99   USA
Milstar-1 1   (Military Startegic and Tactical Relay)
Milstar DFS-1   (Military Startegic and Tactical Relay Development Flight Satellite)
DFS-1   (Development Flight Satellite)
Vojenská stacionární telekomunikační družice.
Družici pro americké ministerstvo obrany postavila firma Lockheed Missiles and Space Co., Sunnyvale; provoz zajišťuje USAF, 4th Space Operations Sq., Schriver AFB.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 4670 kg má na dráze tvar kříže; délka vysunovacího příhradového nosníku je 47 m, kolmo na něj jsou instalovány dva panely sluneční baterie o rozpětí 35 m, dodávající 5 kW (na konci aktivní životnosti). Dvě antény, které umožňují vytvoření velmi úzkých směrových paprsků, jsou umístěny na výklopných příčných nosnících, celkové rozpětí je 15 m. Pro navedení na pracovní dráhu a korekce dráhy je družice vybavena pohonným systémem se dvěma motory R-4D-12.
Družice nese komunikační aparaturu odolnou proti přetížení, ozáření a geomagnetickým bouřím pracující v pásmech UHF, SHF a EHF.
Odhadované místo na dráze je nad 90° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 10 roků.
Parametry dráhy:
1994-02-08 0.0°   1436.0   min 35780 - 35780 km nad 90° z.d.; odhadované parametry
1999-10-07 0.01° 1436.11 min 35777 - 35796 km nad 90° z.d.(?); podle optických pozorování
2016-03-18.82 11.33° 1436.12 min 35753 - 35821 km neoficiální parametry

Události:
1994-02-07 21:47 UT: Vzlet.
22:53 UT: Byl zahájen převod z přechodové na stacionární dráhu.
1994-02-16 Na družici došlo k poruše na primárním silovém konvertoru; přepnuto na záložní.
1994-009B
SSC 22989
horní stupeň rakety   USA
Centaur  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2700 kg je dlouhé 900 cm s vnějším průměrem 430 cm.
Parametry dráhy:
1994-02-07.9 28.0°   631.0   min 194 - 35791 km neoficiální parametry přechodové dráhy
2015-10-09.0 10.98° 1431.40 min 35635 - 35754 km neoficiální parametry

Události:
1994-02-07 21:47 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2016-04-23       © Jan Sedláček