1993-F03


1993-09-20, 05:12 UT; Shriharikota High Altitude Range, FLP; PSLV-D1


 
IRS-1E   (Indian Remote Sensing) Indie
   
Družice pro dálkový průzkum Země; ztracena po nezdaru nosné rakety.
Družici pro Indian Space Research Organization (ISRO), Bengalúru, postavila firma Antrix Corp., Bengalúru.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 846 kg má tvar kvádru se dvěma panely sluneční baterie.
Družice nese:
- kameru LISS-I (Linear Imaging Self Scanning Sensor) se čtyřmi lineárními čidly CCD snímkující zemský povrch s rozlišením 72 m;
- stereoskopiský snímací systém MEOSS (Monocular Electro Optical Stereo Scanner); dodalo Německo;
- detektor pro měření radiace Země.
Předpokládaná aktivní životnost byla 3 roky.
Události:
1993-09-20 05:12 UT: Vzlet.
Po nesprávné funkci druhého stupně (způsobené rozkmitáním pohonných látek v nádrži) a závadě v řídicím systému dosáhl třetí stupeň výšku jen 340 km místo plánovaných 414 km.
Zbytky rakety s družicí se z výšky 350 km zřítily do oceánu a dopadly nedaleko ostrova Srí Lanka.
Poslední aktualizace: 2016-04-29       © Jan Sedláček