1994-004


1994-01-25, 16:34 UT; Vandenberg AFB, SLC-4W; Titan 2G, 23G

1994-004A
SSC 22973
Clementine 1   USA
DSPSE   (Deep Space Program Sensor Experiment)
Vědecká sonda.
Sondu pro Ballistic Missile Defense Organization vyrobilo Naval Center for Space Technology, Alexandria (Virginia).
Tříose stabilizovaná sonda o startovní hmotnosti 462 kg (prázdná 235 kg) má tvar osmibokého hranolu o průměru 130 cm a výšce 109 cm (s oddělovací motorovou jednotkou 188 cm) se dvěma panely sluneční baterie s rozpětím 500 cm dodávajících 460 W a dobíjejících palubní NiH2 baterii s kapacitou 15 Ah. Stabilizaci zajišťují čtyři silové setrvačníky a dvě inerciální jednotky, poloha na dráze se určuje z dat dvou hvězdných čidel. Komunikace se sondou probíhá v pásmu S. Získaná dat se ukládají do palubní paměti s kapacitou 1.6 GB a komprimována se předávají pozemní stanici maximální rychlostí 1 kbps. Pro korekce dráhy je sondy opatřena motorem na hydrazin s tahem 489 N, pro úpravu polohy a změny orientace slouží 12 trysek s tahem 5.3 a 22.7 N.
Sonda nese:
- čtyři zobrazovací systémy pokrývající rozsah od 250 nm do 9500 nm;
- detektor nabitých částic CPT (Charged Particle Telescope) pro měření toku a energetického spektra iontů a elektronů;
- laserový výškoměr LIDAR (Laser Image Detection and Ranging);
- experimentální mikrotechnologie vyvinuté vojenskými laboratořemi (ověřuje se jejich provozní spolehlivost).
Parametry dráhy:
1994-01-26.23 67.00° 90.05 min 255 -       299 km
1994-02-01.42 66.87° 3125.43 min 258 - 128608 km
1994-02-17.00 63.78° 16159.10 min 802 - 409892 km
1994-02-22.51 89.6°   298.3   min 435 -     2904 km selenocentrická dráha
1994-05-06 60000 - 385000 km přibližné parametry geocentrické dráhy
1994-07-20 0°   ~365   dní 1.02 -     1.02 AU heliocentrická dráha

Události:
1994-01-25 16:34 UT: Vzlet.
1994-02-03 06:28 UT: Zážeh motorové jednotky (po vyčerpání paliva se oddělila) a navedení na přechodovou dráhu k Měsíci.
1994-02-19 12:51 UT: Motorem sondy byl zajištěn přechod na selenocentrickou dráhu; motor pracoval 6 minut.
1994-05-04 03:24:15 UT: Zapálením motoru byla ukončena lunární část mise a sonda přešla na dráhu k Zemi.
1994-05-06 Sonda proletěla perigeem své dráhy ve vzdálenosti 24 236 km od povrchu Země.
1994-05-07 14:39 UT: Na sondě došlo k závadě řídicího počítače, která vedla k zážehu 4 motorků orientace a během 11 minut jejich chodu se vyčerpalo veškeré palivo. Současně začala sonda rotovat rychlostí 80 ot./min.
1994-05-16 Byla odvolána druhá část mise, při níž se měla sonda dne 1994-08-31 proletět kolem planetky (1620)Geographos.
1994-07-20 Po těsném průletu kolem Měsíce přešla na heliocentrickou dráhu.
1994-004B
SSC 22974
horní stupeň rakety   USA
   
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2000 kg je dlouhé 12.2 m s vnějším průměrem 305 cm.
Parametry dráhy:
1994-01-26.23 67.00° 89.92 min 241 - 299 km
1994-02-03.21 67.00° 89.53 min 229 - 274 km
1994-02-12.86 67.03° 87.87 min 159 - 179 km

Události:
1994-01-25 16:34 UT: Vzlet.
1994-02-12 Přirozený zánik v atmosféře po 18 dnech letu.
1994-004C
SSC 22987
adaptér ISA   (Inter Stage Adapter) USA
   
Adaptér spojující druhý stupeň nosné rakety a sondu.
Adaptér má tvar válce o průměru 93 cm a délce 168&nbs;cm, jehož součástí je raketový motor Thiokol Star 37FM a přístrojové pouzdro s aparaturou pro měření záření v radiačních pásech Země. Hmotnost konstrukce je 47 kg, pouzdra 47 kg a paliva 1152&nbps;kg. Elektrickou energii dodávají články sluneční baterie umístěné na povrchu adaptéru.
Parametry dráhy:
1994-02-03.55 66.77° 3069.76 min 189 - 126990 km
1994-04-14.95 67.07° 3071.53 min 211 - 127021 km
1994-05-10.48 67.84° 3012.20 min 139 - 125285 km

Události:
1994-01-25 16:34 UT: Vzlet.
1994-02-03 06:28 UT: Zážeh motorové jednotky; po vyčerpání paliva se oddělila od sondy Clementine.
1994-05-10 Přirozený zánik v atmosféře po 105 dnech letu.
Poslední aktualizace: 2016-04-27       © Jan Sedláček