1994-059


1994-09-09, 22:22:53.042 UT; Cape Canaveral, LC-39B; Discovery, OV-103

1994-059A
SSC 23251
STS 64   (Space Transportation System) USA
Discovery F-19  
LITE   (Lidar In-space Technology Experiment)
Shuttle Mission 64  
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight, Washington, postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o hmotnosti 94 147 kg výr. č. OV-103 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvěma dveřmi, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) číslo 2029, 2031 a 2109, každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese:
- paleta se zařízením LITE o hmotnosti 2300 kg;
- astronomickou družici SPARTAN 201 o hmotnosti 1288 kg;
- automatickou pec ROMPS (Robot Operated Materials Processing System);
- experiment SPIFEX (Shuttle Plume Impingement Flight Experiment) pro studium vlivu spalin z motorů RCS na různé materiály.
Na obytné palubě se prováděl experiment MAST-01 pro sledování pohybu lodí po oceánech.
Posádka:
Richard Noel Richards NASA, USA 4. let
Lloyd Blaine Hammond NASA, USA 2. let
Jerry Michael Linenger NASA, USA 1. let
Susan Jane Helmsová NASA, USA 2. let
Carl Joseph Meade NASA, USA 3. let
Mark Charles Lee NASA, USA 3. let

Parametry dráhy:
1994-09-10.15 57.01° 89.70 min 253 - 266 km
1994-09-15.25 57.00° 89.65 min 251 - 264 km
1994-09-20.08 57.01° 89.30 min 233 - 246 km

Události:
1994-08-19 Raketoplán byl převezen na startovní rampu.
1994-09-09 22:22:53 UT: Vzlet.
22:59 UT: Manévrem OMS-2 byl raketoplán naveden na základní dráhu.
23:38 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru.
1994-09-10 Aktivace aparatury LITE.
1994-09-13 21:30 UT: Pomocí palubního manipulátoru RMS byla na samostatnou dráhu uvolněna družice Spartan 201.
1994-09-15 21:01 UT: Pomocí RMS byla zachycena družice Spartan 201.
1994-09-19 Vzhledem k nepříznivému počasí nad Floridou byl let prodloužen o jeden den.
1994-09-20 Pro přetrvávající nepříznivé počasí nad Floridou bylo přistání přeneseno do Kalifornie.
20:14 UT: Na 176. oběhu byl zahájen brzdicí manévr.
21:12:52 UT: Raketoplán se dotkl hlavním podvozkem dráhy 04 na Edwards AFB.
21:13:52 UT: Po dojezdu 2943 m se raketoplán zastavil; celková doba letu 10.95 dne.
1994-059B
SSC 23253
Spartan 201-02   (Shuttle Pointed Autonomous Research Tool for Astronomy) USA
 
Vícenásobně použitelný vědecký subsatelit.
Družici postavilo středisko NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1289 kg má tvar kvádru, jehož středem prochází válec o průměru 43 cm a délce 229 cm (ve válci jsou umístěny přístroje USC a WLC). Energie pro provoz je získávána z chemické baterie; během autonomního letu není družice dálkově řízena. Stabilizaci a orientaci zajišťují trysky na argon. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 3 Gbit.
Družice nese:
- spektrometr UVCS (Ultraviolet Coronal Spectrometer) pro studium sluneční koróny;
- koronograf WLC (White Light Coronograph) pro studium koróny v integrálním světle.
Aktivní životnost při samostatném letu jsou maximálně tři dny.
Parametry dráhy:
1994-09-14.10 57.00° 89.67 min 252 - 264 km
1994-09-18.92 57.01° 89.30 min 234 - 246 km

Události:
1994-09-09 22:22:53 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery.
1994-09-10 Posádka raketoplánu provedla kontrolu systémů družice.
1994-09-13 21:30 UT: Pomocí palubního manipulátoru RMS byla družice uvolněna na samostatnou dráhu.
1994-09-15 21:01 UT: Družice byla zachycena pomocí robotického ramene raketoplánu a uložena v nákladovém prostoru.
1994-09-20 Návrat v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery; celková doba letu 10.95 dne.
Poslední aktualizace: 2016-03-08       © Jan Sedláček